Možnosti a limity v onkochirurgii - PowerPoint PPT Presentation

XVI. Pražské chirurgické dny
Download
1 / 18

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

XVI. Pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) Valná hromada České chirurgické společnosti 14. 5. 2009 Jak dál v onkochirurgii ? Onkochirurgičtí ordináři Duda, M., Žaloudík , J., Ryska,M., Dušek,L. Olomouc, Brno, Praha Praha, Diplomat Hotel Prague 24.4.2009.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Možnosti a limity v onkochirurgii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mo nosti a limity v onkochirurgii

XVI. Pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny)Valná hromada České chirurgické společnosti 14. 5. 2009Jak dál v onkochirurgii ?Onkochirurgičtí ordinářiDuda, M., Žaloudík, J., Ryska,M., Dušek,L.Olomouc, Brno, Praha Praha, Diplomat Hotel Prague 24.4.2009


Mo nosti a limity v onkochirurgii

Možnosti a limity v onkochirurgii

 • Odborné

 • radikální operace – R1, R2

 • paliativní operace

 • multidisciplinární postupy

 • Evidence Based Medicine

 • Organizační

 • high volume hospitals

 • dostupnost péče

 • specializace v onkochirurgii

 • financování onkochirurgie


V voj po tu operovan ch nov diagnostikovan ch zhoubn ch solidn ch n dor

Vývoj počtu operovaných nově diagnostikovaných zhoubných solidních nádorů


Prim rn opera n l ba u nov diagnostikovan ch zhoubn ch novotvar v obdob 2001 2005

Primární operační léčba u nově diagnostikovaných zhoubných novotvarů v období 2001-2005


Prim rn operace pro chirurgick dg 2001 2005

Primární operace pro chirurgické dg. 2001-2005


Prim rn operace v kombinaci s jinou l bou 2001 2005

Primární operace v kombinaci s jinou léčbou 2001-2005


Chirurgick l kov pracovi t v r 2009 157 komplexn onkologick centra 13

Chirurgická lůžková pracoviště v ČR 2009- 157Komplexní onkologická centra- 13


Mo nosti a limity v onkochirurgii

Zdravotnická pracoviště podle počtu primárních operací nádorů tlustého střeva a konečníku za rok (období 2001-5)


Zdravotnick pracovi t podle po tu prim rn ch operac n dor prsu za rok obdob 2001 5

Zdravotnická pracoviště podle počtu primárních operací nádorů prsu za rok (období 2001-5)


Mo nosti a limity v onkochirurgii

Zdravotnická pracoviště podle počtu primárních operací nádorů plic, průdušnice a průdušek za rok (období 2001-5)


Frekvence prim rn ch operac kolorekt ln ho karcinomu v obdob 2001 2005

Frekvence primárních operací kolorektálního karcinomu v období 2001- 2005

 • Asi157 lůžkových chirurgických pracovišť v ČR

 • 61 % operací na 47 pracovištích

 • Frekvence operací asi na 30-40 % pracovišť je velmi malá

 • Vhodná racionální koncentrace operací na menší počet pracovišť


Mo nosti a limity v onkochirurgii

Karcinom tlustého střeva (C18),stadium III

srovnání celkového přežití nemocných

operovaných na různých pracovištích

lišících se počtem operovaných případů


Mo nosti a limity v onkochirurgii

}

Hermanek jr. P. a spol., Chirurg, 1994, 65, s.387-397


Pod l p e o onkologick pacienty v celkov pracovn n plni chirurg

Podíl péče o onkologické pacienty v celkové pracovní náplni chirurgů


Jak je nutn zm nit onkochirurgickou p i v esk republice

Jak je nutné změnit onkochirurgickou péči v  České republice ?

 • Nutno aplikovat princip „high volume hospitals“, kdy se zvyšujícím se počtem výkonů se zlepšují výsledky

 • Počet pracovišť podílejících se na onkochirurgických operacích je příliš velký a je třeba výkony racionálně centralizovat v návaznosti na Komplexní onkologická centra, která by měla mít roli koordinátora

 • U nejfrekfentovanějších onkologických operací (kolorektální kracinom a karcinom prsu) redukovat počet pracovišť nejméně o jednu třetinu u ostatních výkonů ještě výrazněji dle místních podmínek

 • U pracovištˇprovádějících onkochirurgii zavést výkonový systém financování

 • Zajistit možnost specializace v onkochirurgi podle zásad platných v Evropě a USA


Mo nosti a limity v onkochirurgii

Stanovisko výboru ČCHS k onkologickým centrům a doporučení jmenování ordinářů pro onkochirurgii z 12.2.2009(Rozhledy v Chirurgii březen 2009)

 • Velký podíl chirurgie na činnosti okocenter není dostatečně zohledňován a je dlouhodobě podfinancován

 • Doporučujeme ustanovení funkce ordinářů pro onkochirurgii na pracovištích s významnou frekvencí operací zhoubných nádorů a koordinaci jejich práce z onkocenter

 • Očekáváme obdobnou iniciativu od dalších společností, zejména urologické a gynekologické

 • Podporujeme úzkou součinnost s radiačními a interními onkology a jejich odbornými společnostmi


Je nutn zm na postaven chirurg v onkologii

Je nutná změna postavení chirurgů v onkologii ?

 • chirurg operující nádory - technicky „řemeslně“ dokonalé provedení operace

 • onkochirurg – onkolog, jehož léčebnou metodouje chirurgie


 • Login