slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Možnosti a limity v onkochirurgii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Možnosti a limity v onkochirurgii - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

XVI. Pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) Valná hromada České chirurgické společnosti 14. 5. 2009 Jak dál v onkochirurgii ? Onkochirurgičtí ordináři Duda, M., Žaloudík , J., Ryska,M., Dušek,L. Olomouc, Brno, Praha Praha, Diplomat Hotel Prague 24.4.2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Možnosti a limity v onkochirurgii' - enrico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

XVI. Pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny)Valná hromada České chirurgické společnosti 14. 5. 2009Jak dál v onkochirurgii ?Onkochirurgičtí ordinářiDuda, M., Žaloudík, J., Ryska,M., Dušek,L.Olomouc, Brno, Praha Praha, Diplomat Hotel Prague 24.4.2009

mo nosti a limity v onkochirurgii
Možnosti a limity v onkochirurgii
 • Odborné
 • radikální operace – R1, R2
 • paliativní operace
 • multidisciplinární postupy
 • Evidence Based Medicine
 • Organizační
 • high volume hospitals
 • dostupnost péče
 • specializace v onkochirurgii
 • financování onkochirurgie
prim rn opera n l ba u nov diagnostikovan ch zhoubn ch novotvar v obdob 2001 2005
Primární operační léčba u nově diagnostikovaných zhoubných novotvarů v období 2001-2005
chirurgick l kov pracovi t v r 2009 157 komplexn onkologick centra 13
Chirurgická lůžková pracoviště v ČR 2009- 157Komplexní onkologická centra- 13
slide8
Zdravotnická pracoviště podle počtu primárních operací nádorů tlustého střeva a konečníku za rok (období 2001-5)
zdravotnick pracovi t podle po tu prim rn ch operac n dor prsu za rok obdob 2001 5
Zdravotnická pracoviště podle počtu primárních operací nádorů prsu za rok (období 2001-5)
slide10
Zdravotnická pracoviště podle počtu primárních operací nádorů plic, průdušnice a průdušek za rok (období 2001-5)
frekvence prim rn ch operac kolorekt ln ho karcinomu v obdob 2001 2005
Frekvence primárních operací kolorektálního karcinomu v období 2001- 2005
 • Asi157 lůžkových chirurgických pracovišť v ČR
 • 61 % operací na 47 pracovištích
 • Frekvence operací asi na 30-40 % pracovišť je velmi malá
 • Vhodná racionální koncentrace operací na menší počet pracovišť
slide12

Karcinom tlustého střeva (C18),stadium III

srovnání celkového přežití nemocných

operovaných na různých pracovištích

lišících se počtem operovaných případů

slide14

}

Hermanek jr. P. a spol., Chirurg, 1994, 65, s.387-397

jak je nutn zm nit onkochirurgickou p i v esk republice
Jak je nutné změnit onkochirurgickou péči v  České republice ?
 • Nutno aplikovat princip „high volume hospitals“, kdy se zvyšujícím se počtem výkonů se zlepšují výsledky
 • Počet pracovišť podílejících se na onkochirurgických operacích je příliš velký a je třeba výkony racionálně centralizovat v návaznosti na Komplexní onkologická centra, která by měla mít roli koordinátora
 • U nejfrekfentovanějších onkologických operací (kolorektální kracinom a karcinom prsu) redukovat počet pracovišť nejméně o jednu třetinu u ostatních výkonů ještě výrazněji dle místních podmínek
 • U pracovištˇprovádějících onkochirurgii zavést výkonový systém financování
 • Zajistit možnost specializace v onkochirurgi podle zásad platných v Evropě a USA
slide17

Stanovisko výboru ČCHS k onkologickým centrům a doporučení jmenování ordinářů pro onkochirurgii z 12.2.2009(Rozhledy v Chirurgii březen 2009)

 • Velký podíl chirurgie na činnosti okocenter není dostatečně zohledňován a je dlouhodobě podfinancován
 • Doporučujeme ustanovení funkce ordinářů pro onkochirurgii na pracovištích s významnou frekvencí operací zhoubných nádorů a koordinaci jejich práce z onkocenter
 • Očekáváme obdobnou iniciativu od dalších společností, zejména urologické a gynekologické
 • Podporujeme úzkou součinnost s radiačními a interními onkology a jejich odbornými společnostmi
je nutn zm na postaven chirurg v onkologii
Je nutná změna postavení chirurgů v onkologii ?
 • chirurg operující nádory - technicky „řemeslně“ dokonalé provedení operace
 • onkochirurg – onkolog, jehož léčebnou metodouje chirurgie
ad