Innovatie in contractvorming
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Innovatie in contractvorming PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Innovatie in contractvorming. D&C contract Hollandsche IJssel. Opzet presentatie. Inleiding Contract Werkwijze Aanbestedingstraject Constateringen Hoe verder. Inleiding (1). “RWS ontwikkelt zich naar zakelijke en professionele Opdrachtgever” Optimaliseren inkoop.

Download Presentation

Innovatie in contractvorming

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Innovatie in contractvorming

D&C contract Hollandsche IJssel

Stan van Veenendaal


Innovatie in contractvorming

Opzetpresentatie

 • Inleiding

 • Contract

 • Werkwijze

 • Aanbestedingstraject

 • Constateringen

 • Hoe verder


Innovatie in contractvorming

Inleiding (1)

“RWS ontwikkelt zich naar zakelijke en professionele Opdrachtgever”

Optimaliseren inkoop


Innovatie in contractvorming

Inleiding (2)Pilot voor waterbodemsaneringen


Innovatie in contractvorming

Innovatief contract

Aanbesteding

Design

Construct

Meerjarig

onderhoud


Innovatie in contractvorming

Voor- en nadelen innovatieve contractvormen

Meer creativiteit

mogelijk

Onbekendheid bij

markt

Risico’s explicieter

vooraf

Lagere lifecycle

costs

Initieel hogere

transactiekosten

Beprijzing risico’s

“nieuw”


Innovatie in contractvorming

ContractRisicoverdeling

 • Risico’s opdrachtgever:

  • Waterbodemkwaliteit/ modellering

  • Herverontreiniging

 • Risico’s opdrachtnemer:

  • Verkrijgen WBB-beschikking

  • Realiseren saneringsdoelstelling

  • Herverontreiniging

  • 5 jaar nazorg


Innovatie in contractvorming

Inhoud contract (1)

Scope

 • Saneringsvariantkeuze

 • Saneringsplan

 • Vergunningen verkrijgen

 • Realisatie

 • Evaluatie

 • Nazorg


Innovatie in contractvorming

Inhoud contract (2)

Aanbesteding

Design

Construct

Meerjarig

onderhoud

Saneringsvariantkeuze

Concept-

Saneringsplan

Verslag BG

Vergunningen

Realisatie

Evaluatie en nazorg


Innovatie in contractvorming

Inhoud contract (3)

Contractdocumenten

 • Basisovereenkomst

 • Vraagspecificatie 1: functionele eisen

 • Vraagspecificatie 2: proces eisen

 • Annexen

 • UAV-gc 2005

 • De Aanbieding


Inschrijvingsdocumenten

·Verslag Bevoegd gezag

·Vergunningenregister

·Concept saneringsplan

·Risicoregister

Innovatie in contractvorming

Inhoud contract (4)De aanbieding


ID

Eis

Bovenliggende eis(en)

Onderliggende eis(en)

ID

Eis

Bovenliggende eis(en)

Onderliggende eis(en)

39

De Nazorg dient de eerste vijf jaar na de waterbodem­sanering te worden uitgevoerd conform de Circulaire Bodem­bescherming 2006, het Nazorgplan en de bijbehorende WBB-beschikking.

2, 10, 12

15 - 18, 25

13

De risico's van de waterbodem dienen te worden gereduceerd tot een wettelijk aanvaardbaar niveau.

2,10,12

15 - 18, 25

ID

Eis

Bovenliggende eis(en)

Onderliggende eis(en)

14

De waterbodemsanering dient te worden uitgevoerd conform de verkregen WBB-beschikking en de Circulaire Bodemsanering 2006.

2,10,12

15 - 18, 25

Innovatie in contractvorming

Inhoud contract (5)functionele eisen


Innovatie in contractvorming

Werkwijze

 • Proces

  • Risicosessies

  • RWS workshops

  • Marktconsultatie

 • Uitgangspunten

  • Basisspecificatie waterbodems

  • Modelcontracten RWS


Innovatie in contractvorming

Aanbesteding (1)

 • Aankondiging 17 januari 2007

 • Selectie

 • Algemene inlichtingen

 • Nadere inlichtingen

 • Aanbesteding 18 september 2007

 • Bekendmaking voornemen tot gunning 9 november 2007


Innovatie in contractvorming

Aanbesteding (2)EMVI-criteria

 • Inschrijvingsprijs

 • Nazorgkosten voor 5 t/m 100 jaar na sanering

 • Rijksdepotgebruik

 • Concept saneringsplan

  • Kwaliteit saneringsplan

  • Saneringsdoelstelling

  • Wijze van uitvoering

   • Vertroebeling

   • Mors

   • Baggertoleranties


Innovatie in contractvorming

Aanbesteding (3)EMVI-criteria

 • Risicobeheersing

  • Niet (tijdig) verkrijgen Wbb-beschikking

  • Herverontreiniging vanuit exogene verontreinigingsbronnen

  • Beheersing van overige risico’s

 • Omgevingsmanagement

  • vergunningenlijst


Innovatie in contractvorming

Constateringen

 • Creativiteit van de markt

 • Onbekendheid bij markt (en RWS)

 • Rol Bevoegd Gezag

 • Veranderende wet- en regelgeving


Innovatie in contractvorming

Hoe verder

 • Zellingen

 • Wetgeving


 • Login