Stadsodling i sigtuna kommun id er och strategier
Download
1 / 14

Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier. Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm. Vad är stadsodling? Perspektiv Sigtuna / Märsta. All sorts odling i staden av alla aktörer (kan även inkludera djurhållning) Exempel på stadsodling (utifrån upplåtelseform):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier' - emma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stadsodling i sigtuna kommun id er och strategier

Stadsodling i Sigtuna kommunIdéer och strategier

Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm


Vad r stadsodling perspektiv sigtuna m rsta
Vad är stadsodling?Perspektiv Sigtuna / Märsta

 • All sorts odling i staden av alla aktörer (kan även inkludera djurhållning)

 • Exempel på stadsodling (utifrån upplåtelseform):

 • Villaträdgårdar (privat)

 • Lägenhetsträdgårdar / balkongodling (flerbostadsområden – kommunalt / privat)

 • Stadsdelsträdgårdar / Community Gardens (självorganiserade av stadens invånare – ex. i förenings- / kooperativ form på kommunal mark) – ex. Trädgård På Spåret i Stockholm, Matparken i Gottsunda, Uppsala. Ofta uppmärksammade initiatiativ från den civila rörelsen.

 • Koloniträdgårdar (föreningar på kommunal mark)

 • Kommunal stadsodling - ex. Slottsträdgården i Malmö

 • Skolträdgårdar – på väg tillbaks?

 • Ideell stadsodling - ex. Grogruppen Växtnära i Märsta eller Stiftelsen Rosendals Trädgård i Stockholm

 • Privat, kommersiell stadsodling – ex. ”sociala / ekologiska entreprenörer” inom takodling, växthusodling, biodling etc.

 • Tillfällig stadsodling / Installation – ex. ”Guerilla odling”Varf r stadsodling i sigtuna kommun
Varför stadsodling i Sigtuna kommun?

 • Viktigt bidrag till den Hållbara staden – social / kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt lokal motståndskraft (resilience)

 • Social / kulturell hållbarhet: gemenskap, möten, integration, hälsa, utbildning, folkbildning, skönhet…

 • Ekologisk hållbarhet: ökar biologisk mångfald (ex. historiska växter och växter från andra delar av världen), mindre transport och emballage, koldioxid- och dagvattenupptag, ökad kompostering…

 • Ekonomisk hållbarhet: fler arbetstillfällen, höjd attraktivitet / status för Sigtuna kommun, minskade hushållsutgifter…

 • Lokal motståndskraft: ökad lokal motståndskraft / säkerhet mot framtida förändringar / kriser vad gäller matförsörjning / transport / fossila bränslen…


Stadsodlingsgruppen syfte
StadsodlingsgruppenSyfte

 • Verka för, stimulera och inspirera till:

 • Stadsodling (fossilfri) för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning: grönsaks-, bär-, fruktodling, kulturväxter, växter från andra länder, medicinalväxter etc. iköksträdgårdar, koloniträdgårdar, lägenhetsträdgårdar, balkongodling, historiska trädgårdar, örtagårdar, stadsdelsträdgårdar, skolträdgårdar, fruktträdgårdar, villaträdgårdar etc.

 • Strategier: Samverkan, Inspirationsträdgårdar, Utbildning, Bondens marknad, Skolmat (lokal och årstidsbaserad)…


Stadsodlingsgruppen strategier
Stadsodlingsgruppen Strategier

 • Verka för, stimulera och inspirera till:

 • Samverkan med Sigtuna kommun för att stadsodling integreras i kommunens Översiktsplan och Miljömål(brukarmedverkan)

 • Bild från Sigtuna kommuns Miljöprogram


Stadsodlingsgruppen strategier1
StadsodlingsgruppenStrategier

 • Verka för, stimulera och inspirera till:

 • Samverkan: attskapa gränsöverskridande samverkan kring odlingsfrågor mellan Sigtuna kommun, privata aktörer och civilsamhället – som Omställning Sigtuna, Naturskyddsföreningen,Koloniföreningar,Studieförbund som ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Svenska kyrkan, Frikyrkan, Sigtunastiftelsen, Sigtuna folkhögskola, Kommunala skolor som Naturskolan, Friskolor som Josefinaskolan, Förskolor, Bostadsföretag, Bostadsrättföreningar,Konferensanläggningar etc.

 • Ex. ”Landsharing” – förmedla odlingsbar mark mellan odlare och markägare via OS hemsida


Stadsodlingsgruppen strategier2
StadsodlingsgruppenStrategier

 • Verka för, stimulera och inspirera till:

 • Inspirationsträdgårdar för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning:

 • Grogruppen Växtnära’s trädgård vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård – existerande och väl fungerande. Initierat av Studiefrämjandet, samarbete med AF Märsta och handhas idag av Svenska kyrkan i Märsta

 • Historisk trädgård / Örtagård i Sigtuna - planeringsfas (landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna)

 • Konstkoloni och Stadsdels-/Skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola?

 • Historiska trädgårdar i Viby by? • Förslag för Historisk trädgård / Örtagård i Sigtuna stad av landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna


Stadsodlingsgruppen strategier3
StadsodlingsgruppenStrategier

 • Verka för, stimulera och inspirera till:

 • Kunskap / Utbildning / Folkbildning: studiecirklar, odlarkurser, ekologisk matlagning, seminarier, medborgarmöte, framtidskafé, film och samtal, medborgarutbildning, skolmaterial, bibliotek, ”Helpers”…

 • Ex. ”Helper” – odlare som (via OS hemsida) ger tillgång sin odlingskunskap, odlartips, lånar ut odlingsredskap etc.


Handlingsplan
Handlingsplan

 • Hur gå vidare med stadsodlingsfrågan i Sigtuna kommun?

 • Samverkan med Sigtuna kommun kring integrering av stadsodling i översiktsplan / miljömål

 • Inspirationsträdgårdar: Grogruppen Växtnära! Historisk trädgård / örtagård i Sigtuna - planeringsfas Konstkoloni / skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola? Efterlysa / förmedla andra existerande Inspirationsträdgårdar - vilka?

 • Studiecirkel i stadsodling / odlarkurs via Studieförbund?

 • Bondens marknad hösten 2013?

 • Efterlysa / förmedla ”Helpers” och ”Landsharer’s”?

 • ??? • Stadsdelsodlingen Kuba, som svar på bränsle-, matmässig, ekonomisk kris i början av 1990-talet Matparken i Gottsunda, Uppsala. Bild från Matparken’s hemsida


ad