TIK w pracy nauczyciela - PowerPoint PPT Presentation

Tik w pracy nauczyciela
Download
1 / 27

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TIK w pracy nauczyciela. Izabela Olszak Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach Lublin, 26.04.2014. Plan prezentacji. 1. Cyfrowa Szkoła – Aktywna Edukacja 2. ‘Uczenie się przez doświadczenie’ – model Davida A. Kolba 3. Przykłady ćwiczeń online. 1. CYFROWA SZKOŁA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TIK w pracy nauczyciela

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tik w pracy nauczyciela

TIK w pracy nauczyciela

Izabela Olszak

Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach

Lublin, 26.04.2014


Plan prezentacji

Plan prezentacji

 • 1. Cyfrowa Szkoła – Aktywna Edukacja

 • 2. ‘Uczenie się przez doświadczenie’ – model Davida A. Kolba

 • 3. Przykłady ćwiczeń online


1 cyfrowa szko a

1. CYFROWA SZKOŁA

 • Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)

 • Program przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

 • Wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły zobowiązane są wykonać określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.


Aktywna edukacja

AKTYWNA EDUKACJA

 • Program prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.

 • Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.


Dla kogo

DLA KOGO?

 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w swojej pracy. 

 • Aktywna edukacja - zespoły składające się z dyrektora, koordynatora szkolnego oraz trzech lub czterech koordynatorów przedmiotowych.


Dlaczego warto uczestniczy

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?

 • Fascynacja uczniów nowościami w zakresie TIK.

 • Spełnianie potrzeb uczniów.

 • W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół.


Zakrs dzia a

ZAKRS DZIAŁAŃ

 • SPRZĘT

 • ORGANIZACJA

 • METODYKA

 • WSPÓŁPRACA


W jaki spos b

W JAKI SPOSÓB?

1. Kurs internetowy

2. Spotkania sieci współpracy

3. Konferencje programowe

4. Dobre praktyki

5. Poradniki TIK i samouczki


Platforma cyfrowej szko y

PLATFORMA CYFROWEJ SZKOŁY

 • http://cyfrowaszkola.nq.pl/


Spotkanie koordynator w 15 03 2014

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW 15.03.2014

 • KONCEPCJA UCZENIA SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE

  Davida Kolba, amerykańskiego teoretyka metod nauczania.


Uczenie si przez do wiadczenie

UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Źródło:

http://smarteducation.pl/blog/e-learning-a-style-uczenia-sie-wedlug-modelu-kolba/


Tik w pracy nauczyciela

 • Czuć, obserwować, myśleć, robić –

  u Kolba te czasowniki oznaczają aktywności, spontanicznie i cyklicznie stosowane w procesie zdobywania wiedzy.


Zalecenia

ZALECENIA

 • DYWERGER - dostaną wiele ciekawych przykładów z życia

 • ASYMILATOR - będą mogli poświęcić na zapoznanie się z materiałem teoretycznym tyle czasu, ile tylko będą potrzebowali

 • KONWERTER – odpowiednie są symulacje

 • AKOMODATOR - liczne ćwiczenia z informacjami zwrotnymi


Przyk ady wicze

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

 • http://www.learningchocolate.com/


Przyk ady wicze1

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

 • http://www.languageguide.org/english/


Przyk ady wicze2

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

 • http://www.enauczanie.com/authoring/hotpotatoes


Przyk ady wicze3

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

 • http://film-english.com/


Przyk ady wicze4

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

 • https://learningapps.org/


Tik w pracy nauczyciela

 • http://www.glogster.com/


Tik w pracy nauczyciela

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login