Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

INTEGR ÁCIA HUDOBNEJ VÝCHOVY DO INÝCH PREDMETOV NA 1.STUPNI ZŠ PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTEGR ÁCIA HUDOBNEJ VÝCHOVY DO INÝCH PREDMETOV NA 1.STUPNI ZŠ. Slavka Kurucová Soňa Hrnčiarová. Výchovno-vzdelávacie ciele. motivácia emocionalizácia dieťaťa hudbou spestrenie vyučovacieho procesu tvorivosť - text - melódia. Predstava o využití hudobnej výchovy v predmetoch.

Download Presentation

INTEGR ÁCIA HUDOBNEJ VÝCHOVY DO INÝCH PREDMETOV NA 1.STUPNI ZŠ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

INTEGRÁCIA HUDOBNEJ VÝCHOVY DO INÝCH PREDMETOV NA 1.STUPNI ZŠ

Slavka Kurucová

Soňa Hrnčiarová


V chovno vzdel vacie ciele

Výchovno-vzdelávacie ciele

 • motivácia

 • emocionalizácia dieťaťa hudbou

 • spestrenie vyučovacieho procesu

 • tvorivosť - text

  - melódia


Predstava o vyu it hudobnej v chovy v predmetoch

Predstava o využití hudobnej výchovy v predmetoch

 • Slovenský jazyk

 • Matematika

 • Vlastiveda

 • Prírodoveda

 • Výtvarná výchova


Hudobn v chova a slovensk jazyk

Hudobná výchova a slovenský jazyk


Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

 • učivo:

 • pieseň:

 • melódia:

 • text:

Vybrané slová po m

My sme myšky veselé

1.My sme myšky veselé,veselé,veselé,

My sa radi bavíme,bavíme.

Ukáž myška veselá,veselá,veselá,

Čím by si nás bavila,bavila.

Mykajte sa ako ja,ako ja,ako ja,

Bude z toho zábava,zábava.

Mykáme sa ako ty,ako ty,ako ty,

Máme z toho trampoty,trampoty.

2. Pomýľte sa... 3. Umyte sa...


Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

Hudobná výchova a matematika


Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

 • učivo: násobilka

 • hudobný motív: kukanie kukučky

 • päť krát päťdvadsaťpäť

  tri krát tri deväť


  Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

  Hudobná výchova a prírodoveda


  Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

  učivo: enviromentálna výchova

  pieseň: Strom, Stratilo sa vtáča


  Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

  Hudobnávýchova a

  vlastiveda


  Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

  učivo: Orava

  piesne: Orava je naj, Oravská priehrada


  Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

  Hudobná výchova a výtvarná výchova


  Integr cia hudobnej v chovy do in ch predmetov na 1 stupni z

  učivo: vyjadrenie smutnej a veselej melódie farbami


  Pou it zdroje

  Použité zdroje

  • Mp3 – Zaspievajme si spolu 2000,2001,2002

  • CD – Zábavný učiteľ hudby

  • weatheroffice.ec.gc.ca/skywatchers/ national/images/bird.gif

  • www.missourianonline.com/page_graphics/ speaker.gif

  • www.tadininc.com/ images/tree.jpg

  • www.ddvorsky.szm.sk/ images/ext6.jpg

  • www.sunsoft.sk/dolnykubin/ priehr.jpg


  Akujeme

  Ďakujeme

  • všetkým lektorom, ktorí nám pomáhali pri vytvorení projektu

  • účastníkom za pozornosť


 • Login