Br ndby kommune udfordringer og potentialer
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Br ø ndby Kommune udfordringer og potentialer PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Br ø ndby Kommune udfordringer og potentialer. KRAM og sundhedsprofildata viste anselige sundhedsmæssige udfordringer Få data og børn og unge Mange grønne områder – men hvad med kvaliteten Store trafikale barriere vanskeliggør tilgængeligheden

Download Presentation

Br ø ndby Kommune udfordringer og potentialer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Brøndby Kommune udfordringer og potentialer

 • KRAM og sundhedsprofildata viste anselige sundhedsmæssige udfordringer

 • Få data og børn og unge

 • Mange grønne områder – men hvad med kvaliteten

 • Store trafikale barriere vanskeliggør tilgængeligheden

 • Befolkningssammensætningen stiller særlige krav til planlægningen

 • Mange borgere bor i etageboliger

 • Øget tendens til uorganiseret idræt

Brøndbyøster

Brøndbyvester

Den Grønne Kile

Brøndby Strand


Bevægelser i alle planeri Brøndby

Vision

 • Få borgerne til at bevæge sig mere og at kommunes byrum og grønne områder i højere grad end nu bliver arena for den øgede leg og fysiske aktivitet

  Formål

 • At udvikle et prioriteringsværktøj, som kan sikre/fremme at bevægelsesmuligheder indtænkes i den fysiske planlægning

  Projektgruppe på tværs

 • Social- og Sundhedsforvaltningen

 • Kultur- og Idrætsforvaltningen

 • Børneforvaltningen

 • Teknisk Forvaltning

  Rådgiver – Syddansk Universitet ved Jens Troelsen


PrioriteringsværktøjFor bevægelse i alle planer

Indsatser

Prioritering

Vidensopsamling

 • Politisk niveau

 • Geokodning af Kram-data

 • Skoleelevundersøgelse

 • Oplevelsesværdianalyser

 • Områdeanalyse

Anbefalinger

Analyse

 • Kommunalt embedsmandsniveau

 • Fire afrapporteringer

  d. 26. og 27. oktober


De fire undersøgelser

Skoleelevundersøgelse

Oplevelsesværdianalyse

Område analyse

Geo-kodning af KRAM-data


3 typer af anbefalinger

 • Ændring i prioritering

 • Synergi mellem interessenter

 • En ny pose penge


1.Geokodning af KRAM data

2. Skoleundersøgelser

Leverance II

Notat med

metode, resultater og

forslag til mulige indsatser

Leverance III

Case

3. Kortlægning af oplevelsesværdier

4. Områdeanalyse af to boligforeninger

Fra forskerdata til kommunal planlægning

Leverence I

Vidensopsamling

Forslag til mulige

indsatser


Casen

 • En helhedsorienteret plan for Brøndbyøster

  - en plan, der favner sociale, sundhedsmæssige, organisatoriske såvel som fysiske indsatser


Hvad opnår vi med videnopsamligen?

 • Anbefalinger til kommuneplanen

 • Anbefalinger til lokale strategier og handleplaner i forvaltningerne

 • Anbefalinger til det daglige arbejde i forvaltningerne

 • Følge udviklingen af borgernes sundhed og trivsel over tid


Hvad har vi fået ud af bevægelse i alle planer?

 • Kvantificeret data - bedre beslutningsgrundlag

 • Organisatorisk mer-viden

  • større sammenhængskraft

  • bedre brug af uudnyttede potentialer

  • synergieffekt


 • Login