Ústav materiálov
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Ústav materiálov Študijné programy: Materiálové inžinierstvo Kvalita produkcie PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ústav materiálov Študijné programy: Materiálové inžinierstvo Kvalita produkcie. Ústav materiálov založený 1. januára 2007 reštrukturalizáciou MTF STU riaditeľ => prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

Download Presentation

Ústav materiálov Študijné programy: Materiálové inžinierstvo Kvalita produkcie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov

Študijné programy:

Materiálové inžinierstvo

Kvalita produkcie


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov

 • založený 1. januára 2007 reštrukturalizáciou MTF STU

 • riaditeľ => prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

 • kooperácia s praxou (ZF SACHS Trnava, INA Skalica, HKS Forge Trnava, BOGE Trnava, PFS Brezová pod Bradlom, Bekaert, ....)

 • zahraničná kooperácia (Česko, Poľsko, Francúzsko, Slovinsko, Južná Kórea, Nemecko, Rakúsko, Nórsko ....)

2

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov

 • Laboratórium štruktúrnych analýz a korózie

 • Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov

 • Laboratórium tepelného spracovania a mechanických skúšok

 • Laboratórium vákuovej metalurgie a izostatického lisovania

 • Laboratórium optických meraní

 • Laboratórium spracovania a analýz nekovových materiálov

3

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Pr strojov vybavenie laborat ri

Prístrojové vybavenie laboratórií?

prehliadka laboratórií !


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov - štúdium

Bakalárske štúdium

akreditovaný študijný program:

materiálové inžinierstvo

kvalita produkcie

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

akreditované študijné programy:

materiálové inžinierstvo,

spracovanie a aplikácia nekovov

inžinierstvo kvality produkcie

5

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov

Materiálové inžinierstvo = študijný program zaoberajúci sa návrhom a štúdiom materiálov, a ich využitím v každodenných, ale aj v špecifických aplikáciách.

O aké materiály ide?

Predovšetkým o materiály pre technické a bio-medicínske aplikácie:

kovypolovodičekeramika

polyméry kompozity

6

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov

Prečo študovať program materiálové inžinierstvo???

 • zaujíma ťa, prečo veci vôbec fungujú?

 • prečo ten most nespadne?

 • prečo sa potopil Titanic?

 • prečo .....???

Prečo študovať program materiálové inžinierstvo???

7

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Quebeck 1907

Esched 1998

Prečo???

8


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Prečo???

Uster (Švajčiarsko) 1985

železný stĺp v Delhi (India - 4. stor.)

9


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Čo ďalej???

10


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Čo mi ponúka štúdium na

MTF STU v programe materiálové inžinierstvo???

 • absolvovať štúdium perspektívneho zamerania

 • možnosť absolvovať časť štúdia u zahraničných partnerov kooperujúcich s UMAT MTF STU Trnava (Španielsko, Nemecko, Južná Kórea, Rakúsko, Belgicko, ...)

 • práca na jedinečných zariadeniach v SR

 • možnosť absolvovať štúdium aj v anglickom jazyku

 • perspektíva v rôznych smeroch praktického využitia

11

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

V akých zamestnaniach môžem pôsobiť po absolvovaní materiálového inžinierstva???

 • materiálový inžinier

 • procesný inžinier

 • projektový manažér pre vývoj materiálov a technológií

 • pracovník/vedúci materiálového laboratória

 • odborný technický konzultant pre oblasť aplikácie materiálov

 • technológ tepelného spracovania

 • pracovník/vedúci laboratória kvality

 • pracovník vývoja materiálov

 • nákupca /predajca materiálov

 • súdny znalec v oblasti materiálov

12


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Existujú ešte nové smery vo vývoji materiálov???

 • kompozitné materiály a nanokompozity

 • nanomateriály

 • biodegradovateľné plasty

 • polovodiče potrebné pre výrobu procesorov a pod.

 • biokompatibilné materiály

 • špeciálne sklá pre dátový a výkonový prenos

 • senzorové materiály

 • ...........

13

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov

Kvalita produkcie = študijný program zameraný na kontrolu a riadenie kvality výrobných procesov a materiálov.

Prečo je dôležitá kvalita produkcie?

Nikto nekúpi nepodarok, ktorý sa neustále kazí. Každý výrobca chce zabezpečiť požadovanú kvalitu každého výrobku. Preto je potrebné, aby kvalita bola kontrolovaná, udržateľná a čo najvyššia v porovnaní s konkurenciou.

14

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ústav materiálov

Prečo študovať program materiálové inžinierstvo???

 • zaujíma ťa ako zabezpečiť kvalitnú výrobu?

 • ako skontrolovať kvalitu materiálov?

 • ako právne kontrolovať rozmery výrobkov?

 • ako využiť svoj potenciál?

 • .....???

Prečo študovať program kvalita produkcie???

15

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Čo mi ponúka štúdium na

MTF STU v programe

kvalita produkcie???

 • absolvovať štúdium perspektívneho zamerania

 • možnosť absolvovať časť štúdia u zahraničných partnerov kooperujúcich s UMAT MTF STU Trnava (Španielsko, Nemecko, Južná Kórea, Rakúsko, Belgicko, ...)

 • práca na jedinečných zariadeniach v SR

 • možnosť absolvovať štúdium aj v anglickom jazyku

 • perspektíva v rôznych smeroch praktického využitia

16

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

V akých zamestnaniach môžem pôsobiť po absolvovaní

kvality produkcie???

 • procesný inžinier

 • pracovník/vedúci laboratória

 • odborný technický konzultant pre oblasť kontroly kvality materiálov, rozmerov výrobkov a v oblasti kontroly kvality v priemysle

 • pracovník/vedúci laboratória kvality

 • nákupca /predajca materiálov

 • manažér kvality v podniku

17


Stav materi lov tudijn programy materi lov in inierstvo kvalita produkcie

Ďakujem za pozornosť

web: mi.mtf.stuba.sk

e-mail:roman.moravcik@stuba.sk


 • Login