Tudijn program kvalita produkcie stroj rskej techniky i stupe
Download
1 / 29

Študijný program Kvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň. - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Študijný program Kvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň. Forma štúdia : denné a externé štúdium Udeľovaný akademický titul: Bakalár / Bc. Kvalita produkcie = študijný program zameraný na kontrolu a riadenie kvality výrobných procesov, výrobkov a služieb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Študijný program Kvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň.' - emery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tudijn program kvalita produkcie stroj rskej techniky i stupe

Študijný programKvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň.

Forma štúdia : denné a externé štúdium

Udeľovaný akademický titul: Bakalár / Bc.


Kvalita produkcie= študijný program zameraný na kontrolu a riadenie kvality výrobných procesov, výrobkov a služieb

Prečo je dôležitá kvalita produkcie?

Nikto nekúpi nekvalitný výrobok, ktorý sa neustále kazí. Každý výrobca chce zabezpečiť požadovanú kvalitu dodávaného výrobku. Preto je potrebné, aby procesy výroby a kvalita výrobku boli nepretržite kontrolované, stabilizované, udržateľné a dosahovala sa čo najvyššia kvalita v porovnaní s konkurenciou.


O mi pon ka t dium na fakulte peci lnej techniky v programe kvalita produkcie stroj rskej techniky
Čo mi ponúka štúdium na Fakulte špeciálnej techniky v programe Kvalita produkcie strojárskej techniky ???

 • absolvovať štúdium perspektívneho zamerania

 • možnosť absolvovať časť štúdia u zahraničných

 • partnerov spolupracujúcich s fakultou

 • práca na špičkových zariadeniach v SR

 • možnosť absolvovať štúdium aj v cudzom jazyku

 • perspektíva v rôznych smeroch praktického využitia


Pre o tudova kvalitu produkcie stroj rskej techniky
Prečo študovať Kvalitu produkcie strojárskej techniky programe

 • zaujíma ťa ako zabezpečiť kvalitné procesy,

  výrobu a služby ?

 • ako skontrolovať kvalitu vstupných

  materiálov ?

 • ako správne kontrolovať parametre

  procesov, výrobkov a služieb ?

 • ako využiť svoj potenciál ?


Uplatnenie absolventa v praxi
Uplatnenie absolventa v praxi programe

 • technik riadenia kvality

 • procesný odborník

 • odborný technický konzultant pre oblasť kontroly kvality vstupných materiálov, parametrov výrobkov a v oblasti kontroly kvality v priemysle

 • nákupca / predajca materiálov a výrobkov

 • vedúci tímu zlepšovania kvality

 • pracovník laboratória kvality

 • odborný technický konzultant pre oblasť

  služieb


Garancia vedomost
Garancia vedomostí programe

 • Nadobudnuté vedomosti absolventa vytvárajú predpoklady na to, aby zvládol základné zručnosti technika kvality.

 • Vie byt veľmi nápomocný v rámci oddelenia kvality akejkoľvek organizácie.

 • Profilujúce predmety bakalárskeho štúdia sú postavené tak, aby absolvent mohol pokračovať na inžinierskom štúdiu v danom študijnom programe.


Nadobudnut zru nosti a vedomosti
Nadobudnuté zručnosti a vedomosti. programe

 • Znalosť nástrojov manažérstva kvality

 • Znalosť ISO a ISO/TS noriem

 • Znalosť nástroj kvality FMEA, Six Sigma, Poka-Yoke

 • Znalosť procesov výroby a riadenie kvality vo výrobnom podniku


Kto zabezpe uje tudijn program
Kto zabezpečuje študijný program ? programe

Katedra údržby techniky

Katedra údržby techniky je profilovou katedrou Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Úlohou Katedry údržby techniky je zabezpečenie vyučovania v oblasti konštrukcie automobilov, automobilovej diagnostiky, opráv automobilov, spaľovacích motorov, bezpečnosti automobilov, prevádzky a servisu automobilov, spoľahlivosti automobilov, elektronických systémov automobilov.


Študijný program programe

SERVIS A OPRAVY AUTOMOBILOV I.stupeň

Forma štúdia: denné štúdium / externé štúdium

Udeľovaný akademický titul: Bakalár /Bc./


Prečo študovať študijný program programe Servis a opravy automobilov ???

Absolventi I. stupňa štúdia nájdu uplatnenie v profesii

manažér (operátor) údržby v servisoch a opravovniach automobilov, v dopravných podnikoch a organizáciách využívajúcich automobilovú techniku.

Majú schopnosť uplatniť sa aj v oblasti

služieb a obchodu s automobilmi, náhradnými

dielmi, prevádzkovými hmotami a komoditami

súvisiacimi s používaním automobilov.


Výber z predmetov špecializácie programe

Konštrukcia automobilov

Spoľahlivosť automobilov

Bezpečnosť automobilov

Prevádzka a servis automobilov

Organizácia a technológia servisnej služby


O mi pon ka t dium na fakulte peci lnej techniky
Čo mi ponúka štúdium programe na Fakulte špeciálnej techniky ?

absolvovať štúdium

perspektívneho zamerania

možnosť absolvovať časť štúdia

u zahraničných partnerov /„Erasmus“/

perspektíva zamestnania v rôznych oblastiach techniky a príbuzných strojárskych odvetviach


Ukážky tvorivej práce študentov programe

Laboratórium CAD/CAM systémov /vizualizácia, modelovanie/


Ukážka priestorového a materiálneho zabezpečenia programe

Laboratórium autodiagnostiky
Máte talent ? Prezentujte sa ! mobilnej techniky

INTERNATIONAL STUDENT INTERNSHIP

 • Naši študenti sa zúčastnili medzinárodnej letnej školy v inžinierskom centre Johnson Controls v Trenčíne:

 • 24 vysokotalentovaných študentov zo Slovenska, Číny, Indie,

 • Francúzska, Macedónska, medzi nimi aj štyria študenti z Fakulty

 • špeciálnej techniky,

 • téma letnej školy: dizajn pre výrobu a montáž automobilových

 • komponentov.


Nebojte sa praxe ! mobilnej techniky

EXKURZIE

LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA Trenčín

VIRTUAL REALITY MEDIA Trenčín


Študijný program mobilnej techniky

Údržba a servis mobilnej techniky II. stupeň

Forma štúdia: denné štúdium / externé štúdium

Udeľovaný akademický titul: Inžinier / Ing.


Prečo študovať študijný program mobilnej technikyServis a opravy automobilov ???

Absolventi II. stupňa štúdiaÚdržba špeciálnej mobilnej techniky

Absolventi sú schopní tvorivým spôsobom uplatňovať svoje vedomosti pri navrhovaní a projektovaní systémov a úloh prevádzky, bežnej údržby, opráv, inšpekčnej činnosti a obnovy. Dokážu využívať systémový prístup pri analýze technických problémov, formulovať úlohy, využívať efektívne metódy a postupy riešenia tímovým spôsobom.

Majú schopnosť uplatniť sa aj v oblasti :

služieb a obchodu s automobilmi, náhradnými

dielmi, prevádzkovými hmotami a komoditami

súvisiacimi s používaním automobilov.


Výber z predmetov špecializácie mobilnej techniky

CA metódy v konštrukčnej praxi

Spoľahlivosť technických systémov

Bezpečnosť technických systémov

Logistika

Modelovanie a simulácia


O mi pon ka t dium na fakulte peci lnej techniky1
Čo mi ponúka štúdium mobilnej technikyna Fakulte špeciálnej techniky ?

absolvovať štúdium

perspektívneho zamerania

možnosť absolvovať časť štúdia

u zahraničných partnerov /„Erasmus“/

perspektíva zamestnania v rôznych oblastiach techniky a príbuzných strojárskych odvetviach


Ukážky tvorivej práce študentov mobilnej techniky

Laboratórium CAD/CAM systémov /vizualizácia, modelovanie/


Ukážka priestorového a materiálneho zabezpečenia mobilnej techniky

Laboratórium autodiagnostiky
Máte talent ? Prezentujte sa ! mobilnej techniky

INTERNATIONAL STUDENT INTERNSHIP

 • Naši študenti sa zúčastnili medzinárodnej letnej školy v inžinierskom centre Johnson Controls v Trenčíne:

 • 24 vysokotalentovaných študentov zo Slovenska, Číny, Indie,

 • Francúzska, Macedónska, medzi nimi aj štyria študenti z Fakulty

 • špeciálnej techniky,

 • téma letnej školy: dizajn pre výrobu a montáž automobilových

 • komponentov.


Nebojte sa praxe ! mobilnej techniky

EXKURZIE

LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA Trenčín

VIRTUAL REALITY MEDIA Trenčín


ŠTUDUJ, ČO ŤA BAVÍ ! mobilnej techniky


ad