Nasza szko a our school
Download
1 / 20

Nasza szkoła Our school - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nasza szkoła Our school. Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Wołejko od 1991 roku . Naszą wicedyrektorką jest Ewa Jabłońska. Our director is Mr . Krzysztof Wołejko . Our deputy director is Mrs. Ewa Jablonska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Nasza szkoła Our school

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nasza szko a our school

Nasza szkoaOurschool


Naszym dyrektorem jest pan krzysztof wo ejko od 1991 roku nasz wicedyrektork jest ewa jab o ska

Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Woejko od 1991 roku . Nasz wicedyrektork jest Ewa Jaboska.

OurdirectorisMr. Krzysztof Woejko. Ourdeputy directoris Mrs.EwaJablonska.


Za patrona mamy jednego z najs awniejszych polak w na ca ym wiecie miko aja kopernika

Za patrona mamy jednego z najsawniejszych Polakw na caym wiecie Mikoaja Kopernika.

Our patron is Nicolaus Copernicus.


Miko aj kopernik

Mikoaj Kopernik


Nasza szko a our school

Mikoaj Kopernik(ur. 19 lutego 1473 wToruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) polskiastronom, autor dzieaO obrotach sfer niebieskich iteoriiheliocentrycznej.

Nicolaus Copernicus (19February 1473 24May 1543) -was polishastronomerwho formulated aheliocentricmodelof theuniversewhich placed the Sun, rather than the Earth, at the center. The publication of Copernicus' book,De revolutionibusorbiumcoelestium.


K cik patrona the n ook of the patron

Kcik patronaThenook of thepatron


Do naszej szko y ucz szcza ponad tysi c uczni w a pracuje w niej oko o 100 nauczycieli

Do naszej szkoy uczszcza ponad tysic uczniw, a pracuje w niej okoo 100 nauczycieli.

In our school learnoverthousandpupils andabout 100 teachers works in it.


Po rozbudowie mamy wielkie boisko szkolne hale gimnastyczn i dodatkowe sale lekcyjne

Po rozbudowie mamy wielkie boisko szkolne, hale gimnastyczn i dodatkowe sale lekcyjne.

Aftertheextension we have a biggergymnasium, pitch and moreclassrooms.


Sala gimnastyczna i boisko the g ymnasium and the pitch

Sala gimnastyczna i boiskoThegymnasiumand thepitch


Historia naszej szko y

Historia naszej szkoy

History of ourschool


Nasza szko a our school

W 1920 powstaa pierwsza 7-klasowa Publiczna Szkoa Powszechna nr 1 w drewnianym budynku na terenie koszar.

In 1920 was created the first 7-class Public Primary School number1

in a wooden building.


Zosta a zniszczona w czasie wojny

Zostaa zniszczona w czasie wojny.

It was destroyed during the war.


Nasza szko a our school

Po wojnie zorganizowano now szko na terenie obecnej dzielnicy Legionowa przez Piotra Chruciela. Pniej nadano jej nazw Szkoy Podstawowej Nr 1 w Legionowie.

After the war Piotr Chruciel organised a new school in the current district of Legionowo.Latertheschoolwas givenhernameof the Primary School number1 in Legionowo.


W 31 xii 1956 r uroczy cie przekazano do u ytku nowy budynek kt ry funkcjonuje do dzi

W 31 XII 1956 r. uroczycie przekazano do uytku nowy budynek, ktry funkcjonuje do dzi.

On 31 XII 1956thenewbuilding was officialyopened and itfunctionsup to thisday.


On 13 october 1973 there was a ceremony school by the name of nicolaus copernicus

13 padziernika 1973 r. odbya si uroczysto nadania imienia szkole, przekazania sztandaru oraz odsonicia tablicy pamitkowej patrona - Mikoaja Kopernika.

On 13 October 1973 there was a ceremonyschool by thename of Nicolaus Copernicus.


Od 1 sierpnia 2012 roku zosta utworzony zesp szk nr 1 w legionowie

Od 1 sierpnia 2012 roku zosta utworzony Zesp Szk nr 1 w Legionowie.

From 1 August 2012, was created theSchool Complex number1 in Legionowo.


Nasza szko a our school

Jestemy dumni z historii naszej szkoy i pragniemy kontynuowa jej osignicia w zakresie rnych przedmiotw.

We are proud of the history of our school and we would like to continue its achievements indifferentsubject.


Nasza szko a our school

Autor: Magdalena Bebacz


ad
  • Login