Nasza szko a our school
Download
1 / 20

Nasza szkoła Our school - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Nasza szkoła Our school. Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Wołejko od 1991 roku . Naszą wicedyrektorką jest Ewa Jabłońska. Our director is Mr . Krzysztof Wołejko . Our deputy director is Mrs. Ewa Jablonska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nasza szkoła Our school' - eleanor-parker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nasza szko a our school

Nasza szkołaOurschool


Naszym dyrektorem jest pan krzysztof wo ejko od 1991 roku nasz wicedyrektork jest ewa jab o ska

Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Wołejko od 1991 roku . Naszą wicedyrektorką jest Ewa Jabłońska.

OurdirectorisMr. Krzysztof Wołejko. Ourdeputy directoris Mrs.EwaJablonska.


Za patrona mamy jednego z najs awniejszych polak w na ca ym wiecie miko aja kopernika

Za patrona mamy jednego z najsławniejszych Polaków na całym świecie Mikołaja Kopernika.

Our patron is Nicolaus Copernicus.


Miko aj kopernik
Mikołaj Kopernik całym świecie Mikołaja Kopernika.


Mikołaj Kopernik(ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła O obrotach sfer niebieskich iteorii heliocentrycznej.

Nicolaus Copernicus (19 February 1473 – 24 May 1543) -was  polishastronomerwho formulated a heliocentricmodel of the universe which placed the Sun, rather than the Earth, at the center. The publication of Copernicus' book, De revolutionibusorbiumcoelestium.


K cik patrona the n ook of the patron
Kącik patrona 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła Thenook of thepatron


Do naszej szko y ucz szcza ponad tysi c uczni w a pracuje w niej oko o 100 nauczycieli

Do naszej szkoły uczęszcza ponad tysiąc uczniów, a pracuje w niej około 100 nauczycieli.

In our school learnoverthousandpupils andabout 100 teachers works in it.


Po rozbudowie mamy wielkie boisko szkolne hale gimnastyczn i dodatkowe sale lekcyjne

Po rozbudowie mamy wielkie boisko szkolne, hale gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne.

Aftertheextension we have a  biggergymnasium, pitch and moreclassrooms.


Sala gimnastyczna i boisko the g ymnasium and the pitch
Sala gimnastyczna i boisko gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne.Thegymnasiumand thepitch


Historia naszej szko y

Historia naszej szkoły gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne.

History of ourschool


W 1920 powstała pierwsza 7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w drewnianym budynku na terenie koszar. 

In 1920 was created the first 7-class Public Primary School number1

in a wooden building.


Zosta a zniszczona w czasie wojny

Została zniszczona w czasie wojny. Powszechna nr 1 w drewnianym budynku na terenie koszar. 

It was destroyed during the war.


Po wojnie zorganizowano nową szkołę na terenie obecnej dzielnicy Legionowa przez Piotra Chruściela. Później nadano jej nazwę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legionowie.

After the war Piotr Chruściel organised a new school in the current district of Legionowo.Latertheschoolwas givenhernameof the Primary School number1 in Legionowo.


W 31 xii 1956 r uroczy cie przekazano do u ytku nowy budynek kt ry funkcjonuje do dzi

W 31 XII 1956 r. uroczyście przekazano do użytku nowy budynek, który funkcjonuje do dziś.

On 31 XII 1956thenewbuilding was officialyopened and itfunctionsup to thisday.


On 13 october 1973 there was a ceremony school by the name of nicolaus copernicus

13 października 1973 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, przekazania sztandaru oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona - Mikołaja Kopernika.

On 13 October 1973 there was a ceremonyschool by thename of Nicolaus Copernicus.


Od 1 sierpnia 2012 roku zosta utworzony zesp szk nr 1 w legionowie

Od 1 sierpnia 2012 roku został utworzony Zespół Szkół nr 1 w Legionowie.

From 1 August 2012, was created theSchool Complex number1 in Legionowo.


Jesteśmy dumni z historii naszej szkoły i pragniemy kontynuować jej osiągnięcia w zakresie różnych przedmiotów.

We are proud of the history of our school and we would like to continue its achievements indifferentsubject.


Autor: Magdalena kontynuować jej osiągnięcia w zakresie różnych przedmiotów.Bebłacz


ad