Nasza szko a our school
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Nasza szkoła Our school PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nasza szkoła Our school. Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Wołejko od 1991 roku . Naszą wicedyrektorką jest Ewa Jabłońska. Our director is Mr . Krzysztof Wołejko . Our deputy director is Mrs. Ewa Jablonska.

Download Presentation

Nasza szkoła Our school

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nasza szkoaOurschool


Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Woejko od 1991 roku . Nasz wicedyrektork jest Ewa Jaboska.

OurdirectorisMr. Krzysztof Woejko. Ourdeputy directoris Mrs.EwaJablonska.


Za patrona mamy jednego z najsawniejszych Polakw na caym wiecie Mikoaja Kopernika.

Our patron is Nicolaus Copernicus.


Mikoaj Kopernik


Mikoaj Kopernik(ur. 19 lutego 1473 wToruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) polskiastronom, autor dzieaO obrotach sfer niebieskich iteoriiheliocentrycznej.

Nicolaus Copernicus (19February 1473 24May 1543) -was polishastronomerwho formulated aheliocentricmodelof theuniversewhich placed the Sun, rather than the Earth, at the center. The publication of Copernicus' book,De revolutionibusorbiumcoelestium.


Kcik patronaThenook of thepatron


Do naszej szkoy uczszcza ponad tysic uczniw, a pracuje w niej okoo 100 nauczycieli.

In our school learnoverthousandpupils andabout 100 teachers works in it.


Po rozbudowie mamy wielkie boisko szkolne, hale gimnastyczn i dodatkowe sale lekcyjne.

Aftertheextension we have a biggergymnasium, pitch and moreclassrooms.


Sala gimnastyczna i boiskoThegymnasiumand thepitch


Historia naszej szkoy

History of ourschool


W 1920 powstaa pierwsza 7-klasowa Publiczna Szkoa Powszechna nr 1 w drewnianym budynku na terenie koszar.

In 1920 was created the first 7-class Public Primary School number1

in a wooden building.


Zostaa zniszczona w czasie wojny.

It was destroyed during the war.


Po wojnie zorganizowano now szko na terenie obecnej dzielnicy Legionowa przez Piotra Chruciela. Pniej nadano jej nazw Szkoy Podstawowej Nr 1 w Legionowie.

After the war Piotr Chruciel organised a new school in the current district of Legionowo.Latertheschoolwas givenhernameof the Primary School number1 in Legionowo.


W 31 XII 1956 r. uroczycie przekazano do uytku nowy budynek, ktry funkcjonuje do dzi.

On 31 XII 1956thenewbuilding was officialyopened and itfunctionsup to thisday.


13 padziernika 1973 r. odbya si uroczysto nadania imienia szkole, przekazania sztandaru oraz odsonicia tablicy pamitkowej patrona - Mikoaja Kopernika.

On 13 October 1973 there was a ceremonyschool by thename of Nicolaus Copernicus.


Od 1 sierpnia 2012 roku zosta utworzony Zesp Szk nr 1 w Legionowie.

From 1 August 2012, was created theSchool Complex number1 in Legionowo.


Jestemy dumni z historii naszej szkoy i pragniemy kontynuowa jej osignicia w zakresie rnych przedmiotw.

We are proud of the history of our school and we would like to continue its achievements indifferentsubject.


Autor: Magdalena Bebacz


  • Login