Paulus' eerste brief aan Korinthe (25) - PowerPoint PPT Presentation

Paulus' eerste brief
Download
1 / 56

  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Paulus' eerste brief aan Korinthe (25). 24 april 2014 Bodegraven. samenvatting vorige keer:. heeft afgedaan. wat blijft. geloof & hoop verwisseld in aanschouwen. 1Korinthe 14. 1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes , doch vooral naar het profeteren. .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Paulus' eerste brief aan Korinthe (25)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paulus eerste brief aan korinthe 25

Paulus' eerste brief

aan Korinthe (25)

24 april 2014

Bodegraven


Paulus eerste brief aan korinthe 25

samenvatting vorige keer:

heeft afgedaan

wat blijft...

geloof & hoop verwisseld in aanschouwen


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

1Jaagt de liefde na

en streeft naar de gaven des Geestes,

doch vooral naar het profeteren.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

1Jaagt de liefde na

en streeft naar de gaven des Geestes,

doch vooral naar het profeteren.

lett. de geestelijke (uitinge)n


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

1Jaagt de liefde na

en streeft naar de gaven des Geestes,

doch vooral naar het profeteren.

lett. dat jullie zullen profeteren


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

2 Want wie in een tong spreekt,

spreekt niet tot mensen, maar tot God,

want niemand verstaat het;

door de Geest spreekt hij geheimenissen.

= een nooit geleerde taalHand.2:11


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

2 Want wie in een tong spreekt,

spreekt niet tot mensen, maar tot God,

want niemand verstaat het;

door de Geest spreekt hij geheimenissen.

d.w.z. zoals het in Korinthe toegingvergl. Hand.2:11


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

2Want wie in een tong spreekt,

spreekt niet tot mensen, maar tot God,

want niemand verstaat het;

door de Geestspreekt hij geheimenissen.

lett. in-Geest


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

2Want wie in een tong spreekt,

spreekt niet tot mensen, maar tot God,

want niemand verstaat het;

door de Geest spreekt hij geheimenissen.

Gr. verborgenheden (Gr. mysteries) >


Paulus eerste brief aan korinthe 25

  • geheimenissen =

    • wat God vandaag doet (=de groten daden Gods) in het verborgene

= in de tijd dat Israël niet verstaaten het heil naar de natiën is gezonden


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

3 Maar wie profeteert,

spreekt voor de mensen

stichtend, vermanend en bemoedigend.

= toen de ekklesia nog niet volwassen was(13:8-10)


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

3Maar wie profeteert,

spreekt voor de mensen

stichtend, vermanend en bemoedigend.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

3Maar wie profeteert,

spreekt voor de mensen

stichtend, vermanend en bemoedigend.

= tot opbouw


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

3Maar wie profeteert,

spreekt voor de mensen

stichtend, vermanenden bemoedigend.

lett. naast-roepend> aanmoediging


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

3Maar wie profeteert,

spreekt voor de mensen

stichtend, vermanend en bemoedigend.

lett. vertroostend


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente.

d.w.z. als niemand het verstaat


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

4Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

5 Ik wilde wel,

dat gij allen in tongen spraakt,

maar liever nog, dat gij profeteerdet.

Wie profeteert, is meer

dan wie in tongen spreekt,

tenzij hij het ook uitlegt,

zodat de gemeente stichting ontvangt.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

5 Ik wilde wel,

dat gij allen in tongen spraakt,

maar liever nog, dat gij profeteerdet.

Wie profeteert, is meer

dan wie in tongen spreekt,

tenzij hij het ook uitlegt,

zodat de gemeente stichting ontvangt.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

5Ik wilde wel,

dat gij allen in tongen spraakt,

maar liever nog, dat gij profeteerdet.

Wie profeteert, is meer

dan wie in tongen spreekt,

tenzij hij het ook uitlegt,

zodat de gemeente stichting ontvangt.

lett.groter


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

5Ik wilde wel,

dat gij allen in tongen spraakt,

maar liever nog, dat gij profeteerdet.

Wie profeteert, is meer

dan wie in tongen spreekt,

tenzij hij het ook uitlegt,

zodat de gemeente stichting ontvangt.

of: vertalen >


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

6En nu, broeders,

als ik tot u kom en spreek in tongen,

wat nut zal ik u brengen,

als ik mij niet tot u richt,

of met een openbaring, of met kennis,

of met profetie, of met onderricht?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

6En nu, broeders,

als ik tot u kom en spreek in tongen,

wat nut zal ik u brengen,

als ik mij niet tot u richt,

of met een openbaring, of met kennis,

of met profetie, of met onderricht?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

6En nu, broeders,

als ik tot u kom en spreek in tongen,

wat nut zal ik u brengen,

als ik mij niet tot u richt,

of met een openbaring, of met kennis,

of met profetie, of met onderricht?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

6En nu, broeders,

als ik tot u kom en spreek in tongen,

wat nut zal ik u brengen,

als ik mij niet tot u richt,

of met een openbaring, of met kennis,

of met profetie, of met onderricht?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

7 Hoe toch zal men

zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven, fluit of citer,

als zij geen verschil in toon doen horen,

te weten komen wat op de fluit

of de citer gespeeld wordt?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

7Hoe toch zal men

zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven,fluitof citer,

als zij geen verschil in toon doen horen,

te weten komen wat op de fluit

of de citer gespeeld wordt?

blazen (= geest)> leven


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

7Hoe toch zal men

zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven,fluit of citer,

als zij geen verschil in toon doen horen,

te weten komen wat op de fluit

of de citer gespeeld wordt?

Gr. kithara >


Paulus eerste brief aan korinthe 25

Psalm 49:5 (NBG)

Ik zal mijn geheimenis bij de citerontsluieren...

Hebr. kinor

>> kinneret


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

7Hoe toch zal men

zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven, fluit of citer,

als zij geen verschil in toon doen horen,

te weten komen wat op de fluit

of de citer gespeeld wordt?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

7Hoe toch zal men

zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven, fluit of citer,

als zij geen verschil in toon doen horen,

te weten komen wat op de fluit

of de citer gespeeld wordt?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

8 Immers, indien de bazuin

een onduidelijk geluid geeft,

wie zal zich gereed maken tot de strijd?


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

8 Immers, indien de bazuin

een onduidelijk geluid geeft,

wie zal zich gereed maken tot de strijd?

Num.10:9

Joz.6:4-20

Richt.7:16-18

Amos 3:6


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

9 Evenzo, indien gij met uw tong

geen verstaanbare volzin spreekt,

hoe zal men het gesprokene begrijpen?

Gij zoudt immers in de lucht spreken?

lett. jullie door de taal


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

9Evenzo, indien gij met uw tong

geen verstaanbare volzinspreekt,

hoe zal men het gesprokene begrijpen?

Gij zoudt immers in de lucht spreken?

lett. begrijpelijk woord geeft


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

9 Evenzo, indien gij met uw tong

geen verstaanbare volzin spreekt,

hoe zal men het gesprokene begrijpen?

Gij zoudt immers in de lucht spreken?

lett. kennen, weten


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

9 Evenzo, indien gij met uw tong

geen verstaanbare volzin spreekt,

hoe zal men het gesprokene begrijpen?

Gij zoudt immers in de lucht spreken?

... ins blaue hinein


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

10 Er zijn wie weet

hoe vele soorten van klanken in de wereld

en niets is zonder zijn eigen klank.

> talen


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

10Er zijn wie weet

hoe vele soorten van klanken in de wereld

en niets is zonder zijn eigen klank.

lett. klankloos> klank zonder betekenis


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

11 Indien ik nu

de betekenis van een klank niet ken,

zal ik voor iemand, die spreekt

een vreemde zijn

en de spreker zal voor mij een vreemde zijn.

lett. de kracht van de klank


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

11Indien ik nu

de betekenis van een klank niet ken,

zal ik voor iemand, die spreekt

een vreemde zijn

en de spreker zal voor mij een vreemde zijn.

lett. barbaar iemand die geen Grieks kent


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

12 Zo moet ook gij,

omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten

tot stichting van de gemeente.

lett.

jullie ijveraars van geesten zijn

vergl. 14:32 "geesten der profeten"


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

12Zo moet ook gij,

omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten

tot stichting van de gemeente.

lett. zoek dat jullie overvloedig moge zijn


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

13 Derhalve moet hij,

die in een tong spreekt, bidden,

dat hij het moge uitleggen.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

13Derhalve moet hij,

die in een tong spreekt, bidden,

dat hij het moge uitleggen.

= vertalen


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

14 Want indien ik bid in een tong,

bidt mijn geest wel,

maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

14Want indien ik bid in een tong,

bidt mijn geest wel,

maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

= de Geest die ik heb ontvangenRom.8:15


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

14Want indien ik bid in een tong,

bidt mijn geest wel,

maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

15Hoe staat het dan?

Ik zal bidden met mijn geest,

maar ook bidden met mijn verstand;

ik zal lofzingen met mijn geest,

maar ook lofzingen met mijn verstand.

lett. in-de Geest


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

15Hoe staat het dan?

Ik zal bidden met mijn geest,

maar ook bidden met mijn verstand;

ik zal lofzingen met mijn geest,

maar ook lofzingen met mijn verstand.

lett. in-het verstand


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

15Hoe staat het dan?

Ik zal bidden met mijn geest,

maar ook bidden met mijn verstand;

ik zal lofzingen met mijn geest,

maar ook lofzingen met mijn verstand.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

16 Want anders,

indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand,

die als toehoorder aanwezig is,

op uw dankzegging zijn amen spreken?

Hij weet immers niet, wat gij zegt.

lett. zegent in Geest


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

16Want anders,

indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand,

die als toehoorder aanwezig is,

op uw dankzegging zijn amen spreken?

Hij weet immers niet, wat gij zegt.


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

16Want anders,

indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand,

die als toehoorder aanwezig is,

op uw dankzegging zijn amen spreken?

Hij weet immers niet, wat gij zegt.

dankzegging = zegening


Paulus eerste brief aan korinthe 25

1Korinthe 14

16Want anders,

indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand,

die als toehoorder aanwezig is,

op uw dankzegging zijn amen spreken?

Hij weet immers niet, wat gij zegt.


  • Login