İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite. Çağatay TAŞKIRAN, MD. , Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Ünitesi. Sunum Planı.

Download Presentation

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite

Çağatay TAŞKIRAN, MD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Ünitesi


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Sunum Planı

 • Neden optimal cerrahi

 • Gerekli cerrahiler

 • Genel seriler, özel alt gruplar

 • Yaş, performans, cerrahi çeşitlilik

 • Prosedüre özelleşmiş seriler


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Standart Cerrahi

 • Vertikal insizyon

 • Eksplorasyon - Sitoloji

 • TAH - BSO

 • Total omentektomi

 • PPLND


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Sitoredüktif Cerrahi

Agresif Sitoredüktif Cerrahi

Kolon rezeksiyonları

İnce bağ. Rez.

Splenektomi

Distal pankreat.

Parsiyel gastrektomi

Diafram str.rez.

KC rezeks.

Total peritonektomi

Sistektomi, Exent


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Over Kanseri & Sitoredüktif Cerrahi

 • Tüm metastatik odakların rezeksiyonu

Meigs. Tumors of the female pelvic organs. 1934.


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Neden ??

 • Ortalama sağkalım maksimal sitoredüksiyondaki her %10 artış ile %5.5 oranında artar

  Bristow, JCO, 2002


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Optimal Sitoredüksiyon & Tanım

Chi DS, MSKCC, 2006


Paradigm shift

Paradigm Shift !!!

Chi DS et al. Gynecol Oncol 2004.


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Üst Abdominal Debulking & Literatür & Gazi Experience


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Gazi Üniversitesi/Amerikan Hastanesi Evre IIIC-IV Optimal Sitoredüksiyon


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

En-blok Subtotal Kolektomi & Total gastrektomi & Splenektomi & Distal pankreatektomi


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC - 2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC – 2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & Du Bois -2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & Du Bois -2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Rezidüel Tümör Komplikasyonu Attırır mı ?

 • Charite, EJSO, 2010, 360 hasta, 221 rezidüel yok

  Rezidü yok Rezidü var


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Asıl Önemli Faktörler Yaş, Performans ve Cerrahinin Kompleksitesi mi ?

 • Mayo, 2007, AJOG, 210 hasta


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

 • >65 yaşta ileri evre hasta daha çok

 • 5 yıllık sağkalım daha kısa

 • Tedavi etkinliği daha az

 • Jargensen, 2012: Doktor etkisi, komorbidite

 • Mayo,2011: gros rezidü yoksa sağkalım aynı, albümin ve performans belirleyici

 • >75 yaş, ASA 3-4, kompleks cerrahi: en riskli grup

 • Rutin NACT uygun değil ve tedavi bireyselleştirilmeli

 • Performans, albümin, evre, postop bakım, aile,

Yaşlı Hastalar & Cliby – Review, 2013


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Asit Komplikasyonları Arttırır mı ?


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

İntraoperatif Hipotermi Komplikasyonları Arttırır mı ?


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Kan Transfüzyonu Sağkalımı Azaltır mı ?


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Mortalite – Morbidite

 • PDSNACT

 • Mortalite%2.5%0.7

 • G3-4 kanama%7.4%4.1

 • Enfeksiyon%8.1%1.7

 • Venözkomplik.%2.6%0


 • Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Bağırsak Rezeksiyonları

  • İnce & Kalın

  • Evre IIIC-IV hastaların %25-50’si


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Rezeksiyon Tipleri


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Gazi University Hospital


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  En-blok RS & Konzervatif

  Aletti, 2006, J Am Coll Surg

  • 1994-1998, 209 cul-de-sac tutulumu, 75 nothing


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Modifiye Posterior Ekzenterasyon


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Gazi Üniversitesi

  • Over ca-primer sito63 hasta

  • Over ca-sekonder sito10 hasta


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Bowel Resection

  • Morbidity & Rectosigmoid resection

  • Gazi + Amerikan Anast. Leak=4/132


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Kolon Rezeksiyonu & Morbidite

  Peiretti, GO, 2012, 238 hasta


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Cerrahi & Diyafram


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Diyafragmatik Cerahi & Sağkalım

  • UCLA, 1989, GO n=14 patients

  • Mayo, 2006, GO n=181


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Diyafragmatik Cerrahi

  Komplikasyonlar

  • Pneumothorax (chest tube )

  • Pleural effusion (Drainage)

  • Hemothorax

  • Respiratory problems

  • Subphrenic abscess

  • Gastropleural fistula


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Diyafram Data


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Diyafram & Komplikasyonlar


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  KC Rezeksiyonları

  ● Anatomic resections

  - segmentectomy

  - hepatectomy

  ● Non-anatomic resection (wedge)

  - “Enucleation”

  ● Cryotherapy

  ● Radiofrequency ablation


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  KC Rezeksiyonları


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  KC Rezeksiyonları


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  KC Rezeksiyonları

  • 60 hasta, 24 soliter, 36 çok sayıda

  • Mortalite: yok

  • 90 gün mortalite: 0

  • Hastanede kalış: 7 gün

  • KC rezeksiyonu nedeniyle komplikasyon yok

   Apse

   Biloma

   KC yetersizliği


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Splenektomi


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Splenektomi & Morbidite


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Distal Pankreatektomi


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Distal Pankreatektomi & MSKCC


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Parsiyel gastrektomi


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Porta Hepatis & Celiac Trunk


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Porta Hepatis & Celiac Trunk

  • 28 hasta

  • Mortalite: 1, sepsis 4. gün

  • Biliyer yaralanma: 1, dren + primer sütür

  • Bağırsak komplikasyonu, 4, 1 transvers kolon nekrozu

  • Apse, 1

  • Pnömoni, 1

  • Kanama reoperasyon, 2


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  Sonuç

  • Primer maksimal veya optimal sitoredüktif cerrahi en iyi sağkalımı sağlıyor

  • Tecrübeli merkezlerde %2-4 mortalite ve %20 morbidite ile bu operasyonlar yapılabiliyor

  • Ortalama 6 saat süren, yoğun bakım, multidisipliner yaklaşım, özellikle komplikasyon geliştiğinde ekip çalışması

  • Değişik cerrahi işlemlere özgü komplikasyonlar iyi bilinmeli ve izlemde dikkat edilmeli

  • Yaş, performans, beslenme durumu, aile desteği ve cerrahi kompleksite dengesi iyi kurulmalı


  Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  TEŞEKKÜRLER....


 • Login