İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite. Çağatay TAŞKIRAN, MD. , Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Ünitesi. Sunum Planı.

Download Presentation

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite

Çağatay TAŞKIRAN, MD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Ünitesi


Sunum Planı

 • Neden optimal cerrahi

 • Gerekli cerrahiler

 • Genel seriler, özel alt gruplar

 • Yaş, performans, cerrahi çeşitlilik

 • Prosedüre özelleşmiş seriler


Standart Cerrahi

 • Vertikal insizyon

 • Eksplorasyon - Sitoloji

 • TAH - BSO

 • Total omentektomi

 • PPLND


Sitoredüktif Cerrahi

Agresif Sitoredüktif Cerrahi

Kolon rezeksiyonları

İnce bağ. Rez.

Splenektomi

Distal pankreat.

Parsiyel gastrektomi

Diafram str.rez.

KC rezeks.

Total peritonektomi

Sistektomi, Exent


Over Kanseri & Sitoredüktif Cerrahi

 • Tüm metastatik odakların rezeksiyonu

Meigs. Tumors of the female pelvic organs. 1934.


Neden ??

 • Ortalama sağkalım maksimal sitoredüksiyondaki her %10 artış ile %5.5 oranında artar

  Bristow, JCO, 2002


Optimal Sitoredüksiyon & Tanım

Chi DS, MSKCC, 2006


Paradigm Shift !!!

Chi DS et al. Gynecol Oncol 2004.


Üst Abdominal Debulking & Literatür & Gazi Experience


Gazi Üniversitesi/Amerikan Hastanesi Evre IIIC-IV Optimal Sitoredüksiyon


En-blok Subtotal Kolektomi & Total gastrektomi & Splenektomi & Distal pankreatektomi


Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC - 2010


Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC – 2010


Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & Du Bois -2010


Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & Du Bois -2010


Rezidüel Tümör Komplikasyonu Attırır mı ?

 • Charite, EJSO, 2010, 360 hasta, 221 rezidüel yok

  Rezidü yok Rezidü var


Asıl Önemli Faktörler Yaş, Performans ve Cerrahinin Kompleksitesi mi ?

 • Mayo, 2007, AJOG, 210 hasta


 • >65 yaşta ileri evre hasta daha çok

 • 5 yıllık sağkalım daha kısa

 • Tedavi etkinliği daha az

 • Jargensen, 2012: Doktor etkisi, komorbidite

 • Mayo,2011: gros rezidü yoksa sağkalım aynı, albümin ve performans belirleyici

 • >75 yaş, ASA 3-4, kompleks cerrahi: en riskli grup

 • Rutin NACT uygun değil ve tedavi bireyselleştirilmeli

 • Performans, albümin, evre, postop bakım, aile,

Yaşlı Hastalar & Cliby – Review, 2013


Asit Komplikasyonları Arttırır mı ?


İntraoperatif Hipotermi Komplikasyonları Arttırır mı ?


Kan Transfüzyonu Sağkalımı Azaltır mı ?


Mortalite – Morbidite

 • PDSNACT

 • Mortalite%2.5%0.7

 • G3-4 kanama%7.4%4.1

 • Enfeksiyon%8.1%1.7

 • Venözkomplik.%2.6%0


 • Bağırsak Rezeksiyonları

  • İnce & Kalın

  • Evre IIIC-IV hastaların %25-50’si


  Rezeksiyon Tipleri


  Gazi University Hospital


  En-blok RS & Konzervatif

  Aletti, 2006, J Am Coll Surg

  • 1994-1998, 209 cul-de-sac tutulumu, 75 nothing


  Modifiye Posterior Ekzenterasyon


  Gazi Üniversitesi

  • Over ca-primer sito63 hasta

  • Over ca-sekonder sito10 hasta


  Bowel Resection

  • Morbidity & Rectosigmoid resection

  • Gazi + Amerikan Anast. Leak=4/132


  Kolon Rezeksiyonu & Morbidite

  Peiretti, GO, 2012, 238 hasta


  Cerrahi & Diyafram


  Diyafragmatik Cerahi & Sağkalım

  • UCLA, 1989, GO n=14 patients

  • Mayo, 2006, GO n=181


  Diyafragmatik Cerrahi

  Komplikasyonlar

  • Pneumothorax (chest tube )

  • Pleural effusion (Drainage)

  • Hemothorax

  • Respiratory problems

  • Subphrenic abscess

  • Gastropleural fistula


  Diyafram Data


  Diyafram & Komplikasyonlar


  KC Rezeksiyonları

  ● Anatomic resections

  - segmentectomy

  - hepatectomy

  ● Non-anatomic resection (wedge)

  - “Enucleation”

  ● Cryotherapy

  ● Radiofrequency ablation


  KC Rezeksiyonları


  KC Rezeksiyonları


  KC Rezeksiyonları

  • 60 hasta, 24 soliter, 36 çok sayıda

  • Mortalite: yok

  • 90 gün mortalite: 0

  • Hastanede kalış: 7 gün

  • KC rezeksiyonu nedeniyle komplikasyon yok

   Apse

   Biloma

   KC yetersizliği


  Splenektomi


  Splenektomi & Morbidite


  Distal Pankreatektomi


  Distal Pankreatektomi & MSKCC


  Parsiyel gastrektomi


  Porta Hepatis & Celiac Trunk


  Porta Hepatis & Celiac Trunk

  • 28 hasta

  • Mortalite: 1, sepsis 4. gün

  • Biliyer yaralanma: 1, dren + primer sütür

  • Bağırsak komplikasyonu, 4, 1 transvers kolon nekrozu

  • Apse, 1

  • Pnömoni, 1

  • Kanama reoperasyon, 2


  Sonuç

  • Primer maksimal veya optimal sitoredüktif cerrahi en iyi sağkalımı sağlıyor

  • Tecrübeli merkezlerde %2-4 mortalite ve %20 morbidite ile bu operasyonlar yapılabiliyor

  • Ortalama 6 saat süren, yoğun bakım, multidisipliner yaklaşım, özellikle komplikasyon geliştiğinde ekip çalışması

  • Değişik cerrahi işlemlere özgü komplikasyonlar iyi bilinmeli ve izlemde dikkat edilmeli

  • Yaş, performans, beslenme durumu, aile desteği ve cerrahi kompleksite dengesi iyi kurulmalı


  TEŞEKKÜRLER....


 • Login