İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 49

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite. Çağatay TAŞKIRAN, MD. , Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Ünitesi. Sunum Planı.

Download Presentation

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite

Çağatay TAŞKIRAN, MD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Ünitesi


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Sunum Planı

  • Neden optimal cerrahi

  • Gerekli cerrahiler

  • Genel seriler, özel alt gruplar

  • Yaş, performans, cerrahi çeşitlilik

  • Prosedüre özelleşmiş seriler


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Standart Cerrahi

  • Vertikal insizyon

  • Eksplorasyon - Sitoloji

  • TAH - BSO

  • Total omentektomi

  • PPLND


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Sitoredüktif Cerrahi

Agresif Sitoredüktif Cerrahi

Kolon rezeksiyonları

İnce bağ. Rez.

Splenektomi

Distal pankreat.

Parsiyel gastrektomi

Diafram str.rez.

KC rezeks.

Total peritonektomi

Sistektomi, Exent


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Over Kanseri & Sitoredüktif Cerrahi

  • Tüm metastatik odakların rezeksiyonu

Meigs. Tumors of the female pelvic organs. 1934.


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Neden ??

  • Ortalama sağkalım maksimal sitoredüksiyondaki her %10 artış ile %5.5 oranında artar

    Bristow, JCO, 2002


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Optimal Sitoredüksiyon & Tanım

Chi DS, MSKCC, 2006


Paradigm shift

Paradigm Shift !!!

Chi DS et al. Gynecol Oncol 2004.


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Üst Abdominal Debulking & Literatür & Gazi Experience


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Gazi Üniversitesi/Amerikan Hastanesi Evre IIIC-IV Optimal Sitoredüksiyon


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

En-blok Subtotal Kolektomi & Total gastrektomi & Splenektomi & Distal pankreatektomi


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC - 2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC – 2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & Du Bois -2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & Du Bois -2010


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Rezidüel Tümör Komplikasyonu Attırır mı ?

  • Charite, EJSO, 2010, 360 hasta, 221 rezidüel yok

    Rezidü yok Rezidü var


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Asıl Önemli Faktörler Yaş, Performans ve Cerrahinin Kompleksitesi mi ?

  • Mayo, 2007, AJOG, 210 hasta


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

  • >65 yaşta ileri evre hasta daha çok

  • 5 yıllık sağkalım daha kısa

  • Tedavi etkinliği daha az

  • Jargensen, 2012: Doktor etkisi, komorbidite

  • Mayo,2011: gros rezidü yoksa sağkalım aynı, albümin ve performans belirleyici

  • >75 yaş, ASA 3-4, kompleks cerrahi: en riskli grup

  • Rutin NACT uygun değil ve tedavi bireyselleştirilmeli

  • Performans, albümin, evre, postop bakım, aile,

Yaşlı Hastalar & Cliby – Review, 2013


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Asit Komplikasyonları Arttırır mı ?


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

İntraoperatif Hipotermi Komplikasyonları Arttırır mı ?


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Kan Transfüzyonu Sağkalımı Azaltır mı ?


Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

Mortalite – Morbidite

  • PDSNACT

  • Mortalite%2.5%0.7

  • G3-4 kanama%7.4%4.1

  • Enfeksiyon%8.1%1.7

  • Venözkomplik.%2.6%0


  • Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Bağırsak Rezeksiyonları

    • İnce & Kalın

    • Evre IIIC-IV hastaların %25-50’si


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Rezeksiyon Tipleri


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Gazi University Hospital


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    En-blok RS & Konzervatif

    Aletti, 2006, J Am Coll Surg

    • 1994-1998, 209 cul-de-sac tutulumu, 75 nothing


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Modifiye Posterior Ekzenterasyon


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Gazi Üniversitesi

    • Over ca-primer sito63 hasta

    • Over ca-sekonder sito10 hasta


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Bowel Resection

    • Morbidity & Rectosigmoid resection

    • Gazi + Amerikan Anast. Leak=4/132


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Kolon Rezeksiyonu & Morbidite

    Peiretti, GO, 2012, 238 hasta


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Cerrahi & Diyafram


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Diyafragmatik Cerahi & Sağkalım

    • UCLA, 1989, GO n=14 patients

    • Mayo, 2006, GO n=181


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Diyafragmatik Cerrahi

    Komplikasyonlar

    • Pneumothorax (chest tube )

    • Pleural effusion (Drainage)

    • Hemothorax

    • Respiratory problems

    • Subphrenic abscess

    • Gastropleural fistula


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Diyafram Data


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Diyafram & Komplikasyonlar


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    KC Rezeksiyonları

    ● Anatomic resections

    - segmentectomy

    - hepatectomy

    ● Non-anatomic resection (wedge)

    - “Enucleation”

    ● Cryotherapy

    ● Radiofrequency ablation


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    KC Rezeksiyonları


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    KC Rezeksiyonları


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    KC Rezeksiyonları

    • 60 hasta, 24 soliter, 36 çok sayıda

    • Mortalite: yok

    • 90 gün mortalite: 0

    • Hastanede kalış: 7 gün

    • KC rezeksiyonu nedeniyle komplikasyon yok

      Apse

      Biloma

      KC yetersizliği


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Splenektomi


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Splenektomi & Morbidite


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Distal Pankreatektomi


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Distal Pankreatektomi & MSKCC


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Parsiyel gastrektomi


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Porta Hepatis & Celiac Trunk


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Porta Hepatis & Celiac Trunk

    • 28 hasta

    • Mortalite: 1, sepsis 4. gün

    • Biliyer yaralanma: 1, dren + primer sütür

    • Bağırsak komplikasyonu, 4, 1 transvers kolon nekrozu

    • Apse, 1

    • Pnömoni, 1

    • Kanama reoperasyon, 2


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    Sonuç

    • Primer maksimal veya optimal sitoredüktif cerrahi en iyi sağkalımı sağlıyor

    • Tecrübeli merkezlerde %2-4 mortalite ve %20 morbidite ile bu operasyonlar yapılabiliyor

    • Ortalama 6 saat süren, yoğun bakım, multidisipliner yaklaşım, özellikle komplikasyon geliştiğinde ekip çalışması

    • Değişik cerrahi işlemlere özgü komplikasyonlar iyi bilinmeli ve izlemde dikkat edilmeli

    • Yaş, performans, beslenme durumu, aile desteği ve cerrahi kompleksite dengesi iyi kurulmalı


    Leri evre over kanserinde primer optimal sitored ksiyonda komplikasyon ve morbidite

    TEŞEKKÜRLER....


  • Login