Riigimetsa uued v ljakutsed
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Riigimetsa uued väljakutsed PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Riigimetsa uued väljakutsed. Aigar Kallas Luual, 23. augustil 2008. Majanduse areng aastani 2010. Olulisemad majandusnäitajad. Metsamajanduse ja puidutööstuse areng 1996-2006. 2006. a 600 000 metsakülastust 2007. a 800 000 metsakülastust … … 2010. a > 1 000 000 metsakülastust.

Download Presentation

Riigimetsa uued väljakutsed

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riigimetsa uued väljakutsed

Aigar Kallas

Luual, 23. augustil 2008


Majanduse areng aastani 2010

 • Olulisemad majandusnäitajad


Metsamajanduse ja puidutööstuse areng 1996-2006


2006. a 600 000 metsakülastust

2007. a 800 000 metsakülastust

2010. a > 1 000 000 metsakülastust

Igaüheõigusel tuginev metsakasutus


Riigimetsanduse väljakutsed

 • Puidutööstus on kõige suuremat

  lisandväärtust andev töötleva tööstuse

  haru Eestis

 • Mittepuiduliste metsakasutusviiside

  tarbimine suureneb kiiremini majandus-

  kasvust

 • Tagada looduse elurikkust kahjustamata kõigi metsaga seotud hüvede maksimaalne ärakasutamine


RMK arengukava 2009-2012 projekt (www.rmk.ee/arenguakva)

 • Arengukava teesid

 • Riigimetsa pindala suurendamine ning uute alade kasutuselevõtmine

 • Metsa elurikkuse säilimist kindlustavate uute majandamis-võtete leidmine ja rakendamine

 • Metsa mitmekülgseks kasutamiseks täiendavate võimaluste loomine

 • Ühiskonna metsandusalase teadlikkuse tõstmine


RMK töötajate arv 2008. aasta vältel toimunud muudatuste järgselt


RMK uued töötajad aastel 2003-2008 (1)


RMK uued töötajad aastatel 2003-2008 (2)


Riigimetsa ees seisvate väljakutsete vastuvõtmiseks vajame …

Inimest ja loodust ühendada ning koos toimima panna oskavaid spetsialiste

Metsalooduse eluringi jäljendada suutvaid tehnoloogiaid ning neid rakendada suutvaid oskustöölisi

Riigimetsa väljakutsed


 • Login