Programm „Uus mänguväljak igale lasteaiale“ kokkuvõte Piret Lind Juhan Tuppits - PowerPoint PPT Presentation

Programm uus m nguv ljak igale lasteaiale kokkuv te piret lind juhan tuppits
Download
1 / 24

 • 210 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programm „Uus mänguväljak igale lasteaiale“ kokkuvõte Piret Lind Juhan Tuppits. 23. oktoober 2013 Tallinna Õpetajate Maja. Uued mänguväljakud. rajati 130 Tallinna linna koolieelse lasteasutuse õuealale mänguväljaku valiku tegemisse kaasati  lapsevanemad ja personal

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Programm „Uus mänguväljak igale lasteaiale“ kokkuvõte Piret Lind Juhan Tuppits

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programm uus m nguv ljak igale lasteaiale kokkuv te piret lind juhan tuppits

Programm „Uus mänguväljak igale lasteaiale“ kokkuvõtePiret LindJuhan Tuppits

23. oktoober 2013

Tallinna Õpetajate Maja


Uued m nguv ljakud

Uued mänguväljakud

 • rajati 130 Tallinna linna koolieelse lasteasutuse õuealale

 • mänguväljaku valiku tegemisse kaasati  lapsevanemad ja personal

 • koostöös hoolekoguga vaadati üle lasteasutuse õueala võimalused


Pro grammis v ljapakutud t plahendus ed olid

Programmis väljapakutud tüüplahendused olid:

 • üksikud mänguvahendid - 41

 • ronila-32

 • õuesõppeala (paviljon)-26

 • spordiala (väljak) -18

 • seiklusrada - 8

 • sõimeala- 5


M nguvahendid valiti

Mänguvahendid valiti

 • koostöös Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse liikmete ja alushariduse osakonna spetsialistidega

 • koostöös lasteasutuste juhtidega toimus hangete ettevalmistamine


M nguvahendite valikute tegemisel tuli arvestada

Mänguvahendite valikute tegemisel tuli arvestada

 • et mänguvahend oleks atraktiivne, arendav ning sarnaseid tooteid erinevatel tootjatel

 • õuealade erinevate võimalustega (näit rong (18), auto, kiik, seiklusrada)

 • asukohaga, asendiplaanid esitasid spordiala, seiklusraja (esitasid lisaks omapoolse visiooni) ja sõimeala valinud lasteasutused


Uute m ngualade paigaldamiseks

Uute mängualade paigaldamiseks

 • toimusid kohtumised sõimeala ja seiklusraja valinud lasteasutuste juhtidega

 • enamus lasteasutuse õuealad olid ettevalmistatud

 • suveperioodil oli tagatud juurdepääs õuealadele, määratud asendaja


M nguv ljakute hanked ja paigaldused

Mänguväljakute hanked ja paigaldused

 • hanked toimusid märts–mai

 • paigaldati juuli-september

 • esimestena said paigaldatud ronilad ja õuepaviljonid

 • viimastena üksikvahendid ja sõimeala


Tekkinud probleemid paigaldamisel 1

Tekkinud probleemid paigaldamisel 1

 • osad lasteaiad ei mõelnud mänguvahendi valikul läbi asukohta ning selle nõudeid (või hiljem muudeti asukohta)

 • ehitajaga asukohta üle vaadates selgus, et vahend oma mõõtmete poolest ei mahu kavandatud kohta (segasid post(id), puu(d) või naabri piirdeaed)


Tekkinud probleemid paigaldamisel 2

Tekkinud probleemid paigaldamisel 2

 • minimaalselt lähtuti eelvalikul maa- aluste trasside ja kaablite asukohtadest

 • paigaldus trassi või kaabli tsooni nõudis trassivaldajate spetsiaalset kooskõlastust

 • keeruline oli olukord kesklinna lasteaedade väikestel territooriumitel suurte vahendite paigaldamisel (näit paviljon jne).


Tekkinud probleemid paigaldamisel 3

Tekkinud probleemid paigaldamisel 3

 • kuna mitmed mänguvahendid klassifitseerusid ehitisteks, siis kõige aeganõudvam oli vastava dokumentatsiooni koostamine

 • seetõttu toimus suvel peamiselt dokumentide koostamine ja kooskõlastamine

 • kui nõutavad dokumendid (projekt ja ehitusluba) olid korras, algas kiire mänguvahendite paigaldus


Liivast turvaalad

Liivast turvaalad

 • rajatud liivast turvaalad vastavad standarditele EVS-EN 1176:2008 ja

  EVS-EN 1177:2008.

 • algselt tutvustatud tootekirjeldustes lepiti kokku liivast turvaaladega

 • kuna turvamatid on kordades kallimad liivaalast, siis seda peale hanke toimumist muuta polnud võimalik.


K igil m nguvahenditel on garantii

Kõigil mänguvahenditel on garantii

Garantiiaja pikkus on mänguvahenditel erinev:

 • üksikutel mänguvahenditel ja ronilatel - 3 aastat

 • ülejäänud mänguväljakutel - 2 aastat

  Garantiiaja jooksul ei tohi üldjuhul lasteaed ise mänguvahendeid ümber ehitada või konstruktiivselt neid muuta. Vastasel korral garantiikohustus ei kehti.


K ik lasteasutused saavad paigaldatud m nguvahendi

Kõik lasteasutused saavad paigaldatud mänguvahendi

 • kasutus- ja hooldusjuhendi (tutvustada oma töötajatele)

 • toote sertifikaadid, vastavustunnistused või deklaratsioonid

 • tuleb säilitada kuni toote kasutusaja lõpuni


Kasutamine ja hooldus 1

Kasutamine ja hooldus 1

 • Tiptiptap OÜ teostab garantiiaja vältel mänguvahendi ja turvaala põhihooldust, mis viiakse läbi hooldusjuhendiga ettenähtud aegadel ja tööde mahuga.

 • hooldustööde läbiviimine fikseeritakse igas lasteasutuses selleks ettenähtud hooldusraamatus.


Kasutamine ja hooldus 2

Kasutamine ja hooldus 2

 • Tootja hoolduse alla ei kuulu pidevad hooldus- ja korrastustööd nagu mänguvahendi puhastamine, muru niitmine, liivaala silumine jms

 • samuti ei kuulu tootja hoolduse alla igapäevaselt ettenähtud mänguvahendi visuaalne kontroll


Kasutamine ja hooldus 3

Kasutamine ja hooldus 3

 • lasteasutuse poolt teostatavad hoolduse alla kuuluvad pidevad hooldus- ja koristustööd

 • lasteasutus peab teostama hooldusjuhendiga ettenähtud visuaalset kontrolli ning

 • täitma mänguvahendi kasutus- ja hooldusjuhendeid


Kasutamine ja hooldus 4

Kasutamine ja hooldus 4

Peale garantiiaja lõppu on lasteasutus kohustatud oma vahendite arvelt korraldama mänguväljaku ja inventari pideva professionaalse hoolduse ning vajadusel remondid hooldefirma abil


Programm uus m nguv ljak igale lasteaiale kokkuv te piret lind juhan tuppits

Kaasaegsete ja erinevate mänguvahendite olemasolu õuealal toetab lapse füüsilist aktiivsust, loovust, kujutlusvõimet ja mängurõõmu lasteaiasoleku ajal


 • Login