Reservation f r f r ndringar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

(Reservation för förändringar!) PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GY2011 – så är det tänkt. (Reservation för förändringar!). Färre studievägar. Lokala varianter har tagits bort. Större skillnad mellan programmen. Elever som går yrkesprogram blir inte automatiskt behöriga till högskola. Nytt på ämnesfronten.

Download Presentation

(Reservation för förändringar!)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


GY2011 – så är det tänkt

(Reservation för förändringar!)


Färre studievägar

Lokala varianter har tagits bort


Större skillnad mellan programmen

Elever som går yrkesprogram blir inte automatiskt behöriga till högskola


Nytt på ämnesfronten

Entreprenörskap hamnar på schemat och alla ska läsa historia

Ämnesplaner istället för kursplaner


Nya gymnasieprogram

Humanistiska programmet och

Ekonomiprogrammet kommer tillbaka

Medieprogrammet försvinner

Program slås ihop och förändras


Ny betygsskala

Betyg A-F, där A är bäst och F är underkänt


Gymnasieexamen

 • Yrkesexamen: 2500 p varav G i 2250. Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1, engelska 5 och matematik 1. Även efter lärlingsutbildning.

 • Högskoleförberedande examen: 2500 p varav G i 2250. Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1,2,3, engelska 5, 6 och matematik 1


Skolformer

 • Kommunala gymnasier

 • Friskolor

 • Landsting

 • Stiftelser


Programformer

 • Nationella program

 • Särskilda varianter

 • Riksrekryterande utbildningar

 • Spetsutbildningar


Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Nationella yrkesprogram


Behörighet för yrkesprogram

 • G i minst 8 ämnen. Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt ytterligare fem ämnen

 • Engelska kan undantas. Det gäller huvudsakligen för elever som kommit sent till Sverige.


Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet

 • Estetiska programmet

 • Humanistiska programmet

 • Naturvetenskapsprogrammet

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Teknikprogrammet


Behörighet för högskoleförberedande program

 • G i minst 12 ämnen. Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio ämnen till.

 • Engelska kan undantas

 • Särskilda behörigheter finns, tas upp vid respektive program


Barn- och fritidsprogrammet

Strukturplan på 3 år och 2500 p.Alla som går Barn- och fritidsprogrammet läser:

Välj en inriktning på 300 p

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska

Engelska 5 100

Historia

Historia 1a:1 50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1 100

Matematik

Matematik 1 100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska

Svenska 1 100

eller

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma karaktärsämnen Barn- och fritid 700

Hälsa

Hälsopedagogik 100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a:2 50

Pedagogik

Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100

Människors miljöer 100

Pedagogiskt ledarskap 100

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a:2 50

Svenska

Svenska 2 100

eller

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 2 100

Fritid och hälsa 300 p

Fritids- och

friskvårdsverksamheter

Fritids - och

friskvårdsverksamheter 200

Fritids- och idrottskunskap

Fritids - och idrottskunskap 100

Pedagogiskt arbete 300 p

Pedagogik

Barns lärande och växande 100

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete 200

Socialt arbete 300 p

Socialt arbete

Socialt arbete 200

Sociologi

Sociologi100

Gymnasiearbete 100

För behörighet till högskola krävs att eleverna väljer svenska 3 och engelska 6 som individuellt val!

Individuellt val 200


Välj programfördjupning för 600 p

Bevakning och säkerhet

Bevakning och säkerhet 300

Dansorientering

Dansorientering 100

Digitalt skapande

Digitalt skapande 1 100

Entreprenörskap

Entreprenörskap 100

Estetisk kommunikation

Estetisk kommunikation 1 100

Eventteknik

Eventteknik100

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Bad- och friskvårdsanläggningar100

Drift och underhåll av

fritidsanläggningar 100

Fritidsmiljöer och arenor 100

Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg100

Hälsa

Kost och hälsa 100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 2 100

Juridik

Rätten och samhället 100

Konferens och evenemang

Konferens och evenemang 100

Larm och säkerhetsteknik

Larm-, övervaknings- och

säkerhetssystem 100

Massage

Massage 1 100

Massage 2 100

Matematik

Matematik 2 100

Mediekommunikation

Textkommunikation100

Musik

Bruksspel och ackompanjemang100

Rytmik 100

Naturguidning

Naturguidning 1 100

Naturguidning 2 100

Yrkesutgångar

Badpersonal

Idrottsplatspersonal

Personlig tränare

Väktare

Personlig assistent

Assistent inom boende och daglig verksamhet

Barnskötare

Elevassistent


Gymnasiearbetet

-Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkes-utgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

-Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

-Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer


Naturvetenskapsprogrammet

Strukturplan på 3 år och 2500 p.Alla som går Naturvetenskapsprogrammet läser:

Välj en inriktning på 300 eller 400 p

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

Engelska

Engelska 5 100

Engelska 6100

Historia

Historia 1b 100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1 100

Matematik

Matematik 1 100

Matematik 2100

Matematik 3 100

Religionskunskap

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b 100

Svenska

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

eller

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1100

Svenska som andraspråk 2 100

Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen Naturvetenskap 450

Biologi

Biologi 1 100

Fysik

Fysik 1 150

Kemi

Kemi 1 100

Moderna språk

Moderna språk 100

Naturvetenskap 400 p

Biologi

Biologi 2 100

Fysik

Fysik 2 100

Kemi

Kemi 2100

Matematik

Matematik 4 100

Naturvetenskap och samhälle 300 p

Geografi

Geografi 1 100

Samhällskunskap

Samhällskunskap 2 100

Ett naturvetenskapligt ämne:

Biologi

Biologi 2 100

eller

Fysik

Fysik 2100

eller

Kemi

Kemi 2 100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200


Välj programfördjupning för 200 eller 300 p

Biologi

Biologi 2 100

Bioteknik100

Dator- och kommunikationsteknik

Datorteknik 1a 100

Engelska

Engelska 7 100

Entreprenörskap

Entreprenörskap och företagande 100

Entreprenörskap 100

Filosofi

Filosofi 1 50

Filosofi 2 50

Fysik

Fysik 2 100

Fysik 3 100

Geografi

Geografi 1 100

Geografi 2 100

Geografiska informationssystem 100

Historia

Historia 2 100

Historia 3 100

Humanistisk och

samhällsvetenskaplig specialisering

Humanistisk och 100

samhällsvetenskaplig specialisering

Hållbart samhälle

Hållbart samhällsbyggande 100

Miljö- och energikunskap 100

Politik och hållbar utveckling 100

Kemi

Kemi 2 100

Konst och kultur

Kultur- och idéhistoria 100

Konstruktion

Konstruktion 1 100

Konstruktion 2100

Matematik

Matematik 4 100

Matematik 5 100

Matematik – specialisering 100

Moderna språk

Naturvetenskaplig specialisering

Naturvetenskaplig specialisering 100


Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska.

Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasie-arbeten.


Yrkesförberedande

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska

Engelska 5 100

Historia

Historia 1a:1 50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1 100

Matematik

Matematik 1 100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska

Svenska 1 100

eller

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 100

NA

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

Engelska

Engelska 5 100

Engelska 6100

Historia

Historia 1b 100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1 100

Matematik

Matematik 1 100

Matematik 2100

Matematik 3 100

Religionskunskap

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b 100

Svenska

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

eller

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1100

Svenska som andraspråk 2 100

Svenska som andraspråk 3 100

HU

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

Engelska

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia

Historia 1b 100

Historia 2 – kultur 100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1 100

Matematik

Matematik 1 100

Naturkunskap

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b 100

Svenska

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

eller

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100

Svenska som andraspråk 3 100


Karaktärsämnen

Programgemensamma karaktärsämnen FP 400

Fordons- och transportbranschen

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200

Fordonsteknik

Fordonsteknik - introduktion 200

Programgemensamma

karaktärsämnen EK350

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1 100

Juridik

Privatjuridik 100

Moderna språk

Moderna språk 1 100

Psykologi

Psykologi 1 50

Programgemensamma

karaktärsämnen VF400

Ellära

Ellära grund 100

Systemkunskap

Systemuppbyggnad 100

Värmelära 100

Verktygs- och

materialhantering

Verktygs- och

materialhantering 100


Barn- och fritidsprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleverna kunna arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkes-områden eller i fritids- och friskvårds-sektorn

 • På programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden

 • Inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete

BF


Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom bygg- och anläggning

 • Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning (i samarbete med Munkagård), Måleri (företagsförlagd) och Plåtslageri (företagsförlagd), Anläggningsfordon

BA


El- och energiprogrammet

 • Efter examen på programmet ska eleverna ha de kunskaper som krävs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation

 • Inriktningar: Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Energiteknik

EE


Fordons- och transportprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta som mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare

 • Inriktningar: Personbil, Lastbil och mobila maskiner (i samarbete med Munkagård), Transport (i samarbete med transportföretag), Godshantering, Karosseri och lackering

 • Lämplighetsintyg för körkort!

FT


Handels- och administrationsprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom handelsyrken eller administrativa yrken

 • Inriktningar: Administrativ service, Handel och service

HA


Hantverksprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom branschen för det valda yrket

 • Inriktningar: Finsnickeri, Florist (Munkagård), Frisör, Textildesign, Övriga hantverk

HV


Hotell- och turismprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen

 • Inriktningar: Hotell och konferens, Turism och resor

 • Branschen ställer krav på språkkunskaper

HT


Industritekniska programmet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell material-bearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning

 • Inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik

IN


Naturbruksprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog

 • Eleverna ska också ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier, främst med koppling till naturbruk

 • Inriktningar: Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård

NB


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, t ex i restaurang, bageri och med färskvaror

 • Inriktningar: Kök och servering, Färskvaror, delikatess och catering,Bageri och konditori

RL


VVS- och fastighetsprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS

 • Inriktningar: VVS, Fastighet, Kyl- och värmepumpteknik, Ventilationsteknik

VF


Vård- och omsorgsprogrammet

 • Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

 • Inom programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden

 • Programmet saknar inriktningar

VO


Ekonomiprogrammet

 • Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik, och andra samhällsvetenskapliga områden

 • Inriktningar: Ekonomi, Juridik

EK


Estetiska programmet

 • Efter examen ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena

 • Inriktningar: Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater, Estetik och media

ES


Humanistiska programmet

 • Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap

 • Inriktningar: Kultur, Språk

HU


Naturvetenskapsprogrammet

 • Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden

 • Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

 • Den som vill in på Naturvetenskaps-programmet ska ha godkänt i biologi, fysik och kemi

NA


Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

 • Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation

 • Den som vill in på samhällsvetenskaps-programmet ska ha godkänt i historia, samhällskunskap, geografi och religion

SA


Teknikprogrammet

TE

 • Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-studier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden

 • Inriktningar: Design och produkt-utveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Teknikvetenskap, Samhällsbyggande och miljö

 • Den som vill in på Teknikprogrammet ska ha godkänt i biologi, fysik och kemi


Men media då?

 • Estetik och media (ES)

 • Medier, information och kommunikation(SA)

 • Informations- och medieteknik(TE)


Friskolor

 • Drottning Blanka

 • Sveriges Ridgymnasium

 • LBS

 • Varbergs Praktiska

 • Kanske fler????? Plusgymnasiet?


Särskilda varianter

 • Energiteknik (TE)

 • Naturestetisk variant (NA)

 • PSI idrott


Spetsutbildningar

 • 20 utvalda utbildningar finns på försök fram till 2014

 • Finns inom bl a matematik, fysik och naturvetenskap, språk, samhällsvetenskap, historia, finans, bioteknik… Lund, Danderyd, Lysekil, Göteborg, Borås, Härnösand m fl…

 • Intresserad? Fråga, så får du veta mer!


International Baccalaureate

 • Internationell gymnasieutbildning

 • 2-årig, men alla som går i Sverige läser ett pre-IB (=våra gymnasiegemensamma ämnen)

 • Engelska är huvudspråk

 • Välj om inriktningen ska motsvara NA eller SA

 • Halmstad, Kungabacka, Borås, Göteborg är inom pendlingsavstånd


Att söka till annan ort - frisök

Du har rätt att söka gymnasieutbildning på annan ort även om samma utbildning finns där du bor. Du kan erbjudas plats när alla elever på den orten antagits, om det blir platser över! Blir du antagen utgår inget inackorderingstillägg. Du kan ansöka om ersättning för dagliga resor


Fritt sök

 • Inom länet (utom Kungsbacka) söker alla hallänningar på lika villkor även till kommunala gymnasier

 • Gäller också för riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar

 • Inackorderingsbidrag kan sökas för studier på annan ort


Meritpoäng – planera framåt!!

 • Du får meritpoäng för studier i engelska, språk, matematik och ett antal andra kurser som varierar beroende på sökt högskoleutbildning.

 • För att få meritpoäng för matte och engelska krävs att du har läst minst en kurs mer än vad som krävs för behörighet.

 • För att du ska få meritpoäng för språk krävs att du har läst minst nivå 3. Läser du spanska nu ska du läsa det minst ett år till på gymnasiet. Läser du språket i två år får du meritpoäng för båda kurserna. Börjar du ett nytt språk ska du läsa det i tre år för att få meritpoäng.


Räkna betyg

 • G = 10X16=160 poäng

 • VG = 15X16=240 poäng

 • MVG = 20X16=320 poäng

 • Meritvärdet bygger på de 16 bästa betygen


Vad händer under året?

Enskilda samtal

Klassinformationer

Föräldrainformationer kvällstid

19 november gymnasiemässa i Halmstad

1 december Besöksdag på PS

Gymnasieskolorna har öppet hus

Ansökan 1 mars – Ingen preliminäransökan!

Intagning sker på slutbetyget


Intagningspoäng

Intagningspoängen kommer att bero på:

Hur många platser som erbjuds på en viss utbildning

Hur många elever som söker utbildningen

Vilka betygspoäng dessa elever har


Vad påverkar valet?

Intressen

Vemär jag? Vadvill jag? Hur tar jag migdit?

Föräldrar

Betyg

Lärare eller

andra vuxna

Svårt eller

lätt i skolan

Trender

Kompisar

viljan

Korta eller

långa val

Medicinska

hinder

slumpen

FÖRDOMAR ?


Välkommen med frågor och undringar!

Måndag – Almers skola

Tisdag - Ankarskolan

Onsdag – Hagaskolan

Torsdag – fm Hagaskolan

Fredag – Ledig

Marie.lundberg@kommunen.varberg.se

0706088318


 • Login