Ipa projekt in bds
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

IPA projekt in BDS PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IPA projekt in BDS. Nejc Jogan. Important Plant Areas (IPA). Planta Europa www.plantaeuropa.org Plantlife International www.plantlife.org.uk CBD Bernska konvencija Natura 2000. Vsebina. cilji projekt glavni principi izbor (kriteriji, območja) upravljanje in raba območij

Download Presentation

IPA projekt in BDS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ipa projekt in bds

IPA projekt in BDS

Nejc Jogan


Important plant areas ipa

Important Plant Areas (IPA)

 • Planta Europa

  • www.plantaeuropa.org

 • Plantlife International

  • www.plantlife.org.uk

 • CBD

 • Bernska konvencija

 • Natura 2000

IPA in BDS


Vsebina

Vsebina

 • cilji

 • projekt

 • glavni principi

 • izbor (kriteriji, območja)

 • upravljanje in raba območij

 • podatki (zbiranje, pretok)

 • predlaganje in potrjevanje območij

IPA in BDS


Cilji

Cilji

IPA: izbor prednostnih območij za varovanje divjerastočih rastlin in njihovih habitatov

 • CBD

  • razumevanje in dokumentiranje rastl. pestrosti

  • ohranjanje RP

  • trajnostna raba RP

  • podpora izobraževanju in zavedanju o RP

  • razvoj kapacitet za ohranjanje RP

IPA in BDS


Projekt

Projekt

 • pilotski projekti v 7 državah(Peter!!!)

 • trenutno poteka v xxx srednje in vzhodnoevropskih državah

 • precejšnje prekrivanje z Natura 2000 območji, ki s v pripravi

IPA in BDS


Glavni principi

Glavni principi

 • 3 neodvisne skupine kriterijev

 • IPA ustreza vsaj eni od skupin kriterijev

 • čimvečja površina

 • čimbolj naravno ohranjena območja

 • čimvečji globalni, Evropski ali lokalni pomen

IPA in BDS


Izbor a ogro ene vrste

Izbor: A: ogrožene vrste

 • svetovni seznam (IUCN)

 • Evropski seznam v pripravi (FFH aII in aIV, Bernska konvencija in še več)

IPA in BDS


Izbor b vrstno bogastvo

Izbor: B: vrstno bogastvo

 • primerjava znotraj posameznega habitatnega tipa (2 hierarhični nivo EUNIS)

IPA in BDS


Izbor c ogro eni habitati

Izbor: C: ogroženi habitati

 • Evropski seznam v pripravi (FFH aI in še več)

IPA in BDS


Izbor endemiti

Izbor: endemiti

 • državni endemiti ali “skoraj” endemiti

 • ogroženi

 • vsaj na nivoju podvrste

IPA in BDS


Izbor ni je rastline

Izbor: nižje rastline

IPA in BDS


Upravljanje in raba obmo ij

Upravljanje in raba območij

IPA in BDS


Podatki zbiranje

Podatki: zbiranje

IPA in BDS


Podatki pretok

Podatki: pretok

IPA in BDS


Obmo ja predlaganje

Območja: predlaganje

IPA in BDS


Obmo ja potrjevanje

Območja: potrjevanje

IPA in BDS


Ipa slovenije partnerji

IPA Slovenije: partnerji

 • BDS

  • zbiranje in kritično vrednotenje podatkov

  • priprava priročnika (slike, opisi...)

 • CKFF

  • oblikovanje podatkovne baze (EU baza)

  • kartografska analiza in sinteza

 • skupaj: izdaja priročnika o IPA

IPA in BDS


Ipa slovenije bds

IPA Slovenije: BDS

 • delovna skupina

  • delovno gradivo iz obstoječih podatkov

  • 1. delavnica za sodelavce

  • zbiranje in vrednotenje podatkov

  • koordinacija obdelave posameznih IPA

  • 2. delavnica za sodelavce

  • končna redakcija priročnika

 • krog sodelavcev

IPA in BDS


Ipa slovenije plan

IPA Slovenije: plan

 • november 2003: podpis pogodbe o projektu

 • spomladi 2003: 1. delavnica za sodelavce

 • konec 2003: prehodno poročilo (regionalna delavnica)

 • poleti 2004: 2. delavnica za sodelavce

 • konec 2004: končno poročilo o IPA Slovenije, priročnik

IPA in BDS


Ipa slovenije finance

IPA Slovenije: finance

 • skupaj ~8 Msit

 • CKFF: ~2 Msit

 • BDS: ~6 Msit

  • ~2 Msit: materialni stroški

  • ~3 Msit: priročnik

  • ~1 Msit: rezerva

IPA in BDS


 • Login