Bollflyktslagar principer l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Bollflyktslagar & Principer PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bollflyktslagar & Principer . Bollflyktslagar. Hastighet på klubbhuvudet klubbhuvudets infallsvinkel klubbhuvudets svingspår klubbans bladvinkel Träffpunkten på bladet. Hastighet. Klubbhuvudets fart i träffögonblicket med bollen. Infallsvinkel.

Download Presentation

Bollflyktslagar & Principer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bollflyktslagar &Principer


Bollflyktslagar

 • Hastighet på klubbhuvudet

 • klubbhuvudets infallsvinkel

 • klubbhuvudets svingspår

 • klubbans bladvinkel

 • Träffpunkten på bladet


Hastighet

Klubbhuvudets fart i träffögonblicket med bollen.


Infallsvinkel

Hur klubban rör sig i relation till markytan vid kontakt respektive släppögonblicket


Svingspår

Den riktning klubbladet färdas i

förhållande till den tänkta mållinjen


Bladposition

Den vinkel klubbans blad har i

förhållande till svingspåret


Träffpunkt

Var på bladet kontakten med bollen

sker i förhållande till

klubbhuvudets tyngdpunkt


b

a

c

b

b

c

a

a

c

1

2

3

Svingspår och bladvinkel skapar olika slag

Bladets vinkel i förhållande till spåret:

a. stängt

b. vinkelrätt

c. öppet

Svingspår:

1. utifrån och in.

2. rakt (inifrån och in)

3. inifrån och ut


Principer

 • 2 kategorier: Före sving och Under sving

 • 14 principer till antalet

 • Faktorer som direkt och väsentligt påverkar en golfspelares praktiska användning av bollflyktslagarna

 • Mer subjektiva än bollflyktslagarna


Principer

 • Grepp

 • Uppställning

 • Sikte

 • Svingplan

 • Svingens vidd

 • Svingbågens längd

 • Handledsposition

 • Hävstångssystemet

 • Timing

 • Frigörelse

 • Dynamisk balans

 • Svingcentrum

 • Sammanhållning

 • Träffögonblicket


Grepp

Hur händerna appliceras

på greppet i form av:

 • Placering

 • Position

 • Precision

 • Tryck


Sikte

Linjeringen av klubbladet och

kroppen i relation till målet.


Uppställning

Spelarens kroppshållning, bollposition, stans, viktfördelning och

muskulär beredskap.


Svingplan

Det elipsformade och lutande plan som klubbskaftet skapar i sin färd genom svingrörelsen.

Rätt

Flackt


Svingens vidd

Avståndet mellan vänster axel och vänster hand som skapas och bibehålls i sin bana runt svingcentrum i svingrörelsen


Svingbågens längd

Den sträcka som klubbhuvudet färdas

i bak-, ner- och framsvingen


Handledsposition

Relationen mellan vänster hands baksida

och handled, samt klubbladet

och svingplanet när baksvingen

når sin högsta punkt


Hävstångssystemet

Kombinationen mellan de hävstänger

som skapas av vänsterarmen

och klubban under svingen


Timing

Den rätta sekvensen i kropps- och klubbrörelse som genererar det mest effektiva resultatet i nersvingen, avseende önskad fart och optimal precision.


Frigörelse

I nersvingen släpps kraften loss som genererats i baksvingen genom att armar, händer, kropp och klubba återvänder till och igenom positionen för bollträffen


Dynamisk balans

Kroppskontrollen bibehålls samtidigt som en lämplig viktförflyttning sker i svingrörelsen


Svingcentrum

En punkt mitt i bröstet, som kroppen och armarna, roterar runt i svingrörelsen.


Sammanhållning

Skapa och bibehålla lämplig relation

mellan de olika kroppsdelarna i

uppställningen och svingen.


Träffögonblicket

Positionen av kroppen och klubban vid

det ögonblick då bladet levererar

dess fulla kraft mot bollen


Tack…

…för att ni kom och lyssnade!!


 • Login