Bollflyktslagar & Principer - PowerPoint PPT Presentation

Bollflyktslagar principer l.jpg
Download
1 / 25

 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bollflyktslagar & Principer . Bollflyktslagar. Hastighet på klubbhuvudet klubbhuvudets infallsvinkel klubbhuvudets svingspår klubbans bladvinkel Träffpunkten på bladet. Hastighet. Klubbhuvudets fart i träffögonblicket med bollen. Infallsvinkel.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bollflyktslagar & Principer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bollflyktslagar principer l.jpg

Bollflyktslagar &Principer


Bollflyktslagar l.jpg

Bollflyktslagar

 • Hastighet på klubbhuvudet

 • klubbhuvudets infallsvinkel

 • klubbhuvudets svingspår

 • klubbans bladvinkel

 • Träffpunkten på bladet


Hastighet l.jpg

Hastighet

Klubbhuvudets fart i träffögonblicket med bollen.


Infallsvinkel l.jpg

Infallsvinkel

Hur klubban rör sig i relation till markytan vid kontakt respektive släppögonblicket


Svingsp r l.jpg

Svingspår

Den riktning klubbladet färdas i

förhållande till den tänkta mållinjen


Bladposition l.jpg

Bladposition

Den vinkel klubbans blad har i

förhållande till svingspåret


Tr ffpunkt l.jpg

Träffpunkt

Var på bladet kontakten med bollen

sker i förhållande till

klubbhuvudets tyngdpunkt


Slide8 l.jpg

b

a

c

b

b

c

a

a

c

1

2

3

Svingspår och bladvinkel skapar olika slag

Bladets vinkel i förhållande till spåret:

a. stängt

b. vinkelrätt

c. öppet

Svingspår:

1. utifrån och in.

2. rakt (inifrån och in)

3. inifrån och ut


Principer l.jpg

Principer

 • 2 kategorier: Före sving och Under sving

 • 14 principer till antalet

 • Faktorer som direkt och väsentligt påverkar en golfspelares praktiska användning av bollflyktslagarna

 • Mer subjektiva än bollflyktslagarna


Principer10 l.jpg

Principer

 • Grepp

 • Uppställning

 • Sikte

 • Svingplan

 • Svingens vidd

 • Svingbågens längd

 • Handledsposition

 • Hävstångssystemet

 • Timing

 • Frigörelse

 • Dynamisk balans

 • Svingcentrum

 • Sammanhållning

 • Träffögonblicket


Grepp l.jpg

Grepp

Hur händerna appliceras

på greppet i form av:

 • Placering

 • Position

 • Precision

 • Tryck


Sikte l.jpg

Sikte

Linjeringen av klubbladet och

kroppen i relation till målet.


Uppst llning l.jpg

Uppställning

Spelarens kroppshållning, bollposition, stans, viktfördelning och

muskulär beredskap.


Svingplan l.jpg

Svingplan

Det elipsformade och lutande plan som klubbskaftet skapar i sin färd genom svingrörelsen.

Rätt

Flackt


Svingens vidd l.jpg

Svingens vidd

Avståndet mellan vänster axel och vänster hand som skapas och bibehålls i sin bana runt svingcentrum i svingrörelsen


Svingb gens l ngd l.jpg

Svingbågens längd

Den sträcka som klubbhuvudet färdas

i bak-, ner- och framsvingen


Handledsposition l.jpg

Handledsposition

Relationen mellan vänster hands baksida

och handled, samt klubbladet

och svingplanet när baksvingen

når sin högsta punkt


H vst ngssystemet l.jpg

Hävstångssystemet

Kombinationen mellan de hävstänger

som skapas av vänsterarmen

och klubban under svingen


Timing l.jpg

Timing

Den rätta sekvensen i kropps- och klubbrörelse som genererar det mest effektiva resultatet i nersvingen, avseende önskad fart och optimal precision.


Frig relse l.jpg

Frigörelse

I nersvingen släpps kraften loss som genererats i baksvingen genom att armar, händer, kropp och klubba återvänder till och igenom positionen för bollträffen


Dynamisk balans l.jpg

Dynamisk balans

Kroppskontrollen bibehålls samtidigt som en lämplig viktförflyttning sker i svingrörelsen


Svingcentrum l.jpg

Svingcentrum

En punkt mitt i bröstet, som kroppen och armarna, roterar runt i svingrörelsen.


Sammanh llning l.jpg

Sammanhållning

Skapa och bibehålla lämplig relation

mellan de olika kroppsdelarna i

uppställningen och svingen.


Tr ff gonblicket l.jpg

Träffögonblicket

Positionen av kroppen och klubban vid

det ögonblick då bladet levererar

dess fulla kraft mot bollen


Slide25 l.jpg

Tack…

…för att ni kom och lyssnade!!


 • Login