Organiska risksubstanser och metaller
Download
1 / 15

Organiska risksubstanser och metaller - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Organiska risksubstanser och metaller. Jenny Kreuger & Kjell Johansson Inst. för markvetenskap & miljöanalys TEMADAG Fortlöpande Miljöanalys SLU, 14 november 2007. Principer för prioriteringar. Behov från myndigheterna vid uppföljning av ffa Giftfri miljömålet SLU:s kunskapsinriktning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Organiska risksubstanser och metaller' - tanika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organiska risksubstanser och metaller

Organiska risksubstanser och metaller

Jenny Kreuger & Kjell Johansson

Inst. för markvetenskap & miljöanalys

TEMADAG Fortlöpande Miljöanalys

SLU, 14 november 2007


Principer f r prioriteringar
Principer för prioriteringar

 • Behov från myndigheterna vid uppföljning av ffa Giftfri miljömålet

 • SLU:s kunskapsinriktning

 • Prioriteringar

 • Kemiska bekämpningsmedel (pesticider)

 • Metaller – kvicksilver & kadmium


Programinneh ll kemiska bek mpningsmedel
Programinnehåll – kemiska bekämpningsmedel

 • Pesticidövervakning (bäckar, åar, grundvatten, sediment & nederbörd)

 • Generell pesticiddatabas

 • KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)

 • Veterinärmedicinska produkter


Hemsida med sökbar pesticiddatabas

ALLA VATTEN, hela landet Andel prov per år med fynd av växtskyddsmedel, i procent


Kompetenscentrum varf r
Kompetenscentrum – varför?

 • Fortsatt användning av pesticider

  • Förutsätter att det finns kompetens om ex spridning och effekter i miljön

 • Miljömål och Handlingsprogram

 • Internationella direktiv

 • Underlag för förhandlingar och beslut

 • SLU enda universitet i Sverige med samlad kompetens på området


Ckb uppdrag
CKB - Uppdrag

 • Verksamhet inom området kemiska bekämpningsmedel som:

  • Innebär att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt

  • Leder till åtgärder så att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ligger inom acceptabla gränser


Verksamhetsplan ckb
Verksamhetsplan CKB

 • Utveckling av kemisk analyskompetens

 • Miljöövervakning

 • Utbildning

 • Informationsspridning

 • Kunskapsuppbyggnad & kompetensutveckling


Verksamhetsplan forts
Verksamhetsplan (forts.)

 • Kunskapsuppbyggnad & kompetensutveckling

  • Biologiska effekter i ytvatten

  • Utveckling av riskbedömningsverktyg för pesticidförekomst i svenska vatten

  • Bekämpningsmedels uppträdande i mark och förluster till vattenmiljön

  • Åtgärder för att minska risken vid spridning av KB till miljön

   Hemsida: ckb.slu.seVad h nder imorgon
Vad händer imorgon?

 • Mildare klimat - påverkar all odling

 • Nya skadegörare (insekter och svampar), på sikt också nya ogräs som kan komma in i landet

 • Energiodlingar – stora monokulturer, med höga krav på avkastning för att kunna konkurrera med olja och kol

 • Oroligare klimat – mera stormar (Gudrun och Per)


Framtida uppgifter
Framtida uppgifter

 • Alltså, det finns tecken som pekar på en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel i framtiden – ökat behov av kontroll och kunskap


Programinneh ll metaller
Programinnehåll - metaller

 • Beräkning av kritisk belastning och förekomst av Hg i fisk

 • Analys av tidstrender för Hg i fisk i svenska sjöar

 • Modellering av Cd transport

 • Kritisk belastning av Hg


Kvicksilver i fisk

Data baserad på 1-kg gäddor från 1152 sjöar

(Andersson & Lundberg 1995)

50 000 sjöar i Sverige överskrider gränsvärdet på 0,5 mg Hg /kg fisk (human konsumtion) (FAO/WHO, EU)

Nytt EU-förslag till gränsvärde för fåglar & däggdjur på 0,02 mg Hg /kg fisk


Hg transporteras hit med vindarna – hur mycket tål naturen? Beräkna kritisk belastning – ett underlag för internationella förhandlingar

Hur mycket Hg får regna ner över Sverige?


Avslutningsvis
Avslutningsvis naturen? Beräkna kritisk belastning – ett underlag för internationella förhandlingar

 • En betydelsefull satsning på att utveckla den kunskap som finns inom SLU som stöd för myndigheternas miljömålsarbete – Giftfri miljö

 • Fortsätta att utveckla programområdet i samarbete med olika fakulteter inom SLU och i dialog med myndigheterna


ad