slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nazwisko i tytuł mówcy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Nazwisko i tytuł mówcy - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013. Nazwisko i tytuł mówcy. Data | Nazwa wydarzenia. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego z nas. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nazwisko i tytuł mówcy' - duane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013

Nazwisko i tytuł mówcy

Data | Nazwa wydarzenia

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego z nas. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

prawa obowi zki i odgrywanie swojej roli
Prawa, obowiązki i odgrywanie swojej roli
 • Jesteś pracownikiem stałym, tymczasowym, wykonawcą?
 • Musisz wiedzieć o sprawach wpływających na twoje bezpieczeństwo i zdrowie w pracy:
  • o obowiązkach pracodawcy
  • o własnych prawach i obowiązkach
  • jak możesz wnieść wkład w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy
slide3

W miejscach pracy o silnej kulturze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

 • Przywództwo jest silne, a kierownictwo:
  • pokazuje, że przykłada dużą wagę do spraw zdrowia i bezpieczeństwa
  • stwarza warunki dla partnerskiego podejścia
 • Każdy
  • angażuje się w pełni
  • akceptuje swoje prawa, role i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
  • współpracuje w celu zapobiegania chorobom i wypadkom
czemu si anga owa
Czemu się angażować?
 • Ponieważ bezpieczne miejsce pracy chroni twoje zdrowie
 • Nikt nie wie lepiej niż ty, jak wykonywać twoją pracę i jak ona na ciebie wpływa
 • Jest naprawdę ważne, aby każdy robił to, co do niego należy
 • Miejsca pracy, w których pracownicy są aktywni w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia, często odznaczają się mniejszą wypadkowością
prawa i obowi zki
Prawa i obowiązki
 • Masz prawo do pracy w miejscu, w którym należycie kontroluje się ryzyko dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa
 • Odpowiada za to przede wszystkim pracodawca, ale ty też masz obowiązek wspierania prewencji chorób i obrażeń
co pracodawca musi zrobi dla ochrony twojego bezpiecze stwa i zdrowia
Co pracodawca musi zrobić dla ochrony twojego bezpieczeństwa i zdrowia
 • Oceniać ryzyko i wdrażać środki zapobiegawcze
 • Omawiać z tobą ryzyko i szkolić cię
 • Zapewnić toalety, wodę pitną, wyposażenie umożliwiające odpoczynek i udzielenie pierwszej pomocy oraz ewentualny sprzęt i odzież ochronną
 • Zgłaszać obrażenia, choroby i niebezpieczne wypadki
 • Współpracować z innymi pracodawcami i wykonawcami działającymi w miejscu pracy oraz z agencjami tymczasowego zatrudnienia
 • Konsultować się z tobą i twoimi przedstawicielami w sprawach ryzyka i środków bezpieczeństwa oraz angażować was w te sprawy
 • Przepisy i praktyki krajowe mogą określać różne sposoby prowadzenia konsultacji
co musisz robi
Co musisz robić

Jako pracownik masz prawny obowiązek:

 • Wykonywania pracy w sposób bezpieczny i zgodny z otrzymanym przeszkoleniem, z użyciem odpowiednich zabezpieczeń, wyposażenia ochrony osobistej itp.
 • Współdziałać z pracodawcą w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
 • Informować pracodawcę, osobę nadzorującą lub przedstawiciela pracowników… jeśli uważasz, że praca lub nieodpowiednie warunki pod względem bezpieczeństwa stwarzają zagrożenie dla zdrowia
zarz dzanie bezpiecze stwem i zdrowiem w pracy wymaga zaanga owania pracownik w
Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy wymaga zaangażowania pracowników

Aby angażować pracowników pracodawca powinien:

 • Zachęcać ich do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem
 • Czynnie mobilizować ich do identyfikacji problemów
 • Pytać ich o pomysły dotyczące poprawy środków bezpieczeństwa
 • Jasno stwierdzić, że pomysły pracowników są cenne i będą traktowane poważnie
 • Doceniać przedstawiane pomysły
 • Wyjaśniać, które pomysły wdroży, a których nie, i dlaczego
dwustronny proces
Dwustronny proces

Zaangażowanie pracowników to dwustronny proces, w ramach którego pracodawcy i pracownicy/przedstawiciele pracowników:

 • Rozmawiają ze sobą i wysłuchują się nawzajem
 • Zgłaszają problemy i razem je rozwiązują
 • Dążą do wymiany poglądów i informacji
 • W odpowiednim czasie omawiają istotne kwestie
 • Wspólnie podejmują decyzje
zaanga uj si
Zaangażuj się!

Znasz ryzyko występujące w twoim miejscu pracy – zaangażuj się we wspieranie zarządzania nim i podnoszenie standardów bezpieczeństwa i zdrowia dla siebie i swoich współpracowników

 • Bądź gotowy(-a):
  • współpracować
  • zabierać głos
  • zachowywać się asertywnie
  • zwracać uwagę
  • przyjmować informacje zwrotne
sposoby anga owania si
Sposoby angażowania się
 • Zadawaj pytania, przedstawiaj sugestie
 • Zgłaszaj wszelkie wypadki i problemy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
 • Rozmawiaj z przedstawicielem pracowników
 • Bierz udział we wszystkich działaniach angażujących pracowników
 • Powiedz lekarzowi, jeśli uważasz, że twoje problemy zdrowotne mogą mieć związek z pracą.
m ody pracownik nowy w pracy
Młody pracownik / Nowy w pracy?

Pracownik rozpoczynający pracę jest szczególnie podatny na wypadki. Aby się chronić:

 • zadawaj pytania podczas szkolenia
 • jeśli nie jesteś czegoś pewny(-a), pytaj przełożonego
 • konsultuj się z bardziej doświadczonymi współpracownikami
 • mów o swoich pomysłach lub spostrzeżeniach
dowiedz si wi cej o bezpiecze stwie i zdrowiu w pracy
Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy
 • Strony internetowe EU-OSHA o zaangażowaniu pracowników
 • Strona kampanii EU-OSHA
 • Arkusze informacyjne EU-OSHA w 24 językach
 • Krajowy organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
 • Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe
 • Organizacje oferujące ubezpieczenia od wypadków przy pracy

Miejsca pracy, w których pracodawcy i pracownicy współdziałają w zakresie BHP, są bezpieczniejsze dla każdego

kampania sieciowa
Kampania sieciowa

Główny atut: krajowe punkty centralne i sieci trójstronne.

Ale także… angażowanie innych zainteresowanych stron/partnerów

 • Oficjalni partnerzy kampanii (organizacje ogólnoeuropejskie i międzynarodowe), w tym partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, federacje i sieci sektorowe, prywatne przedsiębiorstwa
 • Instytucje UE, w tym Komisja Europejska, Parlament UE, przedstawicielstwa UE, agencje UE, sieć Enterprise Europe Network
jak si zaanga owa
Jak się zaangażować?

Kampania jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji. Można w niej wziąć udział:

 • rozpowszechniając informacje i materiały dotyczące kampanii
 • uczestnicząc w jednym z wielu wydarzeń, konferencji, konkursów, akcji reklamowych – odbywających się przez cały czas trwania kampanii
 • organizując własne działania
oferta partnerstwa w kampanii
Oferta partnerstwa w kampanii

O status partnera kampanii mogą się ubiegać również organizacje ogólnoeuropejskie. Agencja oferuje:

 • certyfikat partnerski
 • pakiet powitalny
 • promocję na szczeblu UE i w mediach
 • platformę komunikacji online
 • partnerską sekcję na stronieinternetowej
europejski konkurs dobrych praktyk
Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
  • Uznanie wyjątkowego i innowacyjnego wkładu
  • Promowanie współdziałania kierowników i pracowników
  • Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy
  • Państwa członkowskie UE, EOG, Bałkany Zachodnie i Turcja
  • Dwie kategorie:
   • miejsca pracy zatrudniające mniej niż 100 osób
   • miejsca pracy zatrudniające 100 lub więcej osób
  • Zwycięzcy wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez krajowe punkty centralne
 • http://osha.europa.eu/pl/about/competitions
zasoby
Zasoby
  • Przewodnik po kampanii
  • Praktyczne przewodniki dla pracowników i kierowników
  • Przykłady dobrej praktyki
  • Wiadomości o wydarzeniach w ramach kampanii
  • Prezentacje i animowane filmy wideo
  • Wszystkie dostępne w 24 językach
 • www.healthy-workplaces.eu
slide19

Główne daty

19

 • Początek kampanii 18 kwietnia 2012 r.
 • Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwai Ochrony Zdrowia w Pracy październik 2012 r. i 2013 r.
 • Ceremonia wręczenia nagród w KonkursieDobrych Praktyk: kwiecień 2013 r.
 • Szczyt kampanii „Zdrowe i bezpiecznemiejsce pracy” listopad 2013 r.
dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
  • Odwiedź stronę internetową kampanii
 • www.healthy-workplaces.eu
  • Aby dowiedzieć się o wydarzeniach i działaniach w swoim kraju, skontaktuj się z krajowym punktem centralnym
 • www.healthy-workplaces.eu/fops
ad