เอกสารหมายเลข
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล [email protected] 094-2857916 PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

เอกสารหมายเลข 4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล [email protected] 094-2857916. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ?. ย้ายเข้า. ชื่อตกหล่น. ไม่มีชื่อเข้าสอบ. พักการเรียน. ลาออก. หากไม่ปรับปรุงข้อมูลภายในกำหนด. นักเรียนจะไม่มีเลขที่นั่งสอบ

Download Presentation

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล [email protected] 094-2857916

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


เอกสารหมายเลข 4

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.

บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล

[email protected]

094-2857916


ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ?

ย้ายเข้า

ชื่อตกหล่น

ไม่มีชื่อเข้าสอบ

พักการเรียน

ลาออก


หากไม่ปรับปรุงข้อมูลภายในกำหนด

นักเรียนจะไม่มีเลขที่นั่งสอบ

เพราะ สทศ. จะไม่กำหนด

เลขที่นั่งสอบให้ใหม่


สนามสอบดำเนินการอย่างไร…?

1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม

สทศ. 5 (คู่มือหน้า 31)

2. ไปสอบห้องสุดท้าย / ที่ว่าง

3. ข้อสอบ + กระดาษคำตอบ สำรอง

4. ลงชื่อใน สทศ. 3 (คู่มือหน้า 30)


สนามสอบดำเนินการอย่างไร…?

ข้อ 1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม

สทศ. 5 (หน้า 31)

ถ้าเป็นกรณี ชื่อตกหล่น หรือ ร.ร. ไม่ส่งชื่อ

ต้องมีหนังสือรับรองจาก ร.ร.หรือให้ครูที่พามาเป็นผู้รับรอง โดยการเขียนรับรองลงในสำเนาบัตรประจำตัวของครู


ผู้เข้าสอบดำเนินการอย่างไร…?

1. ฝน “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ”

2. ไม่ต้องฝนเลขที่นั่งสอบ

และกรณีย้าย ร.ร. และมีเลขที่นั่งสอบแล้ว ก็ไม่ต้องฝนเลขที่นั่งสอบเดิม


การค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบ

Flash Drive

www.niets.or.th


คำถาม...


การรายงานจำนวนผู้ขาดสอบ

สทศ. ขอความร่วมมือให้ทุกสนามสอบ

ช่วยรายงานจำนวนผู้ขาดสอบ

ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ

และปัญหา/การกระทำที่เข้าข่ายผิดระเบียบ

หรือทุจริตการสอบ ในทุกคาบ

www.niets.or.th/AllNetSiteStat/


เวลาการรายงานจำนวนผู้ขาดสอบทางเว็ป


www.niets.or.th/AllNetSiteStat/


ขอก่อน


โทรศัพท์

044-223014, 223026

094-2857916, 089-5744554

หรือ [email protected]


คำถาม...

ขอบคุณค่ะ


Back


Back


  • Login