ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล busaba@sut.ac.th 094-2857916 - PowerPoint PPT Presentation

เอกสารหมายเลข
Download
1 / 20

  • 137 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

เอกสารหมายเลข 4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล busaba@sut.ac.th 094-2857916. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ?. ย้ายเข้า. ชื่อตกหล่น. ไม่มีชื่อเข้าสอบ. พักการเรียน. ลาออก. หากไม่ปรับปรุงข้อมูลภายในกำหนด. นักเรียนจะไม่มีเลขที่นั่งสอบ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล busaba@sut.ac.th 094-2857916

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Busaba sut ac th 094 2857916

เอกสารหมายเลข 4

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.

บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล

busaba@sut.ac.th

094-2857916


Busaba sut ac th 094 2857916

ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ?

ย้ายเข้า

ชื่อตกหล่น

ไม่มีชื่อเข้าสอบ

พักการเรียน

ลาออก


Busaba sut ac th 094 2857916

หากไม่ปรับปรุงข้อมูลภายในกำหนด

นักเรียนจะไม่มีเลขที่นั่งสอบ

เพราะ สทศ. จะไม่กำหนด

เลขที่นั่งสอบให้ใหม่


Busaba sut ac th 094 2857916

สนามสอบดำเนินการอย่างไร…?

1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม

สทศ. 5 (คู่มือหน้า 31)

2. ไปสอบห้องสุดท้าย / ที่ว่าง

3. ข้อสอบ + กระดาษคำตอบ สำรอง

4. ลงชื่อใน สทศ. 3 (คู่มือหน้า 30)


Busaba sut ac th 094 2857916

สนามสอบดำเนินการอย่างไร…?

ข้อ 1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม

สทศ. 5 (หน้า 31)

ถ้าเป็นกรณี ชื่อตกหล่น หรือ ร.ร. ไม่ส่งชื่อ

ต้องมีหนังสือรับรองจาก ร.ร.หรือให้ครูที่พามาเป็นผู้รับรอง โดยการเขียนรับรองลงในสำเนาบัตรประจำตัวของครู


Busaba sut ac th 094 2857916

ผู้เข้าสอบดำเนินการอย่างไร…?

1. ฝน “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ”

2. ไม่ต้องฝนเลขที่นั่งสอบ

และกรณีย้าย ร.ร. และมีเลขที่นั่งสอบแล้ว ก็ไม่ต้องฝนเลขที่นั่งสอบเดิม


Busaba sut ac th 094 2857916

การค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบ

Flash Drive

www.niets.or.th


Busaba sut ac th 094 2857916

คำถาม...


Busaba sut ac th 094 2857916

การรายงานจำนวนผู้ขาดสอบ

สทศ. ขอความร่วมมือให้ทุกสนามสอบ

ช่วยรายงานจำนวนผู้ขาดสอบ

ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ

และปัญหา/การกระทำที่เข้าข่ายผิดระเบียบ

หรือทุจริตการสอบ ในทุกคาบ

www.niets.or.th/AllNetSiteStat/


Busaba sut ac th 094 2857916

เวลาการรายงานจำนวนผู้ขาดสอบทางเว็ป


Busaba sut ac th 094 2857916

www.niets.or.th/AllNetSiteStat/


Busaba sut ac th 094 2857916

ขอก่อน


Busaba sut ac th 094 2857916

โทรศัพท์

044-223014, 223026

094-2857916, 089-5744554

หรือ busaba@sut.ac.th


Busaba sut ac th 094 2857916

คำถาม...

ขอบคุณค่ะ


Busaba sut ac th 094 2857916

Back


Busaba sut ac th 094 2857916

Back


  • Login