Registratie van minimale verpleegkundige gegevens

Registratie van minimale verpleegkundige gegevens PowerPoint PPT Presentation


  • 533 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Overzicht. Van MVG tot VG-MZGMVGNIC VG-MZGProject profi(e)l DI-VGContext projectDoelstellingen projectWerkplanSamenvatting . Minimaal verpleegkundige gegevens (MVG-I). Verplicht sinds 1988Alle Belgische acute ziekenhuizenInhoudDemografische pati?ntengegevens23 verpleegkundige interventie

Download Presentation

Registratie van minimale verpleegkundige gegevens

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. PROREC Prof. W. Sermeus 27/01/2010 Registratie van minimale verpleegkundige gegevens

2. Overzicht Van MVG tot VG-MZG MVG NIC VG-MZG Project profi(e)l DI-VG Context project Doelstellingen project Werkplan Samenvatting

3. Minimaal verpleegkundige gegevens (MVG-I) Verplicht sinds 1988 Alle Belgische acute ziekenhuizen Inhoud Demografische patiëntengegevens 23 verpleegkundige interventies Staffingsgegevens verpleegkundigen (aantal FTE, qualificaties) Steekproef: 15 dagen/3 maand Ongeveer 20 miljoen verpleegkundige records sinds 1988 Grootste verpleegkundige dataset ter wereld Begin 2000: nood aan actualisatie Steekproef: 5 dagen uit de 15 dagen doorsturen naar FOD -> toevallige steekproef van gegevens van 20 dagen per jaar Steekproef: 5 dagen uit de 15 dagen doorsturen naar FOD -> toevallige steekproef van gegevens van 20 dagen per jaar

4. Waarom actualisatie MVG? Communicatie bevorderen: eenduidige taal Evolutie van de zorgpraktijk: nood aan een inhoudelijke update Beperkte impact op budget Weinig concrete toepassingen in het ziekenhuisbeleid -> redenen: MVG moeilijk en weinig transparant Weinig toepassingen daadwerkelijk uitgewerkt: MVG in de eerste plaats beschrijvend gegevens remmen communicatie af omdat de taal (MKG-MVG-taal) vreemd en weinig tastbaar is-> actualisatie heeft als doel de communicatie te bevorderen MVG beantwoordt onvoldoende aan de huidige zorgverlening bepaalt 6,5% van het budget klinische diensten maar impact is zeer klein vergeleken met de impact van de verantwoorde verblijfsduur en bedden op basis van DRG’s (meer dan 80% impact). Gebruik beperkt tot heelkundige, geneeskundige, pediatrische en intensievezorgdiensten weinig concrete toepassingen mbt kwaliteitsbeleid, personeelsomkadering, enz MVGI: beschrijvend -> MVGII: meer nadruk op de verantwoording van verpleegkundige zorg gegevens remmen communicatie af omdat de taal (MKG-MVG-taal) vreemd en weinig tastbaar is-> actualisatie heeft als doel de communicatie te bevorderen MVG beantwoordt onvoldoende aan de huidige zorgverlening bepaalt 6,5% van het budget klinische diensten maar impact is zeer klein vergeleken met de impact van de verantwoorde verblijfsduur en bedden op basis van DRG’s (meer dan 80% impact). Gebruik beperkt tot heelkundige, geneeskundige, pediatrische en intensievezorgdiensten weinig concrete toepassingen mbt kwaliteitsbeleid, personeelsomkadering, enz MVGI: beschrijvend -> MVGII: meer nadruk op de verantwoording van verpleegkundige zorg

5. Keuze voor nursing Interventions Classification (NIC) Gestart in 1987. NIC is een uitgebreide, gestandaardiseerde classificatie van verpleegkundige interventies. Het is bedoeld als hulpmiddel voor een eenduidige klinische documentatie en communicatie van de verpleegkundige zorg, voor de integratie van gegevens tussen systemen en settings, de effectiviteit in het verpleegkundig onderzoek, de productiviteitsmetingen, de competentie-evaluaties, de financiering en voor het ontwerpen van onderwijscurricula. De classificatie bestaat uit interventies die verpleegkundigen verrichten ten behoeve van hun patiënten. Het betreft zowel interventies die de verpleegkundige onafhankelijk uitvoert, als interventies in samenwerking met andere disciplines (McCloskey & Bulechek 2000). Vier niveaus: 6 domeinen, 27 klassen, 433 interventies, activiteiten Domeinen: 1. elementaire fysiologische behoeften (gericht op ondersteuning vd functionele gezondheidstoestand), 2. complexe fysiologische behoeften (gericht op de ondersteuning van homeostatische en regulerende processen), 3.gedrag (gericht op de ondersteuning vh psychosociale functioneren en veranderingen in levensstijl), 4. veiligheid (gericht op de ondersteuning vd bescherming tegen letsel en schade), 5. gezin en familie (gericht op de ondersteuning van gezin en familie) 6. gezondheidszorgbeleid (gericht op de ondersteuning ve optimaal gebruik v zorgvoorzieningen) Klassen= groepen van vpk interventies die een vpk logische samenhang vertonen. Ze zijn specifiek per domein. Bijv klasse A (in domein 1) : bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging, klasse B: zorg voor de uitscheiding, enz Interventies: directe en indirecte verpleegkundige zorgen Avtiviteiten: die kunnen verricht worden om een vpk interventie uit te voerenDomeinen: 1. elementaire fysiologische behoeften (gericht op ondersteuning vd functionele gezondheidstoestand), 2. complexe fysiologische behoeften (gericht op de ondersteuning van homeostatische en regulerende processen), 3.gedrag (gericht op de ondersteuning vh psychosociale functioneren en veranderingen in levensstijl), 4. veiligheid (gericht op de ondersteuning vd bescherming tegen letsel en schade), 5. gezin en familie (gericht op de ondersteuning van gezin en familie) 6. gezondheidszorgbeleid (gericht op de ondersteuning ve optimaal gebruik v zorgvoorzieningen) Klassen= groepen van vpk interventies die een vpk logische samenhang vertonen. Ze zijn specifiek per domein. Bijv klasse A (in domein 1) : bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging, klasse B: zorg voor de uitscheiding, enz Interventies: directe en indirecte verpleegkundige zorgen Avtiviteiten: die kunnen verricht worden om een vpk interventie uit te voeren

6. Nursing Interventions Classifications (NIC) Internationaal referentiekader: Internationaal aanvaarde verpleegkundige taal Cfr. ICD-9 voor artsen Gevalideerde lijst Vertaald in het nederlands en het frans Gekoppeld met NANDA – NOC Update-mogelijkheden Domeinen ruimer dan huidige MVG

8.

9. NIC domeinen Elementaire fysiologische behoeften Gericht op de ondersteuning van de functionele gezondheidstoestand Complexe fysiologische behoeften Gericht op de ondersteuning van homeostatische en reulerende processen Gedrag Gericht op de ondersteuning van het psychosociale functioneren en veranderingen in de levensstijl Veiligheid Gericht op de ondersteuning van de bescherming tegen letsel en schade Gezin en familie Gericht op de ondersteuning van gezin en familie Gezondheidzorgbeleid Gericht op de ondersteuning van een optimaal gebruik van zorgvoorzieningen

11. NIC MVG Verpleegkundige taal Directe en indirecte zorg Enkel verpleegkundige activiteiten die voortvloeien uit een verpleegkundige of medische diagnose. Registratie-instrument Zorg die rechtstreeks aan patiënt gegeven wordt Ook andere vpk activiteiten indien die een significant deel uitmaken van de verpleegkundige activiteit Verschil tussen NIC en MVG NIC is een vpk taal om vpk activiteiten op een eenduidige en gestandaardiseerde manier te documenteren en te beschrijven <-> MVG is een registratie-instrument: zeer strikte inclusie- en exclusiecriteria nodig. Maakt gebruik ve meetschaal om een interventie eenduidig te scoren. Registratie- en controlevereisten. Binnen MVG worden indirecte activiteiten van vpk, die vaak organisatiespecifiek zijn, niet gemeten. Bijvoorbeeld: ‘supply management’ wordt wel in NIC en niet in MVG opgenomen assessment, met het oog op het vormen van een vpk diagnose of op het aanleveren van info voor het stellen ve medische diagnose wordt niet mee opgenomen in NIC maar wel in MVG.NIC is een vpk taal om vpk activiteiten op een eenduidige en gestandaardiseerde manier te documenteren en te beschrijven <-> MVG is een registratie-instrument: zeer strikte inclusie- en exclusiecriteria nodig. Maakt gebruik ve meetschaal om een interventie eenduidig te scoren. Registratie- en controlevereisten. Binnen MVG worden indirecte activiteiten van vpk, die vaak organisatiespecifiek zijn, niet gemeten. Bijvoorbeeld: ‘supply management’ wordt wel in NIC en niet in MVG opgenomen assessment, met het oog op het vormen van een vpk diagnose of op het aanleveren van info voor het stellen ve medische diagnose wordt niet mee opgenomen in NIC maar wel in MVG.

12. NIC – MVG-II

13. Verpleegkundige gegevens van de minimale ziekenhuisgegevens (VG-MZG) VG-MZG is een onderdeel van de bredere MZG registratie Deze registratie bestaat uit Medische gegevens (MKG, ICD-9 codering) Verpleegkundige gegevens (VG-MZG) Gegevens “mobiele urgentiedienst” Administratieve en personeelsgegevens Inhoud VG-MZG 78 verpleegkundige interventies (structuur NIC) Staffingsgegevens verpleegkundigen (aantal FTE, kwalificaties) Sinds 1 januari 2008 Steekproef: 15 dagen/3 maand

14. Toepassingen VG-MZG Kwaliteit van de gezondheidszorg en onderzoek naar resultaten van zorg Project: Databank Kwaliteitszorg Verpleegkundigen Federaal Wetenschapsbeleid Appropriateness Evaluation Project: AEP&VG-MZG FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Milieu Verpleegkundige bestaffing Project: WIN – Workload Indicator for Nursing / WELAME – WerklastMeting Federaal Wetenschapsbeleid Financiering ziekenhuizen Project: Financiering van verpleegkundige zorg in ziekenhuizen Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) Project: Profi(e)l DIVG FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Milieu AEP: Formulier om te zien of de verblijven verantwoord zijn ( 1item aankruisen en verblijf is verantwoord, bijv: perfusie) AEP: Formulier om te zien of de verblijven verantwoord zijn ( 1item aankruisen en verblijf is verantwoord, bijv: perfusie)

15. Overzicht van presentatie Van MVG tot VG-MZG MVG NIC VG-MZG Project profi(e)l DI-VG Context project Doelstellingen project Werkplan Samenvatting

16. Oorsprong project profi(e)l DI-VG Multi-jaren plan van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep. 4 actiedomeinen binnen dit plan: Verminderen van de werklast en van de stress De kwalificaties De verloningen De sociale erkenning en de betrokkenheid in de besluitvorming

17. Belangrijkste elementen binnen dit onderzoek Concept “verpleegkundige zorgprofielen VG-MZG” Notie van “directe financiering van verpleegkundige zorg” Integratie van de resultaten van de KCE-studie “functiedifferentiaties in de verpleegkunde: mogelijkheden en beperkingen” (KCE, 2006-22-HSR) en verduidelijking van begrip verantwoord personeel (vaardigheden/ kwalificaties) Vergelijken en valideren van verpleegkundige tijden van verschillende studies (* KCE, WIN, WELAME) Dynamische methodologie die rekening houdt met eventuele toekomstige wijzigingen binnen VG-MZG

18. Onderzoeksteam CHULg – CZV Leuven O. Thonon D. Gillain N. Laport S. Leroy W. Sermeus N. Robyns P. Van Herck 18

19. 19 Conformité soin donné = soin exigé ou soin requis via un système de contrôle de qualité suivant différentes perspectives : utilisation de la pratique infirmière basée sur les preuves (EBN), comparaison des profils NRG par rapport à des profils NRG nationaux en fonction de la durée de séjour (lien NRG et DRG), justification du séjour hospitalier au travers de l’AEP sur base des données RHM existantes, screening des résultats en soins infirmiers défavorables (Adverse Events), …Conformité soin donné = soin exigé ou soin requis via un système de contrôle de qualité suivant différentes perspectives : utilisation de la pratique infirmière basée sur les preuves (EBN), comparaison des profils NRG par rapport à des profils NRG nationaux en fonction de la durée de séjour (lien NRG et DRG), justification du séjour hospitalier au travers de l’AEP sur base des données RHM existantes, screening des résultats en soins infirmiers défavorables (Adverse Events), …

20. Stap 1 : Items Herzieningen en ontwikkelingen van het instrument: 1.3 (MVG-II 2007) 1.4 (MZG 2008) 1.5 (MZG 2009) Semantische analyse 20

21. Stap 2 : NRGs homogene groep van zorg gegeven tijdens éénzelfde episode van dag/verblijf op basis van hun aanwezigheid, frequentie, intensiteit,… 21 Mogelijk meerdere NRGs binnen één verblijf, zelfs binnen 1 dag (bijvoorbeeld pre- en post-op)Mogelijk meerdere NRGs binnen één verblijf, zelfs binnen 1 dag (bijvoorbeeld pre- en post-op)

22. Opbouw van NRGs : twee parallelle benaderingen 22 Twee benaderingen : Klinische: sterke klinische consistentie Statistische: samenhang en homogeniteit Op basis van verpleegkundige activiteit Op basis van andere variabelen: leeftijd, dag binnen het verblijf, pre- en post-op,… Variëteit van statistische toetsen

23. Stap 3 : NRG-rs Toepassing van vereiste personeelbestaffing voor elke gevalideerde NRG Homogeniteit van middelen en relevante organisatorische betekenis 23

24. Stap 4 : NRG-fin 24 Later te bepalen

25. 25 Delphi 1 : focus on nurse activities Delphi 2 : focus on patient profiles Validation des coûts pondérés pour les DI-RHM / Valideren kosten-gewichten voor VG-MZG Développement des groupes homogènes de soins infirmiers (NRG) / Ontwikkelen NRGs Détermination des niveaux de soins par unité nursing / vaststellen zorgniveaus per verpleegafdeling Justification des profils de soins infirmiers / verantwoorden van verpleegkundige zorgprofielen Staffing infirmier et éventail de compétences / personeelsinzet van verpleegkundigen en kwalificatiemix Développement d’un modèle de financement direct des soins infirmiers / model van directe financiering van verpleegkundige zorgen Delphi 1 : focus on nurse activities Delphi 2 : focus on patient profiles Validation des coûts pondérés pour les DI-RHM / Valideren kosten-gewichten voor VG-MZG Développement des groupes homogènes de soins infirmiers (NRG) / Ontwikkelen NRGs Détermination des niveaux de soins par unité nursing / vaststellen zorgniveaus per verpleegafdeling Justification des profils de soins infirmiers / verantwoorden van verpleegkundige zorgprofielen Staffing infirmier et éventail de compétences / personeelsinzet van verpleegkundigen en kwalificatiemix Développement d’un modèle de financement direct des soins infirmiers / model van directe financiering van verpleegkundige zorgen

26. Samenvattend en vergelijkend 26 Validation des coûts pondérés pour les DI-RHM / Valideren kosten-gewichten voor VG-MZG Développement des groupes homogènes de soins infirmiers (NRG) / Ontwikkelen NRGs Détermination des niveaux de soins par unité nursing / vaststellen zorgniveaus per verpleegafdeling Justification des profils de soins infirmiers / verantwoorden van verpleegkundige zorgprofielen Staffing infirmier et éventail de compétences / personeelsinzet van verpleegkundigen en kwalificatiemix Développement d’un modèle de financement direct des soins infirmiers / model van directe financiering van verpleegkundige zorgenValidation des coûts pondérés pour les DI-RHM / Valideren kosten-gewichten voor VG-MZG Développement des groupes homogènes de soins infirmiers (NRG) / Ontwikkelen NRGs Détermination des niveaux de soins par unité nursing / vaststellen zorgniveaus per verpleegafdeling Justification des profils de soins infirmiers / verantwoorden van verpleegkundige zorgprofielen Staffing infirmier et éventail de compétences / personeelsinzet van verpleegkundigen en kwalificatiemix Développement d’un modèle de financement direct des soins infirmiers / model van directe financiering van verpleegkundige zorgen

  • Login