Praktično delo: relacijske zbirke - PowerPoint PPT Presentation

Prakti no delo relacijske zbirke
Download
1 / 19

 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praktično delo: relacijske zbirke. Modeliranje okolja in podatkov, entitetno-relacijski model, entitetno-relacijski diagram, relacijske tabele. Sistemi za poizvedovanje - seminar. Začasna predmetova spletna stran s prosojnicami: http:// ibmi .mf.uni-lj.si/~jure/pred_bib/ predavanja .html

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Praktično delo: relacijske zbirke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prakti no delo relacijske zbirke

Praktično delo: relacijske zbirke

Modeliranje okolja in podatkov,

entitetno-relacijski model,

entitetno-relacijski diagram,

relacijske tabele.


Sistemi za poizvedovanje seminar

Sistemi za poizvedovanje - seminar

Začasna predmetova spletna stran s prosojnicami:

http://ibmi.mf.uni-lj.si/~jure/pred_bib/predavanja.html

Predavateljeva domača stran:http://ibmi.mf.uni-lj.si/~jure/my-hp/

Predavateljev naslov e-pošte:

jure.dimec@mf.uni-lj.si

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno relacijski model sodelujo e entitete

Entitetno-relacijski model: sodelujoče entitete

pacient

preiskava

specialist

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno relacijski diagram erd povezanost entitet

Entitetno-relacijski diagram (ERD): povezanost entitet

pacient

izvid

preiskava

napotitev

specialist

opravi

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno relacijski diagram erd povezanost entitet1

Entitetno-relacijski diagram (ERD): povezanost entitet

 • Pacient je s specialistom v relaciji “mnogo proti mnogo” (*:*):

 • vsak pacient je lahko napoten k “mnogo” specialistom, in

 • vsak specialist lahko sprejme “mnogo” pacientov.

pacient

izvid

1:*

preiskava

napotitev

1:*

1:*

specialist

opravi

1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno relacijski diagram erd povezanost entitet2

Entitetno-relacijski diagram (ERD): povezanost entitet

 • Možne relacije med entitetami so

  • 1:* (ena proti mnogo)idealna relacija, ki jo poskušamo vpeljati povsod v našem modelu,

  • 1:1 (ena proti ena)zelo redka relacija, ki ponavadi ni upravičena,

  • *:* (mnogo proti mnogo)težavna relacija, ki jo je treba ponavadi pretvoriti v dve relaciji 1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno relacijski diagram erd na in povezanosti entitet

Entitetno-relacijski diagram (ERD): način povezanosti entitet

Relacije še niso razrešene.

pacient

?

izvid

1:*

?

napotitev

preiskava

1:*

1:*

specialist

opravi

1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba erd v shemo tabel

Pretvorba ERD v shemo tabel

(pretvorba vrste relacije * : * v 1 : *)

pacienti

pacient

napotitve

1:*

napotitev

1:*

specialisti

specialist

Napotitev postane samostojna entiteta – s tem je razrešena relacija *:*.

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba erd v shemo tabel1

Pretvorba ERD v shemo tabel

pacient

pacient

1:1

1:*

1:*

napotitev

napotitev

1:*

1:*

1:1

specialist

specialist

(pretvorba vrste relacije * : * v 1 : *)

Vsak pacient ima lahko mnogo napotitev, vsaka napotitev velja za enega pacienta.

Vsak specialist ima lahko mnogo napotitev, vsaka napotitev velja za enega specialista.

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


E en primer

Še en primer

stranka

naročilo

storitev

1:*

Vsaka stranka lahko naroči več storitev.

Vsako storitev lahko naroči več strank.

1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba erd v shemo tabel2

Pretvorba ERD v shemo tabel

stranka

naročilo

storitev

(pretvorba vrste relacije *:* v 1:*)

stranke

1:1

naročila

1:*

1:*

storitve

1:1

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba erd v shemo tabel3

Pretvorba ERD v shemo tabel

Vsaka entiteta mora imeti atribut za identifikacijo.

Entitete se povezujejo preko teh atributov.

Katere atribute naj še ima entiteta?

tiste, ki opisujejo najpomembnejše lastnosti entitete,

tiste, ki so potrebni za rabo zbirke – po njih recimo poizvedujemo,

tiste, ki so potrebni za tvorbo izpeljanih informacij...

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Mo ne naloge

Možne naloge

Primeri različnih okolij in podatkov, primernih za urejanje z relacijskim modelom:

“Ekonomija doma”: zaloge hrane, poraba, nakupi…

Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

Mediji doma: knjige, CDji, DVDji, osnovni podatki, prebranost, posojanje…

Knjižnica: podatki o gradivu, izposoja, uporabniki, podružnice…

Avtomobilski servis: znamke avtov, rezervni deli, storitve, uporabniki…

Frizerski salon: materiali, storitve, zaposleni…

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Na in re evanja

Način reševanja

Modeliranje in izdelava E-R diagrama:

razmisliti o entitetah, ki nastopajo v modeliranem okolju,

razmisliti in narisati načine povezanosti entitet - delni modeli,

razrešiti neugodne relacije (*:*),

združiti različne delne modele v skupni E-R diagram (nekateri delni modeli in nekatere relacije lahko postanejo odvečne).

Gradnja tabel relacijske zbirke:

razmisliti o podatkih (atributih), ki jih o vsaki entiteti potrebujemo za uporabo bodoče zbirke,

razmisliti o formatu teh atributov,

narisati tabele in relacije (razmerja) med njimi.

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Dogajanje na fakulteti tudenti letniki predmeti

Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

slika 1 / 3

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Dogajanje na fakulteti tudenti letniki predmeti1

Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

slika 2 / 3

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Dogajanje na fakulteti tudenti letniki predmeti2

Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

slika 3 / 3

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Knji nica podatki o gradivu izposoja uporabniki

Knjižnica: podatki o gradivu, izposoja, uporabniki …

slika 1 / 2

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Knji nica podatki o gradivu izposoja uporabniki1

Knjižnica: podatki o gradivu, izposoja, uporabniki …

slika 2 / 2

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


 • Login