Prakti no delo relacijske zbirke
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Praktično delo: relacijske zbirke PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praktično delo: relacijske zbirke. Modeliranje okolja in podatkov, entitetno-relacijski model, entitetno-relacijski diagram, relacijske tabele. Sistemi za poizvedovanje - seminar. Začasna predmetova spletna stran s prosojnicami: http:// ibmi .mf.uni-lj.si/~jure/pred_bib/ predavanja .html

Download Presentation

Praktično delo: relacijske zbirke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praktično delo: relacijske zbirke

Modeliranje okolja in podatkov,

entitetno-relacijski model,

entitetno-relacijski diagram,

relacijske tabele.


Sistemi za poizvedovanje - seminar

Začasna predmetova spletna stran s prosojnicami:

http://ibmi.mf.uni-lj.si/~jure/pred_bib/predavanja.html

Predavateljeva domača stran:http://ibmi.mf.uni-lj.si/~jure/my-hp/

Predavateljev naslov e-pošte:

[email protected]

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno-relacijski model: sodelujoče entitete

pacient

preiskava

specialist

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno-relacijski diagram (ERD): povezanost entitet

pacient

izvid

preiskava

napotitev

specialist

opravi

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno-relacijski diagram (ERD): povezanost entitet

 • Pacient je s specialistom v relaciji “mnogo proti mnogo” (*:*):

 • vsak pacient je lahko napoten k “mnogo” specialistom, in

 • vsak specialist lahko sprejme “mnogo” pacientov.

pacient

izvid

1:*

preiskava

napotitev

1:*

1:*

specialist

opravi

1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno-relacijski diagram (ERD): povezanost entitet

 • Možne relacije med entitetami so

  • 1:* (ena proti mnogo)idealna relacija, ki jo poskušamo vpeljati povsod v našem modelu,

  • 1:1 (ena proti ena)zelo redka relacija, ki ponavadi ni upravičena,

  • *:* (mnogo proti mnogo)težavna relacija, ki jo je treba ponavadi pretvoriti v dve relaciji 1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Entitetno-relacijski diagram (ERD): način povezanosti entitet

Relacije še niso razrešene.

pacient

?

izvid

1:*

?

napotitev

preiskava

1:*

1:*

specialist

opravi

1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba ERD v shemo tabel

(pretvorba vrste relacije * : * v 1 : *)

pacienti

pacient

napotitve

1:*

napotitev

1:*

specialisti

specialist

Napotitev postane samostojna entiteta – s tem je razrešena relacija *:*.

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba ERD v shemo tabel

pacient

pacient

1:1

1:*

1:*

napotitev

napotitev

1:*

1:*

1:1

specialist

specialist

(pretvorba vrste relacije * : * v 1 : *)

Vsak pacient ima lahko mnogo napotitev, vsaka napotitev velja za enega pacienta.

Vsak specialist ima lahko mnogo napotitev, vsaka napotitev velja za enega specialista.

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Še en primer

stranka

naročilo

storitev

1:*

Vsaka stranka lahko naroči več storitev.

Vsako storitev lahko naroči več strank.

1:*

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba ERD v shemo tabel

stranka

naročilo

storitev

(pretvorba vrste relacije *:* v 1:*)

stranke

1:1

naročila

1:*

1:*

storitve

1:1

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Pretvorba ERD v shemo tabel

Vsaka entiteta mora imeti atribut za identifikacijo.

Entitete se povezujejo preko teh atributov.

Katere atribute naj še ima entiteta?

tiste, ki opisujejo najpomembnejše lastnosti entitete,

tiste, ki so potrebni za rabo zbirke – po njih recimo poizvedujemo,

tiste, ki so potrebni za tvorbo izpeljanih informacij...

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Možne naloge

Primeri različnih okolij in podatkov, primernih za urejanje z relacijskim modelom:

“Ekonomija doma”: zaloge hrane, poraba, nakupi…

Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

Mediji doma: knjige, CDji, DVDji, osnovni podatki, prebranost, posojanje…

Knjižnica: podatki o gradivu, izposoja, uporabniki, podružnice…

Avtomobilski servis: znamke avtov, rezervni deli, storitve, uporabniki…

Frizerski salon: materiali, storitve, zaposleni…

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Način reševanja

Modeliranje in izdelava E-R diagrama:

razmisliti o entitetah, ki nastopajo v modeliranem okolju,

razmisliti in narisati načine povezanosti entitet - delni modeli,

razrešiti neugodne relacije (*:*),

združiti različne delne modele v skupni E-R diagram (nekateri delni modeli in nekatere relacije lahko postanejo odvečne).

Gradnja tabel relacijske zbirke:

razmisliti o podatkih (atributih), ki jih o vsaki entiteti potrebujemo za uporabo bodoče zbirke,

razmisliti o formatu teh atributov,

narisati tabele in relacije (razmerja) med njimi.

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

slika 1 / 3

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

slika 2 / 3

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Dogajanje na fakulteti: študenti, letniki, predmeti…

slika 3 / 3

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Knjižnica: podatki o gradivu, izposoja, uporabniki …

slika 1 / 2

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


Knjižnica: podatki o gradivu, izposoja, uporabniki …

slika 2 / 2

dr. Jure Dimec. Sistemi za poizvedovanje (2009 / 10). Modeliranje in ER diagrami.


 • Login