Undervisning – att låta den lärande skapa mening - PowerPoint PPT Presentation

Undervisning att l ta den l rande skapa mening
Download
1 / 4

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Till Vem? Varför? Vad/innehåll? Hur?. Hälsoupplysning. Komplexa sjukdomstillstånd. Skola Barn/föräldrar. Projekt. Undervisning – att låta den lärande skapa mening. Kost/diet råd!!. Söka evidens Tolka evidens Kommunicera evidens. Patient rådgivning. Motion?!. Tänk i Helheter!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Undervisning – att låta den lärande skapa mening

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Undervisning att l ta den l rande skapa mening

Till Vem?

Varför?

Vad/innehåll?Hur?

Hälsoupplysning

Komplexa sjukdomstillstånd

Skola Barn/föräldrar

Projekt

Undervisning – att låta den lärande skapa mening

Kost/diet råd!!

Söka evidens

Tolka evidens

Kommunicera evidens

Patient rådgivning

Motion?!


T nk i helheter

Tänk i Helheter!

Bakgrunds research – tex. Söker data/kunskap via litteraturen om VAD VI VET idag.

Problemområde: En Ram kring det fenomen/fråga man vill undervisa om. Tex. Diabetes och kost/diet/egenansvar

Frågeställning och delfrågor – avgränsning av fenomenet: Tex Barn och diabetes.


Vad och vem sedan kommer hur vi l r och hur vi undervisar

Vad och Vem… sedan kommer Hur vi lär och hur vi undervisar

 • VAD;Vilket innehåll –VAD – Diabetes (i vårt exempel)

 • VEM;

 • Till vem riktar vi oss – VEM – (i vårt exempel; barn i viss ålder?)

 • HUR;

 • Hur lär den lärande sig innehållet och

 • Hur vill vi presentera vår data/innehåll – anv. någon didaktisk modell

 • Varför är innehållet relevant för den valda målgruppen, och;

 • Varför anv. just den valda didaktiska modellen (som i sig grundar sig på en viss syn på hur vi skapar kunskap/förståelse)?

 • - ni bör reflektera över vilken människosyn och kunskapssyn som ligger till grund för den didaktiska modellen.

 • - ni bör reflektera över synen på lärande – hur vi lär (enligt den valda modellens syn).


Reflektion kritisk bed mning av den valda undervisningsmodellen och metoden

Reflektion – kritisk bedömning av den valda undervisningsmodellen och metoden

 • Ni bör reflektera över;

 • Varför ni menar att denna modell skulle fungera?

 • Vilka argument kan framhållas som talar för den valda modellen?

 • Skulle någon annan modell också fungera? Varför eller varför inte?

 • Varför är den valda metoden (dvs. hur innehållet presenteras . PowerPoint – föreläsning – poster – film – gruppaktivitet m m.)


 • Login