Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752 022 04 Čadca - PowerPoint PPT Presentation

Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca
Download
1 / 17

 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752 022 04 Čadca. Naša škola má v šk. roku 2012/2013 421 žiakov. Primárne vzdelávanie: 180 žiakov - 10 tried Nižšie sekundárne vzdelávanie: 241 žiakov - 11 tried 30 učiteľov

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752 022 04 Čadca

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Základná škola

Jána Amosa Komenského

Ulica Komenského 752

022 04 Čadca


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Naša škola má v šk. roku 2012/2013 421 žiakov

 • Primárne vzdelávanie: 180 žiakov - 10 tried

 • Nižšie sekundárne vzdelávanie: 241 žiakov - 11 tried

 • 30 učiteľov

 • 4 vychovávateľky 86 detí - 4 oddelenia

 • 1 školský pedagóg

 • 1 školský logopéd

 • 1 asistent učiteľa


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

„Láske sa učí dieťa len tým, že je milované!“

POSLANIE ŠKOLY

Poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelania,

ktorá by smerovala k formovaniu človeka:

 • dobrého(čestného, charakterného)

 • múdreho (vzdelaného, tvorivého)

 • aktívneho(samostatného, pracovitého)

 • šťastného(zdravého, vyrovnaného)


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

PONUKA ŠKOLY

 • výučba kvalifikovanými učiteľmi, ktorí uplatňujú vo vyučovaní moderné inovatívne prvky vzdelávania

 • odborné učebne ( výtvarná výchova, matematika, slovenský jazyk, fyzika, chémia, informatika, biológia, geografia, dejepis, učebňa špeciálnej pedagogiky)

 • školský klub detí od 6,30 hod. do 17,00 hod.

 • výučbacudzích jazykov a informatiky od 1. ročníka

 • druhý cudzí jazyk od 5. ročníka

 • úspešná účasť žiakov na súťažiach a olympiádách

 • dobrá adaptácia a úspešnosť žiakov na stredných školách

 • služby školského špeciálneho pedagóga

 • služby školského logopéda

 • škola v prírode

 • lyžiarsky a plavecký výcvik

 • internetová žiacka knižka

 • školská knižnica

 • multifunkčné a dopravné ihrisko

 • „novučičká“ najmodernejšia telocvičňa

 • zaujímavé podujatia na podporu dobrých vzťahov medzi žiakmi: pasovačka prvákov, noc v knižnici, karneval, čitateľský maratón, tematické tvorivé dielne, školské výlety,…

 • veľa záujmových krúžkov: informatika, šport, ručné práce, cudzie jazyky, mažoretky,…

 • stravovanie v školskej jedálni

 • mliečny program


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

ODBORNÉ UČEBNE

Učebňa v prírode

Učebňa chémie

Učebňa fyziky

Vyučovanie v knižnici


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

AKTIVITY ŠKOLY

 • Škola v prírode

 • vo 4. ročníku

 • jeden týždeň

 • zatiaľ zrealizované v Oščadnici

 • a Makove


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Lyžiarsky výcvik

 • v 7. ročníku

 • jeden týždeň

 • Oščadnica

Plavecký výcvik

 • vo 4. ročníku

 • jeden týždeň

 • plaváreň v Čadci


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

 • Vyučovanie v školskej knižnici

 • hodiny čítania a detskej literatúry

 • Pasovačka prvákov

 • október


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Vyučovanie telesnej výchovy

 • na multifunkčnom ihrisku

 • v novej telocvični


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Dopravná výchova

 • na vlastnom detskom dopravnom ihrisku


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Noc v knižnici

Karneval


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Školský olympijsky festival


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Výlety

Vysoké Tatry

Donovaly - Habakuky

Demänovská jaskyňa

Živčáková


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

Exkurzie

Bojnice – múzeum praveku

Oswienčim

Bratislava – NR SR

Żywiec – štúdio Lolka a Bolka


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

ŠKD

 • prevádzka od 6:30 do 17:00

 • v tomto šk. roku – 4 oddelenia


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

J. Šerik – umelecký drotár

Deň s Kericom

R. Brat – slovenský spisovateľ

Vianočná besiedka


Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!


 • Login