Z kladn kola j na amosa komensk ho ulica komensk ho 752 022 04 adca
Download
1 / 17

Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752 022 04 Čadca - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752 022 04 Čadca. Naša škola má v šk. roku 2012/2013 421 žiakov. Primárne vzdelávanie: 180 žiakov - 10 tried Nižšie sekundárne vzdelávanie: 241 žiakov - 11 tried 30 učiteľov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752 022 04 Čadca

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Základná škola

Jána Amosa Komenského

Ulica Komenského 752

022 04 Čadca


Naša škola má v šk. roku 2012/2013 421 žiakov

 • Primárne vzdelávanie: 180 žiakov - 10 tried

 • Nižšie sekundárne vzdelávanie: 241 žiakov - 11 tried

 • 30 učiteľov

 • 4 vychovávateľky 86 detí - 4 oddelenia

 • 1 školský pedagóg

 • 1 školský logopéd

 • 1 asistent učiteľa


„Láske sa učí dieťa len tým, že je milované!“

POSLANIE ŠKOLY

Poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelania,

ktorá by smerovala k formovaniu človeka:

 • dobrého(čestného, charakterného)

 • múdreho (vzdelaného, tvorivého)

 • aktívneho(samostatného, pracovitého)

 • šťastného(zdravého, vyrovnaného)


PONUKA ŠKOLY

 • výučba kvalifikovanými učiteľmi, ktorí uplatňujú vo vyučovaní moderné inovatívne prvky vzdelávania

 • odborné učebne ( výtvarná výchova, matematika, slovenský jazyk, fyzika, chémia, informatika, biológia, geografia, dejepis, učebňa špeciálnej pedagogiky)

 • školský klub detí od 6,30 hod. do 17,00 hod.

 • výučbacudzích jazykov a informatiky od 1. ročníka

 • druhý cudzí jazyk od 5. ročníka

 • úspešná účasť žiakov na súťažiach a olympiádách

 • dobrá adaptácia a úspešnosť žiakov na stredných školách

 • služby školského špeciálneho pedagóga

 • služby školského logopéda

 • škola v prírode

 • lyžiarsky a plavecký výcvik

 • internetová žiacka knižka

 • školská knižnica

 • multifunkčné a dopravné ihrisko

 • „novučičká“ najmodernejšia telocvičňa

 • zaujímavé podujatia na podporu dobrých vzťahov medzi žiakmi: pasovačka prvákov, noc v knižnici, karneval, čitateľský maratón, tematické tvorivé dielne, školské výlety,…

 • veľa záujmových krúžkov: informatika, šport, ručné práce, cudzie jazyky, mažoretky,…

 • stravovanie v školskej jedálni

 • mliečny program


ODBORNÉ UČEBNE

Učebňa v prírode

Učebňa chémie

Učebňa fyziky

Vyučovanie v knižnici


AKTIVITY ŠKOLY

 • Škola v prírode

 • vo 4. ročníku

 • jeden týždeň

 • zatiaľ zrealizované v Oščadnici

 • a Makove


Lyžiarsky výcvik

 • v 7. ročníku

 • jeden týždeň

 • Oščadnica

Plavecký výcvik

 • vo 4. ročníku

 • jeden týždeň

 • plaváreň v Čadci


 • Vyučovanie v školskej knižnici

 • hodiny čítania a detskej literatúry

 • Pasovačka prvákov

 • október


Vyučovanie telesnej výchovy

 • na multifunkčnom ihrisku

 • v novej telocvični


Dopravná výchova

 • na vlastnom detskom dopravnom ihrisku


Noc v knižnici

Karneval


Školský olympijsky festival


Výlety

Vysoké Tatry

Donovaly - Habakuky

Demänovská jaskyňa

Živčáková


Exkurzie

Bojnice – múzeum praveku

Oswienčim

Bratislava – NR SR

Żywiec – štúdio Lolka a Bolka


ŠKD

 • prevádzka od 6:30 do 17:00

 • v tomto šk. roku – 4 oddelenia


J. Šerik – umelecký drotár

Deň s Kericom

R. Brat – slovenský spisovateľ

Vianočná besiedka


ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!


ad
 • Login