Overzicht regelgeving ter voorlegging aan raadgevend comit in 2009
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009 PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. DG Controlebeleid. Voor te leggen KB’s / MB’s aan Raadgevend Comité in 2009. Dierengezondheid & Veiligheid dierlijke producten MB bestrijding TSE

Download Presentation

Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Overzicht regelgeving ter voorlegging aan Raadgevend Comité in 2009

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

DG Controlebeleid


Voor te leggen KB’s / MB’s aan Raadgevend Comité in 2009

 • Dierengezondheid & Veiligheid dierlijke producten

  • MB bestrijding TSE

  • KB wijziging KB H1 (hygiëne levensmiddelen)

  • nieuw KB H2 (hygiëne levensmiddelen van dierlijke oorsprong)

  • MB aviaire influenza

  • KB/MB wijziging KB/MB bestrijding Salmonella bij pluimvee

  • KB wijziging KB gezondheidskwalificatie pluimvee


Voor te leggen KB’s / MB’s aan Raadgevend Comité in 2009

 • Transformatie & Distributie

  • KB medisch toezicht

 • Databanken & Traceerbaarheid

  • KB databanken


MB tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën

 • Wettelijke basis: VO 999/2001 (preventie, bestrijding en uitroeiing TSE’s), Bijlage VII

 • Vervangt MB van 15/01/2004, gewijzigd MB 6/9/2004

 • Aanvullende nationale maatregelen t.o.v. VO (subsidiariteit)


KB tot wijziging KB betreffende levensmiddelenhygiëne

 • Wettelijke basis: wetten van 11/07/1969 (pestic.+ grondstoffen LB), 28/3/1975 (handel), 24/1/1977 (bescherming gezondheid m.b.t. levensmiddelen), 24/3/1987 (dierengezondheid), 21/12/1998 (productnormen)

 • Aanpassing aan veranderingen terminologie door vervanging VO 466/2001 -> VO 1881/2006 (residuen contaminanten bvb. pesticiden, aflatox., zware metalen – vnl. plantaardige levensmiddelen)

 • Wijziging minimumtemperatuur waarbij levensmiddelen die warm worden geserveerd moeten worden bewaard (65°C -> 55°C)


Nieuw KB betreffende hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

 • Wettelijke basis: wetten van 05/09/1952 (vlees), 15/04/1965 (vis, gevogelte, konijnen, wild), 28/03/1975 (producten landbouw, tuinbouw, maritieme visvangst), 24/01/1977 (bescherming gezondheid)

 • Vervanging KB H2 (22/12/2005) + aanpassing aan wijzigingen VO 853/2004

 • Integratie KB 10/11/2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong

 • Integratie KB 30/12/1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen

 • Aanpassing regels rechtstreekse bevoorrading door producent of jager aan eindgebruiker van kleine hoeveelheden vlees van gevogelte en lagomorfen, aquacultuurproducten en wild (+ gekwalificeerde personen)


MB betreffende de bestrijding van aviaire influenza

 • Richtlijn 2005/94/EG  KB 05/05/2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza  MB noodzakelijk

 • Bestrijdingsmaatregelen en preventie tegen AI

 • Zowel LPAI (laagpathogene AI) als HPAI (hoogpathogene AI)


KB/MB tot wijziging KB/MB van 27/04/2008 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

 • Aanvulling van Verordeningen (EG) nr. 2160/2003 (bestrijding Salmonella en andere zoönoverwekkers), 646/2007 (slachtkuikens) en 584/2008 (kalkoenen)

 • KB/MB aangevuld met de monitoring en de maatregelen in het kader van het Salmonellabestrijdingsprogramma bij braadkippen en vleeskalkoenen

  • Salmonellabestrijdingsprogramma bij braadkippen goedgekeurd door EC (Beschikking 2008/815/EC)

  • Salmonellabestrijdingsprogramma bij vleeskalkoenen (2010) ingediend bij de EC ter goedkeuring


KB tot wijziging KB van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee

 • In het kader van de Salmonellabestrijding:

  • Invoering ‘Gezondheidskwalificatie A’ (hoogste niveau van hygiëne) voor leghennen, braadkippen en vleeskalkoenen

  • Specifieke eisen zullen opgelegd worden voor kleine braadkippenbedrijven die enkel rechtstreeks vlees leveren aan de eindverbruiker


KB medisch toezicht

 • Wettelijke basis: wetten van 05/09/1952 (vlees), 15/04/1965 (vis, gevogelte, konijnen, wild), 24/01/1977 (bescherming gezondheid)

 • Ontwerp reeds voorgesteld RC op 03/12/2008  opmerkingen / knelpunten (vacc. hep. A)

 • Voorstel:

  • Bepaling hep. A voorlopig schrappen

   • Impactanalyse (cfr. studie Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) / medewerking sectororganisaties

  • Op risicoanalyse gebaseerde alternatieven sectororganisaties

  • Overleg sectororganisaties - FAVV


KB m.b.t. de organisatie, de werking en de toegankelijkheid van de databanken van het FAVV

 • Wettelijke basis: Wet van 04/02/2000 houdende oprichting van het FAVV (art. 4, §3,5)

 • Doel: in een horizontaal besluit beschikken over een wettelijke basis voor de geïnformatiseerde verwerking van de gegevens (in een geïntegreerde e-government context)

  • die het FAVV nodig heeft voor het uitvoeren van haar missie of

  • die het FAVV ter beschikking stelt aan derden


 • Login