SBS NİN AMACI NEDİR - PowerPoint PPT Presentation

Sbs n n amaci ned r
Download
1 / 24

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SBS NİN AMACI NEDİR. Üniversite ve mesleğe hazırlayan bir üst öğrenim kurumuna yönlendirme Doğrudan mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim kurumu ve programlarına yönlendirme. SBS sınav sistemi öğrencinin ortaöğretimden sonraki eğitim, öğretim ve meslek hayatını belirleyen bir sınavdır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SBS NİN AMACI NEDİR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sbs n n amaci ned r

SBS NN AMACI NEDR

 • niversite ve meslee hazrlayan bir st renim kurumuna ynlendirme

 • Dorudan meslee ve i alanlarna hazrlayan eitim kurumu ve programlarna ynlendirme


Sbs n n amaci ned r

SBS snav sistemi rencinin ortaretimden sonraki eitim, retim ve meslek hayatn belirleyen bir snavdr.


Sbs n n amaci ned r

SBS snav iki unsurdan olumaktadr;

1- SBS snavndan alaca puan

2- lkretim ikinci kademede (6/7/8) ki notlarna bal olarak oluan sene sonu baar ortalamas


Sbs n n amaci ned r

 • 2011 Ylnda son kez 7. snf rencileri SBS snavna girmi olup, 2012 ylnda 7. snf rencileri SBS snavna girmeyecektir.

 • 6.-7. ve 8. snf SBS snavlar sonucunda alnan puanlar baz alnarak ortak bir puan hesaplanacak ve bu puan liselere yerletirmede kullanlacaktr.

 • Snav puanlarnn hesaplanmasnda Yl Sonu Baar Puan da etki edecektir. (YSP)


Sbs n n amaci ned r

8. SINIF SBS DE IKACAK SORU SAYISI


Sbs n n amaci ned r

Seviye Belirleme Snavnda

Trke test arlk katsays4

Matematik test arlk katsays 4

Fen Bilgisi test arlk katsays 3

Sosyal Bilgiler test arlk katsays 3

Yabanc Dil test arlk katsays 1


Sbs n n amaci ned r

SBS de yaplan netlere bal olarak hesaplanan puana yl sonu baar puan dahil edilmektedir. Dahil edilen puann snf baznda yzdesi aada gsterilmitir.


Sbs n n amaci ned r

rnek: Ayn okulda ve SBS puan ayn YBPsi farkl iki rencinin snf puanlarnn farkl olmas. Onun snf puan SBS ye gre artm, benimki neden dm?

 • AIKLAMA:

 • Ali ve Belma, SBSde ayn puan almalarna ramen, Belma Aliye gre okula daha ok nem vererek okul derslerinden daha yksek bir baar elde etmitir. Sistem okula devam ve okul baarsn nemsemektedir. Bu sebeple Belmann snf puannn SBS puanna gre daha yksek, Alinin okula daha az nem vermesi sonucu snf puannn SBS puann dan daha dk kmas doal bir sonutur.

 • Dantay tarafndan davran puan iptal edilmi olup mevcut puan maksimum 475 puan zerinden hesaplanm ve 500 puana telenmitir.


Sbs n n amaci ned r

rnek: Ayn okuldan SBS puanlar farkl YBPsi ayn iki rencinin snf puanlarnn SBS puanna gre ayn oranda artmamas. YBPler ayn iken neden snf puanlarnda ayn art olmad?

 • AIKLAMA:

 • Aye ve Burin ayn okulda ayn YBPye sahip olduklar halde, SBS snavndan aldklar farkl puanlar sebebi ile Ayenin puan 434,357 Burinnin puan 430,021 olarak hesaplanmtr. nk sistem OKS ve SS gibi okul puannn Snav puanna eklenmesi mant ile almamaktadr. Burada btn puanlar oranlar lsnde ortalamaya girmektedir. Ekleme ve toplama deil ortalama hesab sz konusudur.

 • Dantay tarafndan davran puan iptal edilmi olup mevcut puan maksimum 475 puan zerinden hesaplanm ve 500 puana telenmitir.


Sbs n n amaci ned r

rnek: Farkl okullarda olup, puanlar ayn olan iki rencinin snf puanlarnn farkl olmas.Snav ve okul puanlarmz ayn snf puanlarmz neden farkl kyor

 • AIKLAMA:

 • Anln okulunda en yksek YBP 100 ,Beyzann okulunda en yksek YBP 97 olmutur. Sistemde okulun en yksek puan ne olursa olsun 100e telenmektedir. Beyzann okulunda bu teleme sebebiyle tm rencilerin YBP'si en yksei 100 olacak biimde artrlmtr. Bylece bu okulun rencilerinin YBPleri ayn gibi grnmesine ramen hesaplamada daha yksek kmaktadr. Beyzann da YBPsi hesaplamada 96,65 olarak deerlendirilmi ve snf puan dierinden yksek kmtr.

 • Dantay tarafndan davran puan iptal edilmi olup mevcut puan maksimum 475 puan zerinden hesaplanm ve 500 puana telenmitir.


Sbs n n amaci ned r

rnek: Ayn okuldan SBS puanlar farkl YBPsi ayn iki rencinin snf puanlarnn SBS puanna gre ayn oranda artmamas. YBPler ayn iken neden snf puanlarnda ayn art olmad?

 • AIKLAMA:

 • Aye Ve Burin ayn okulda ayn YBPye sahip olduklar halde, SBS snavndan aldklar farkl puanlar sebebi ile Ayenin puan 434,357 Burinnin puan 430,021 olarak hesaplanmtr. nk sistem OKS ve SS gibi okul puannn Snav puanna eklenmesi mant ile almamaktadr. Burada btn puanlar oranlar lsnde ortalamaya girmektedir. Ekleme ve toplama deil ortalama hesab sz konusudur.

 • Dantay tarafndan davran puan iptal edilmi olup mevcut puan maksimum 475 puan zerinden hesaplanm ve 500 puana telenmitir.


Sbs n n amaci ned r

FEN LSELER

Fen liselerinin amac;

Zeka dzeyleri ile fen ve matematik alanlarndaki yetenekleri yksek olan rencileri, matematik ve fen bilimleri alannda yksek renime hazrlamay,

b) Matematik ve fen bilimleri alanlarnda gereksinim duyulan stn nitelikli bilim adamlarnn yetitirilmesine kaynaklk etmeyi,

c) rencileri aratrmaya yneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelimeler ile yeni bululara ilgi duyanlarn alacaklar ortam ve koullar hazrlamay,

d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler retebilen ve projeler hazrlayabilen bireyler yetitirmeyi,

e) rencilerin bilimsel aratrma yapmalarna, bilimsel ve teknolojik gelimeleri izlemelerine yardmc olacak ekilde yabanc dilde iyi yetimelerini salamay amalar.


Sbs n n amaci ned r

FEN LSELER


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU RETMEN LSELER

 • Amac:Anadolu retmen liseleri, Mill eitimin genel ama ve temel ilkelerine uygun olarak;

 • retmen yetitiren yksek retim kurumlarna renci hazrlamak,

 • rencilerine;

 • retmenlik mesleini sevdirmek,

 • retmenlik mesleinin gerektirdii bilgi, beceri, tutum ve davranlar kazandrmak,

 • Ortaretim dzeyinde ortak bir genel kltr vermek,

 • lke kalknmasna sosyal, kltrel ve ekonomik ynden katkda bulunma bilincini ve gcn kazandrmak,

 • Dnyadaki gelime ve deimeleri izleyebilecek dzeyde yabanc dil renmelerini salamak,

 • z gven, z denetim ve sorumluluk duygularnn gelitirilmesi, her bireyin farkl ve ayr bir deer olduu, ekip almasyla ortak baarnn elde edilmesinde nemli katk salayaca inancnn verilmesine ynelik ada bir eitim ortam oluturmak amacyla,

 • Normal retim yapan,

 • Yabanc dil arlkl program uygulayan,

 • Gndzl ve rencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunmas kaydyla

 • Bakanlka belirlenecek kontenjan nispetinde paral-parasz yatl renime imkn veren Ortaretim kurumlardr.


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU RETMEN LSELER


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU LSELER

 • Anadolu liselerinin amac rencilerin;

 • lgi, yetenek ve baarlarna gre yksek retim programlarna hazrlanmalarn,

 • Yabanc dili, dnyadaki bilimsel ve teknolojik gelimeleri izleyebilecek dzeyde renmelerinisalamaktr.lkretimin 8 inci snfndaki isteyen her renci bu okullar iin mracaat edebilir.

 • Anadolu liselerinde renciler; Fen Bilimleri, Trke-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabanc Dil Alanlarnda renim grebilmektedirler. Bu okullarda Bakanlka uygun grlen haftalk ders izelgeleri ve retim programlar uygulanr. Derslerin retimi Trke yaplr. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabanc dille okutabilecek retmen bulunmas ve en az 12 rencinin istemesi hlinde bu derslerin retimi, birinci yabanc dille de yaplabilir.


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU LSELER


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU SALIK MESLEK LSELER

 • Anadolu Salk Meslek Liselerinde Trk Milli Eitiminin genel amalarna ve temel ilkelerine, salk eitiminin zel amalarna uygun olarak rencilere ortaretim seviyesinde ortak genel kltr vermek, salk alan ile ilgili temel bilgi ve her blm iin zel mesleki bilgi ve beceri kazandran, rencileri hayata, salk alanna ve yksek renime hazrlayan ayn zamanda bir yabanc dil retilmesini amalayan programlar uygulanmaktadr.

 • Bu okullardan mezun olanlar zel ve resmi salk kurum ve kurulularnda Acil Tp Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, evre Sal Teknisyeni, Di Protez Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Ortopedi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni ve Tbbi Sekreter unvan ile alabilirler.


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU SALIK MESLEK LSELER


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU OTELCLK VE TURZM MESLEK LSES

Gnmzde lke ekonomisine kalkndracak dviz girdilerinin en byk kaynaklarndan olan ve bacasz sanayi olarak adlandrlan turizm ve bunun en temel alt yapsn oluturan Konaklama Sektrnnihtiya duyduu yabanc dil bilir nitelikli elemanlar yetitiren, rencileri meslee ve yksek renime hazrlayan yabanc dil arlkl eitim veren ilkretim okulu zerine drt yl sreli meslek lisesidir.

Anadolu Meslek Liselerinde olduu gibi 9. snfta 10 saatlik Yabanc Dil ve ilerleyen yllarda da semeli ikinci Yabanc Dil eitimi en st seviyede verilmektedir. 10. snfa geerken renciler baar ve istek durumlarna gre alanlara yerletirilmektedir


Sbs n n amaci ned r

ANADOLU OTELCLK VE TURZM MESLEK LSES


Sbs n n amaci ned r

BAARI;

AKILLI SEMN, YETERL HAZIRLIIN VE CESUR HAREKETLERN SONUCUDUR.


 • Login