BLMSEL ARATIRMA PROJELER KOORDNASYON BRM
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 74

bapko.marmara.tr/ PowerPoint PPT Presentation


 • 368 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. http://bapko.marmara.edu.tr/. BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Projelerin Öğretim Üyeleri ve Akademik Personele Tanıtımının Yapılması,

Download Presentation

bapko.marmara.tr/

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bapko marmara tr

BLMSEL ARATIRMA PROJELER KOORDNASYON BRMBLGLENDRME TOPLANTISI

http://bapko.marmara.edu.tr/


Bapko marmara tr

BLGLENDRME TOPLANTISININ AMACI

 • Bilimsel Aratrma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafndan Desteklenen Projelerin retim yeleri ve Akademik Personele Tantmnn Yaplmas,

 • Daha Fazla retim yesi ve Aratrmacya Proje Destei sunulmas,

 • Proje Bavurularnn Kolaylatrlmas,


Bapko marmara tr

 • BAP Koordinasyon Birimi tanm nedir?

 • BAP Koordinasyon birimi hangi tr proje trlerine destek sunar?

 • Kimler Proje Yrtcs olabilir?

 • Proje Aratrmacs Nedir?

 • n Deerlendirme Kurullarnn Grevi Nedir?

 • Proje Tipleri ve Bavuru Koullar Nelerdir?

 • Kabul Edilen Proje rnekleri

 • Proje Ak Diyagramlar

 • 2009 ve 2010 ylnda BAP Koordinasyon Birimi tarafndan desteklene proje saylar ve bteleri

 • Soru-Cevap


Bapko marmara tr

BAP Koordinasyon Birimi:

Bilimsel Aratrma Projesi:

Bilimsel Aratrma Projesi:

Bilimsel Aratrma Projesi:

Marmara niversitesi retim yeleri ile doktora, tpta uzmanlk ya da sanatta yeterlik eitimini tamamlam aratrmaclar tarafndan niversitenin ileri grne ve lksne uygun olarak ynetilecek olan bilimsel aratrma ve alt yap gelitirme proje nerilerinin deerlendirilmesi, benimsenmesi, desteklenmesi, bunlara ilikin hizmetlerin yrtlmesi, izlenmesi, sonularnn deerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulmas ile ilgili uygulama yntem ve temellerini dzenlemektir.


Bapko marmara tr

BAP Koordinasyon Birimi:

2547 sayl Yksekretim Kanununun 4684 sayl kanunla deiik 58. maddesi ve 10.04.2002 tarihli ve 24722 sayl Resmi Gazetede yaymlanm olan Yksekretim Kurumlar Bilimsel Aratrma Projeleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine dayanlarak dzenlenmitir. 2010 yl merkezi bte kanununa bal (E) iaretli cetvelin 71.Maddesi Yksekretim Kurumlar Btelerinde Bilimsel Aratrma Projeleri in Tefrik Edilen deneklerin zel Hesaba Aktarlarak Kullanm, Muhasebeletirilmesi ile zel Hesabn leyiine likin Esas ve Usuller esas alnarak dzeltme yaplmtr.


Bapko marmara tr

Bilimsel Aratrma Projesi:

Tamamlandnda sonular ile alannda bilime evrensel veya ulusal llerde katk yapmas, lkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kltrel kalknmasna katk salamas beklenen bilimsel ierikli, yksekretim kurumu ii ve/veya d, ulusal ve/veya uluslararas kurum ya da kurulularn katlmlaryla da yaplabilecek projeler ile bilim insan yetitirecek ve aratrma alt yaps gelitirecek projelerdir.


Bapko marmara tr

BAP KOORDNASYON BRM HANG PROJE TRLERNE DESTEK SUNUYOR?

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER


Bapko marmara tr

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

 • BAP Koordinasyon Biriminde A tipi proje ( Bilimsel Aratrma ve Gelitirme Projeleri),B tipi proje( ok Disiplinli Aratrma Projeleri), C tipi proje (Lisansst Tez Projeleri), D tipi proje(Uluslararas Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri),E tipi proje (Bilimsel Aratrma ve Gelitirme in Altyapy Destekleme Projeleri), F tipi proje( Sanayi ile lgili Aratrma Projeleri) G tipi proje (Ulusal Destekli Aratrma Projeleri),H tipi proje (Uluslararas Aratrmalar Destekleme Program Projeleri) ve I tipi proje (Eitim ve retim Kalitesini Gelitirme Projeleri) balkl 9 farkl proje tipi desteklenmektedir.


Bapko marmara tr

KMLER PROJE YRTCS OLARAK BAVURUDA BULUNABLRLER?

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER


Bapko marmara tr

PROJE ARATIRMACISI NEDR?

NASIL BELRLENR ?

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER


Bapko marmara tr

N DEERLENDRME KURULLARININ GREV NEDR?

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER


Bapko marmara tr

PROJE TPLER VE BAVURU KOULLARI NELERDR?

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER


Bapko marmara tr

Proje Tipleri

A tipi proje: Bilimsel Aratrma ve Gelitirme Projeleri

B tipi proje: ok Disiplinli Aratrma Projeleri

C tipi proje: Lisansst Tez Projeleri

D tipi proje: Uluslararas Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri

E tipi proje: Bilimsel Aratrma ve Gelitirme in Altyapy Destekleme Projeleri

F tipi proje: Sanayi ile lgili Aratrma Projeleri

G tipi proje: Ulusal Destekli Aratrma Projeleri

H tipi proje: Uluslararas Aratrmalar Destekleme Program Projeleri

I tipi proje: Eitim ve retim Kalitesini Gelitirme Projeleri


Bapko marmara tr

A Tipi Proje:

Bilimsel Aratrma ve Gelitirme Projeleri

retim yelerinin bilimsel aratrma ve gelitirme etkinliklerini ieren projelerdir.


Bapko marmara tr

A Tipi Projeye Nasl Bavuru Yaplr?:

Dnemsel Projelerdir. Proje bavuru kabul tarihleri arasnda Proje yrtcs proje nerisini ilgili dekanla, yksekokul, akademik kadrosu olan enstit veya merkez mdrlklerine sunar. Dekanlk, yksekokul, enstit veya merkez mdrlkleri projeyi deerlendirilmesi iin BAP Koordinasyon Birimi Koordinatrlne iletilir; ilgili DK tarafndan hakem gr alnarak deerlendirilir.

2011 Bavurular 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 40.000.TLdir


Bapko marmara tr

A Tipi Projeye rnek :

Proje No:SOS-A-171209-0343

Proje Bal: KOB Yneticilerinin Narsisizm Dzeyleri le Demografik ve Sosyokltrel zellikleri Arasndaki likinin Aratrlmas

Proje Btesi: 15.978.TL

Proje Sresi: 2 Yl


Bapko marmara tr

B Tipi Proje:

ok Disiplinli Aratrma Projeleri:

Deiik bilimsel alanlar ieren ve Marmara niversitesi iyapsndaki deiik bilim dallarndaki retim yelerinin ortaklaa veya dndaki ulusal kurum veya kurululardaki aratrmaclar ile birlikte gerekletirmek zere hazrladklar aratrma ve gelitirme projeleridir.


Bapko marmara tr

B Tipi Projeye Nasl Bavuruda Bulunulur?:

Dnemsel Projelerdir. Proje bavuru kabul tarihleri arasnda Proje yrtcs proje nerisini dorudan BAP birimi bakanlna sunar, ilgili DK tarafndan hakem gr alnarak deerlendirilir.

2011 Bavurular 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 40.000.TLdir


Bapko marmara tr

B Tipi Projeye rnek :

Proje No: EGT-B-300609-0260

Proje Bal: Eskiehir Seyitgazi Bardak Kynn Canlandrma Projesi

Proje Btesi: 25.000.TL

Proje Sresi: 2 Yl


Bapko marmara tr

C Tipi Projeler:

Lisans st Destek Projeleri

Enstitler ve Tp Fakltesinde srdrlen yksek lisans, doktora ve tpta uzmanlk tezlerini ve sanatta yeterlik almasn (tez/sergi/proje) desteklemek amacyla oluturulan projelerdir.


Bapko marmara tr

C Tipi Projelere Nasl Bavuru Yaplr?:

Her zaman bavuru yaplabilir. Sre snrlamas yoktur. Proje yrtcs, proje nerisini ilgili Enstit Mdrlne/Tp Fakltesi Dekanlna sunar. Enstit Mdrl/Tp Fakltesi Dekanl, projeler hakkndaki grlerini birim ynetim kurulu karar olarak BAP Koordinasyon Birimi Koordinatrlne iletilir. Proje, ilgili DK tarafndan deerlendirilir.

Yksek lisans Projesi Btesi: 7.500.TL

Doktora Projesi Btesi:15.000.TL

Tpta Uzmanlk Projesi:15.000.TL


Bapko marmara tr

C Tipi Projelere rnek : Yksek Lisans Projesi

Proje No: SOS-C-YLP-010710-0234

Proje Bal: Hizmet Kalitesinin llmesi ve Havayolu Yolcu Tamacl Sektrnde Karlatrmal Uygulanmas

Proje Btesi: 7.486.TL

Proje Sresi: 1 Yl


Bapko marmara tr

C Tipi Projelere rnek : Doktora Projesi

Proje No: FEN-C-DRP-031210-0289

Proje Bal: MonoaminOksidaz Enzimleri in nerilen Hidrr Mekanizmasnn Enzim Aktif Blgesinde Modellenmesi

Proje Btesi: 15.000.TL

Proje Sresi: 2 Yl


Bapko marmara tr

C Tipi Projelere rnek : Tpta Uzmanlk Projesi

Proje No: SAG-C-TUP-031210-0280

Proje Bal: Prematre retinopatisi geliiminde IGF-1 (nslinlikeGrowthFactor), EPO (Eritropoietin) ve VEGF (VasklerEndotelyalGrowthFactor) seviyeleri ve risk faktrleri ile ilikisi

Proje Btesi: 8.553.TL

Proje Sresi: 1 Yl


Bapko marmara tr

D Tipi Proje:

Uluslararas Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri:

Yurtd kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gsteri ve sunu iin yaplacak projelerdir.

Bildiri sunacak olan proje yrtcsnn uak bileti(Gidi-dn), Kongre Katlm creti ve dier yol masraflar karlanp, Proje yrtcsnn yurt dnda grevlendirildii tarihler arasnda gnlk harcrah denmektedir.


Bapko marmara tr

D Tipi Projeye Nasl Bavuruda Bulunulur?:

Dnemsel Projelerdir. Proje bavuru kabul tarihleri arasnda Proje Yrtcs BAP birimi bakanlna projeyi sunar; ilgili DK tarafndan, her bir kii iin ylda bir kez bir szl bildiri veya bir poster sunum olmak zere deerlendirilir.

2011 Bavurular 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasndadr.

Proje Btesi:

Avrupa lkeleri iin 2.500.TL

ABD ve Uzakdou lkeleri iin 3.000.TL olarak belirlenmitir.


Bapko marmara tr

D Tipi Projeye rnek :

Proje No: EGT-D-060510-0173

Proje Bal: Okul ncesi Dnem 6 Ya ocuklarnda Gemi Algs

Proje Btesi: 2.500.TL

Bildirinin Yapld Yer ve Tarih:

24-27 Mays 2010

Atina/Yunanistan


Bapko marmara tr

E Tipi Projeler:

Bilimsel Aratrma ve Gelitirme in Altyapy Destekleme Projeleri:

Fakltelerde blm bakanlklar veya yksekokullar, akademik kadrosu olan enstitler bnyesindeki anabilim dal bakanlklar veya merkez mdrlkleri tarafndan ilgili birimlerin bilimsel aratrma ve gelitirme altyapsn gelitirmek amacyla sunduklar projelerdir.


Bapko marmara tr

E Tipi Projeye Nasl Bavuru Yaplr?:

Dnemsel Projelerdir. Proje bavuru kabul tarihleri arasnda Proje yrtcleri bu projeleri ilgili Dekanlk / Yksekokul / Enstit / Merkez Mdrl aracl ile BAP birimi bakanlna iletirler ve projeler dorudan BAP Koordinasyon Birimi Koordinatrl tarafndan deerlendirilir.

2011 Bavurular 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 150.000.TLdir


Bapko marmara tr

E Tipi Projeye rnek :

Proje No: SAG-E-040310-0021

Proje Bal: Periodontoloji Kliniinde Di nitelerinin Eitim, Aratrma ve Hasta Tedavisi in Uygun ve Verimli Hale Getirilmesi

Proje Btesi: 150.000.TL

Proje Sresi: 3 Yl


Bapko marmara tr

F, G ve H Tipi Projelere bte destei verilmemektedir.

Bu tr projelere ynlendirme ve proje kabul sonras bte takibi destei verilmektedir.


Bapko marmara tr

F Tipi Proje:

Sanayi ile lgili Aratrma Projeleri: niversitemiz retim yelerinin ksmen veya tmyle sanayi kurulularndan destek alarak balattklar aratrma-gelitirme projeleridir.


Bapko marmara tr

F Tipi Projeye Nasl Bavuruda Bulunulur :

Ksmen BAPKO tarafndan desteklenmesi istenen projeler BAP Koordinasyon Birimi Koordinatrlne sunulur; ilgili DK tarafndan deerlendirilir.


Bapko marmara tr

G Tipi Proje:

Ulusal Destekli Aratrma Projeleri: DPT, TBTAK ve dier ulusal kurumlar tarafndan desteklenmesi amacyla verilen aratrma projeleridir.


Bapko marmara tr

G Tipi Projeye Nasl Bavuruda Bulunulur:

Proje yrtcs proje nerisini BAP birimi bakanlna sunar. DPT proje nerilerinin ncelik sras BAPKO tarafndan belirlenir ve Rektr gr eklenerek DPT bakanlna gnderilir.


Bapko marmara tr

G Tipi Projeye rnek :

Proje No: SAG-G-010110-0211

Proje Bal: Genetik ve Metabolik Hastalklar Aratrma ve Uygulama Merkezi (GENHAM)

Proje Btesi: 4.080.000. TL

Proje Sresi: 2 Yl


Bapko marmara tr

H Tipi Proje :

Uluslararas Aratrmalar Destekleme Program Projeleri: Ksmen veya tmyle uluslararas kurulular tarafndan desteklenen veya Avrupa Birlii ereve program kapsamnda olan projelerdir.


Bapko marmara tr

I Tipi Projeler:

Eitim ve retim Kalitesini Gelitirme Projeleri:

Marmara niversitesinin vermi olduu eitim ve retimin kalitesini arttrmak ve modern teknolojileri kullanma amacyla yaplan projelerdir.


Bapko marmara tr

I Tipi Projelere Nasl Bavurulur:

Eitim ve retim Kalitesini Gelitirme Projeleri:

Proje yrtcs, proje nerisini ilgili Blm veya Anabilim Dal Bakanl aracl ile Dekanlk / Yksekokul / Enstit Mdrlne sunar. Bavuru FaklteYksekokul/ Enstit birimlerinde oluturulan Strateji Planlama Komisyonunca deerlendirilir. Bu komisyon, proje ile ilgili grn bir rapor halinde Dekanlk / Yksekokul / Enstit araclyla BAP Koordinasyon Birimi Koordinatrlne iletilir ve dorudan BAPKO tarafndan deerlendirilir.

2011 Bavurular 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 40.000.TLdir


Bapko marmara tr

I Tipi Projeye rnek :

Proje No: SOS-I-310510-0205

Proje Bal: Hal-Kilim ve Kuma Tasarm Eitiminde Teknoloji ve Bilgisayarl Tasarmn zellikleri

Proje Btesi: 40.363. TL

Proje Sresi: 2 Yl


Bapko marmara tr

Proje Ak Diyagramlar

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER


Bapko marmara tr

PROJENN BAP BRMNE SUNULMASI

PROJENN LGL DK TARAFINDAN DEERLENDRLMES

DK GRLERNN BAP KOMSYONU TARAFINDADEERLENDRLMES

BAP KOMSYONU TARAFINDAN PROJENN KABUL VEYA REDD

KABUL

RED

PROJE SZLEMESNN MZALANMASI PROJENN BALATILMASI

PROJENN REDDEDLMES VE GEREKENN BLDRLMES

HER 6 AYDA BR GELME RAPORU SUNULMASI

BAP KOMSYONU TARAFINDAN PROJENN DEVAMI VEYA PTAL

PTAL VEYA RED

PROJENN PTALNN YRTCYE BLDRLMES VE YNERGE HKMLERNN UYGULANMASI

DEVAM


Bapko marmara tr

DEVAM

PROJE KESN RAPORUNUN BAP KOMSYONUNA SUNULMASI

BAP KOMSYONU TARAFINDAN DANIMANLARDAN GELEN RAPORLARA GRE PROJE SONUCUNUN DEERLENDRLMES

PROJENN ULUSLARARASI DERGLERDE YAYINLANMASI

PROJENN SONULANDIRILMASI


Bapko marmara tr

PROJENN LGL ENSTT MDRL/TIP FAKLTESNE SUNULMASI

C TP PROJE

ENSTT MDRL/TIP FAKLTES DEKANLII PROJELER HAKKINDAK GRLERN BRM YNETMKURULU KARARI OLARAK BAP BRM BAKANLIINA LETR.

PROJENN LGL DK TARAFINDAN DEERLENDRLMES

DK GRLERNN BAP KOMSYONU TARAFINDADEERLENDRLMES

BAP KOMSYONU TARAFINDAN PROJENN KABUL VEYA REDD

KABUL

RED

PROJE SZLEMESNN MZALANMASI PROJENN BALATILMASI

PROJENN REDDEDLMES VE GEREKENN BLDRLMES

PROJE SZLEMESNN MZALANMASI PROJENN BALATILMASI


Bapko marmara tr

BAP KOMSYONU TARAFINDAN PROJENN DEVAMI VEYA PTAL

PTAL VEYA RED

PROJENN PTALNN YRTCYE BLDRLMES VE YNERGE HKMLERNN UYGULANMASI

DEVAM

PROJE TEZ ONAY BELGESNN BAP KOMSYONUNA SUNULMASI

PROJE SONUCUNUN DEERLENDRLMES

PROJENN ULUSLARARASI DERGLERDE YAYINLANMASI

PROJENN SONULANDIRILMASI


Bapko marmara tr

2009 ve 2010 ylnda BAP Koordinasyon Birimi tarafndan desteklene proje saylar ve bteleri

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER

BAP KOORDNASYON BRM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TPLER


Bapko marmara tr

2009 YILI BAP KOORDNASYON BRM RAPORU

2009 ylnda BAP btesinden 346 adet projeye toplam 4.880.215,00 TL, destek salanmtr.


Bapko marmara tr

Projelerin programlara gre dalm ve 2009 ylnda BAP btesinden programlara verilen bte


Bapko marmara tr

2010YILI BAP KOORDNASYON BRM RAPORU

2010 ylnda BAP Koordinasyon Birimi tarafnda 306 adet projeye toplam 4.532.352,00 TLdestek salanmtr.


Bapko marmara tr

Projelerin programlara gre dalm ve 2010 ylnda BAP btesinden programlara verilen bte


Bapko marmara tr

2010


Bapko marmara tr

2010


Bapko marmara tr

2010 Yl Proje Harcamalar

2010 ylnda toplamda BAP btesinden 4.568.466,98 TL harcama yaplmtr. Bunun 2.692.615,77 TL si Demirba Malzeme Btesi, 1.270.056,19 TL si Sarf Malzeme Btesi, 321.220,31 TL si Hizmet Alm Btesi, 284.574,71 TL si ise Yolluk btesine ait harcamalardr.


Bapko marmara tr

2010 Yl Proje Harcamalar


Bapko marmara tr

Proje neri Formlarna Nasl Ulalr?


Bapko marmara tr

Proje formlarna http://bapko.marmara.edu.tr/ internet adresinde ulalmaktadr.


Bapko marmara tr

D Tipi Projelerde Sadece Ek-7 Formu Doldurulacaktr.


Bapko marmara tr

SORU-CEVAP-NER

nerilerinizi e-mail olarak iletebilirisiniz.


Bapko marmara tr

KATILIMINIZ N

TEEKKRLER


 • Login