Diversiteit en gelijkheid
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Diversiteit en Gelijkheid PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Diversiteit en Gelijkheid. Hoe gaat men om met diversiteit en gelijkheid?. Sociale ongelijkheid Loopbaanontwikkeling Prestatiebeoordeling Omgaan met diversiteit NMBS Relatie met de andere thema’s. ‘Uniek, maar Gelijk!’. Sociale Ongelijkheid.

Download Presentation

Diversiteit en Gelijkheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DiversiteitenGelijkheid


Hoe gaat men om met diversiteit en gelijkheid?

 • Sociale ongelijkheid

 • Loopbaanontwikkeling

 • Prestatiebeoordeling

 • Omgaan met diversiteit

 • NMBS

 • Relatie met de andere thema’s

‘Uniek,

maar Gelijk!’


Sociale Ongelijkheid

“Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling ... en behandeling van mensen of groepen op grond van hun maatschappelijke positie”

Wijsman, pag. 274


Verklaringen Sociale Ongelijkheid

 • Individuele tekort model

 • Discriminatiemodel

 • Intergroepsrelatie model

 • Structureel-institutionele model

 • Rol model

  Kluytmans, pag. 500-506


Loopbaanontwikkeling

 • Problemen:

 • Glazen Plafond

 • Glazen Muren

 • Glazen Klif

 • Oplossingen:

 • Doelgroepenbeleid

 • Positieve Actie


Prestatiebeoordelingen

3 problemen bij een prestatiebeoordeling

 • Fouten en vooringenomenheid van de beoordelaars

 • De invloed van persoonlijke voorkeuren

 • De organisatie politiek

  Gómez, 4e druk, pag. 190


Omgaan met diversiteit

Bedrijven:

 • Besef van het belang van diversiteit

 • Diversiteitsbeleid

 • Groepsdenken vs. Verschillende invalshoeken

  Gómez, 5e editie, hstk. 4


NMBS-groep

7-S model van Waterman en Peters:

Bron: www.floor.nl


Relaties met de andere HRM Thema’s

 • Arbeidsrecht

 • Functioneren en Beoordeling

 • Training en Ontwikkeling

 • Personeelsplanning

 • Gezondheid, Verzuim en Veiligheid

 • Rol van de Vakbonden

 • Tijdelijk Personeel


‘Iedereen is uniek, maar wil toch op gelijke manier behandeld worden!’


¿Vragen?


 • Login