Download

Barok – hudba na Slovensku


Advertisement
/ 6 []
Download Presentation
Comments
denim
From:
|  
(1442) |   (0) |   (0)
Views: 151 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Barok – hudba na Slovensku. sekunda, tercia. Barok – hudba na Slovensku. Barokový sloh netrval dlho. Hudba sa pestovala v kos-toloch a kláštoroch – baro-kové duchovné árie a pas-torále. Vznikali spevníky duchovných piesní, zbierky a tabulatúry (osobitný zápis nástrojovej hudby) piesní a tancov.
Barok – hudba na Slovensku

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barok hudba na slovenskuSlide 1

Barok – hudba na Slovensku

sekunda, tercia

Barok hudba na slovensku1Slide 2

Barok – hudba na Slovensku

Barokový sloh netrval dlho. Hudba sa pestovala v kos-toloch a kláštoroch – baro-kové duchovné árie a pas-torále. Vznikali spevníky duchovných piesní, zbierky a tabulatúry (osobitný zápis nástrojovej hudby) piesní a tancov.

Časti omše: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedic-tus, Agnus Dei.

Diela z tohto obdobiaSlide 3

Diela z tohto obdobia

Juraj Tranoscius – Cithara Sanctorum

Benedikt Szöllösy – Can-tum Catholoci

Georg Zrunek – Vianočná omša F dur

Daniel Georg Speer – Hu-dobný turecký Eulenspie-gel, časť Valašský tanec

Diela z tohto obdobia1Slide 4

Diela z tohto obdobia

Zbierka tancov a piesní Anny Szirmay Kecze-rovej – upravil z nej niektoré skladby pre kla-vír Egon Krak. Vypočujme si Mazurku.

Z Vietorisovej tabu- latúry je najznámej- ší Klobuczky tanec.

Uhrovecká zbierka z Gemera obsahuje ľúbostnú pieseň Netrap zradna Wenussa.

Diela z tohto obdobia2Slide 5

Diela z tohto obdobia

Pestrý Levočský zborník obsahuje skladby Sarabanda a Menuet

Barokové školské hry

Zopakujme siSlide 6

Zopakujme si!

  • Na akých miestach sa pestovala hudba na Slovensku v období baroka?

  • Čo vznikalo v tomto období?

  • Vymenujte aspoň 4 barokové diela.

  • Čo sa hralo v kláštoroch a v školách pre deti?Presentation Statistics
Views on SlideServe : 151
Views from Embeds : 0

Presentation Categories


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro