Advertisement
/ 6 []

Barok – hudba na Slovensku - sekunda, tercia


Barok ? hudba na Slovensku. Barokov? sloh netrval dlho. Hudba sa pestovala v kos-toloch a kl?toroch ? baro-kov? duchovn? ?rie a pas-tor?le. Vznikali spevn?ky duchovn?ch piesn?, zbierky a tabulat?ry (osobitn? z?pis n?strojovej hudby) piesn? a tancov.Casti om?e: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedi

Download Presentation

Barok hudba na Slovensku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Barok hudba na slovensku

Barok – hudba na Slovensku

sekunda, tercia


Barok hudba na slovensku1

Barok – hudba na Slovensku

Barokový sloh netrval dlho. Hudba sa pestovala v kos-toloch a kláštoroch – baro-kové duchovné árie a pas-torále. Vznikali spevníky duchovných piesní, zbierky a tabulatúry (osobitný zápis nástrojovej hudby) piesní a tancov.

Časti omše: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedic-tus, Agnus Dei.


Diela z tohto obdobia

Diela z tohto obdobia

Juraj Tranoscius – Cithara Sanctorum

Benedikt Szöllösy – Can-tum Catholoci

Georg Zrunek – Vianočná omša F dur

Daniel Georg Speer – Hu-dobný turecký Eulenspie-gel, časť Valašský tanec


Diela z tohto obdobia1

Diela z tohto obdobia

Zbierka tancov a piesní Anny Szirmay Kecze-rovej – upravil z nej niektoré skladby pre kla-vír Egon Krak. Vypočujme si Mazurku.

Z Vietorisovej tabu- latúry je najznámej- ší Klobuczky tanec.

Uhrovecká zbierka z Gemera obsahuje ľúbostnú pieseň Netrap zradna Wenussa.


Diela z tohto obdobia2

Diela z tohto obdobia

Pestrý Levočský zborník obsahuje skladby Sarabanda a Menuet

Barokové školské hry


Zopakujme si

Zopakujme si!

  • Na akých miestach sa pestovala hudba na Slovensku v období baroka?

  • Čo vznikalo v tomto období?

  • Vymenujte aspoň 4 barokové diela.

  • Čo sa hralo v kláštoroch a v školách pre deti?