Barok hudba na Slovensku
Download

Barok hudba na Slovensku

Advertisement
Download Presentation
Comments
denim
From:
|  
(416) |   (0) |   (0)
Views: 101 | Added: 08-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Barok ? hudba na Slovensku. Barokov? sloh netrval dlho. Hudba sa pestovala v kos-toloch a kl?toroch ? baro-kov? duchovn? ?rie a pas-tor?le. Vznikali spevn?ky duchovn?ch piesn?, zbierky a tabulat?ry (osobitn? z?pis n?strojovej hudby) piesn? a tancov.Casti om?e: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedi
Barok hudba na Slovensku

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Barok ? hudba na Slovensku sekunda, tercia

2. Barok ? hudba na Slovensku Barokov? sloh netrval dlho. Hudba sa pestovala v kos-toloch a kl?toroch ? baro-kov? duchovn? ?rie a pas-tor?le. Vznikali spevn?ky duchovn?ch piesn?, zbierky a tabulat?ry (osobitn? z?pis n?strojovej hudby) piesn? a tancov. Casti om?e: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedic-tus, Agnus Dei.

3. Diela z tohto obdobia Juraj Tranoscius ? Cithara Sanctorum Benedikt Sz?ll?sy ? Can-tum Catholoci Georg Zrunek ? Vianocn? om?a F dur Daniel Georg Speer ? Hu-dobn? tureck? Eulenspie-gel, cast Vala?sk? tanec

4. Diela z tohto obdobia Zbierka tancov a piesn? Anny Szirmay Kecze-rovej ? upravil z nej niektor? skladby pre kla-v?r Egon Krak. Vypocujme si Mazurku. Z Vietorisovej tabu- lat?ry je najzn?mej- ?? Klobuczky tanec. Uhroveck? zbierka z Gemera obsahuje l?bostn? piesen Netrap zradna Wenussa.

5. Diela z tohto obdobia Pestr? Levocsk? zborn?k obsahuje skladby Sarabanda a Menuet Barokov? ?kolsk? hry

6. Zopakujme si! Na ak?ch miestach sa pestovala hudba na Slovensku v obdob? baroka? Co vznikalo v tomto obdob?? Vymenujte aspon 4 barokov? diela. Co sa hralo v kl?toroch a v ?kol?ch pre deti?


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro