BAROK

DownloadBAROK

Advertisement
Download Presentation
Comments
wiley
From:
|  
(414) |   (0) |   (0)
Views: 138 | Added: 03-06-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
BAROK. OD DUHOVNOSTI K POSVETNOSTIZATON PREVLADE POLIFONIJEKONEC SREDNJEVE
Tags
,
BAROK

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. BAROK SPLO?NE ZNACILNOSTI

2. BAROK OD DUHOVNOSTI K POSVETNOSTI ZATON PREVLADE POLIFONIJE KONEC SREDNJEVE?KIH POGLEDOV K ONOSTRANSTVU OD HUMANIZMA K ANTIKI SREDI?CE - POSAMEZNIK SUBJEKTIVNOST V UMETNOSTI

3. NOVA SREDSTVA MONODIJA S SPREMLJAVO Melodija - izraz du?evnega razpolo?enja posameznika GLEDALI?KI ODER OPERA ? HUMANISTICNO ?RENESANCNI PRODUKT NOSITELJICA BAROCNE DOBE

4. ZGODNJI BAROK OK. 1560?1620 MANIERIZEM PREOBLO?ENOST TE?NJA PO SUBJEKTIVNOSTI INDIVIDUALIZEM KROMATIKA PRERASTE DIATONIKO

5. ZGODNJI BAROK - skladatelji A. Willaert O. di Lasso L. Marenzio G. Gabrieli C. Monteverdi G. Pulitti G. Caccini

6. ZGODNJI BAROK ? prvi pojavi BENE?KA ?OLA VECGLASNI AKORDICNI SLOG INSTRUMENTACIJA VOKALNE GLASBE IZRA?ANJE CUSTEV

7. ZGODNJI BAROK ? prvi pojavi SAMOSTOJNOST INSTRUMENTALNE GLASBE MONODIJA, INSTRUMENTI S TIPKAMI FIRENCE ? OPERA MONODICEN IN KONCERTANTNI SLOG

8. GLASBENE OBLIKE IN ZASEDBE OPERA ORATORIJ ORKESTRALNA GLASBA SOLISTICNA INSTRUMENT. GLASBA ORGELSKA GLASBA INSTRUMENTI S TIPKAMI

9. BAROK - POJAVI SOLOPEVSKA LITERATURA VIRTUOZNOST AKORDIKA AFEKTI INDIVIDUALIZACIJA INSTRUM. ZVOKA TEHNIKA GENERALBASA OK. 1620?1680 ? VISOKI BAROK OK. 1680?1740 ? POZNI BAROK

10. SOCIALNI VIDIK OPERE PONAZARJANJE SIJAJA IN MOCI VLADAJOCEGA RAZREDA Odvracanje od vsakdanjosti POVELICEVANJE ZUNANJEGA BLI?CA IZUMETNICENOST ? kulise, scena? MITOLO?KE ZGODBE ? povelicevanje vladarjev

11. SOCIALNI VIDIK OPERE IZRA?ANJE SOCIALNIH GIBANJ- NOSILEC BAROCNEGA SIJAJA ORNAMENTIRANI VOKAL PRIBLI?EVANJE ME?CANSTVU LIBRETI O VSAKDANJEM ?IVLJENJU

12. DRUGE GLASBENE OBLIKE ORATORIJ ? velicastje barocne duhovne glasbe KANTATA SUITA SONATA KONCERT Concerto grosso: pompoznost, koncertantni stil, potenciranje instrumentalne motorike

13. MONODIJA SVOBODNJE?E GIBANJE MELODIJE GIBKOST V IZRAZU RABA DISONANC AKORDIKA SUBJEKTIVNOST

14. NOVA RABA DISONANCE NOVI MELODICNI INTERVALI MONODIJA ? NIZI AKORDOV ? OPORA MELODIJI AKORD SLONI NA BASOVSKEM TONU GENERALBAS ? GLASBENA STENOGRAFIJA ORGLE,CEMBALO, KLAVIKORD

15. CONTINUO (BASSO CONTINUO) GENERALBAS IN BASSO CONTINUO ENOSTAVNI CONTINUO BOGATI CONTINUO UKINITEV CONTINUA ? KONEC BAROKA KLASICIZEM ZAHTEVE PO GIBKOSTI IN SAMOSTOJNOSTI BASOVSKIH IN INSTRUMENTALNIH PARTIH

16. VLOGA BASA MONODIJA Poenotenje vtisa in oblike (renes. c. f.) Ponavljanje basovske linije v vsaki kitici Variirana melodija OSTINATNI BAS Iz renesanse ? plesna glasba ali improvizacija na dani bas Ponavljanje obrazca, ROMANESCA, FOLIA

17. VLOGA BASA SKONSTRUIRANI BAS Kromaticni lestvicni niz Bas za Chaconno Bas za Passacaglio J. S. Bach Operna glasba

18. KONCERTANTNI STIL NACELO TEKMOVANJA NASPROTJA: POLIFONA IN MONODICNA GRADNJA SKLADNOST CELOTE VPLIV BENE?KE ?OLE MONTEVERDIJEVI MADRIGALI REZULTATI: specificna barva, vpliv na instrumentalni koncert

19. RITMIKA ZGODNJI BAROK Svobodna ritmika, improvizacija Odvisnost od afektov VISOKI BAROK Raba izrazitih ritmicnih motivov POZNI BAROK, motoricnost, 1650 taktnice Ponavljanje zacetnega motiva s kontrastnimi deli

20. HARMONIJA Preplet MODALNIH LESTVIC Z DUROM IN MOLOM POSTOPNA PREVLADA TONALNOSTI Trizvok ? izraz nove zavesti o naravi, temelj za generalbas Zac. 18. stoletja J. Ph. Rameau ? teoreticne razprave o harmoniji, pojem ?funkcionalna harmonija?

21. DISONANCA ZGODNJI BAROK VPLIV KROMATIKE POZNE RENESANSE SREDINA 17. ST. Manj kromatike Izjema Frescobaldijeve toccate ? improv. POZNI BAROK Porast disonanc ? (Bach?)

22. DUR-MOL SISTEM, VPLIVI RAZVOJ BASSA CONTINUA NASPROTJE LINEARNEMU VODENJU GLASOV ? VERTIKALNA ? AKORDICNA GRADNJA SKLADBE CONTINUO ? razvoj FUNKCIJ V HARMONIJI PREVLADA MONODIJE POLIFONIJA ? iz modalne v tonalno

23. TONSKA SIMBOLIKA DEDI?CINA RENESANSE TONSKE CRKE (b-a-c-h) Kristusov kri? #, kri?anje IN?TRUMENTI: osebe in polo?aji ?TEVILCNA SIMBOLIKA 3 SV. TROJICA, POPOLNOST 4 ? PRVINE SVETA 12 - APOSTOLI

24. TONSKA SIMBOLIKA OBLIKE: KANON ? zasledovanje ? CACCIA, lov FUGA - poslu?nost FIGURE ? simbolizirajo znacaj

25. MUSICA POETICA ARISTOTELSKO POJMOVANJE MISLITI ? DELATI - USTVARJATI MUSICA THEORETICA ? MUSICA PRATICA ? MUSICA POETICA Teorija ? izvajanje - kompozicija MUSICA POETICA - kompozicija Zagotavlja sloves

26. MUSICA POETICA MOTIV ? OKRASKI ? FIGURE (besedne predstave) ? IZVEDBA VISOKI TON ? gora, nebesa? NI?JI TON ? dolina, pekel KROMATICNI POLTON ? bolecina PAVZE ? ti?ina, smrt NA PODLAGI FIGUR ? BESEDILO IN GLASBA ? INTERPRETACIJA NASPR.

27. NAUK O AFEKTIH OBCUTKI, DU?EVNA STANJA V GLASBI VPLIV ANTIKE ? moralno vrednotenje gl. RENESANSA ? madrigal DUR ? konsonanca, visoka lega, hiter tempo ? VESELJE MOL ? obratno ?ALOST, LJUBEZEN, SOVRA?TVO?

28. Nauk o afektih TONSKI NACINI DORSKI ? VERA; FRIGIJSKI ? UPANJE; EOLSKI ? LJUBEZEN; LIDIJSKI ? PRAVICNOST; MIKSOLIDIJSKI ? MOC; JONSKI -. PREVIDNOST IN?TRUMENTI ? sestava pooseblja afekte


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro