Advertisement
/ 28 []

BAROK - SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BAROK. OD DUHOVNOSTI K POSVETNOSTIZATON PREVLADE POLIFONIJEKONEC SREDNJEVE

Download Presentation

BAROK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Barok

BAROK

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


Barok1

BAROK

 • OD DUHOVNOSTI K POSVETNOSTI

 • ZATON PREVLADE POLIFONIJE

 • KONEC SREDNJEVEŠKIH POGLEDOV K ONOSTRANSTVU

 • OD HUMANIZMA K ANTIKI

 • SREDIŠČE - POSAMEZNIK

 • SUBJEKTIVNOST V UMETNOSTI


Nova sredstva

NOVA SREDSTVA

 • MONODIJA S SPREMLJAVO

  • Melodija - izraz duševnega razpoloženja posameznika

 • GLEDALIŠKI ODER

 • OPERA – HUMANISTIČNO –RENESANČNI PRODUKT

  • NOSITELJICA BAROČNE DOBE


Zgodnji barok ok 1560 1620

ZGODNJI BAROK OK. 1560–1620

 • MANIERIZEM

 • PREOBLOŽENOST

 • TEŽNJA PO SUBJEKTIVNOSTI

 • INDIVIDUALIZEM

 • KROMATIKA PRERASTE DIATONIKO


Zgodnji barok skladatelji

ZGODNJI BAROK - skladatelji

 • A. Willaert

 • O. di Lasso

 • L. Marenzio

 • G. Gabrieli

 • C. Monteverdi

 • G. Pulitti

 • G. Caccini


Zgodnji barok prvi pojavi

ZGODNJI BAROK – prvi pojavi

 • BENEŠKA ŠOLA

 • VEČGLASNI AKORDIČNI SLOG

 • INSTRUMENTACIJA VOKALNE GLASBE

 • IZRAŽANJE ČUSTEV


Zgodnji barok prvi pojavi1

ZGODNJI BAROK – prvi pojavi

 • SAMOSTOJNOST INSTRUMENTALNE GLASBE

 • MONODIJA, INSTRUMENTI S TIPKAMI

 • FIRENCE – OPERA

 • MONODIČEN IN KONCERTANTNI SLOG


Glasbene oblike in zasedbe

GLASBENE OBLIKE IN ZASEDBE

 • OPERA

 • ORATORIJ

 • ORKESTRALNA GLASBA

 • SOLISTIČNA INSTRUMENT. GLASBA

 • ORGELSKA GLASBA

 • INSTRUMENTI S TIPKAMI


Barok pojavi

BAROK - POJAVI

 • SOLOPEVSKA LITERATURA

 • VIRTUOZNOST

 • AKORDIKA

 • AFEKTI

 • INDIVIDUALIZACIJA INSTRUM. ZVOKA

 • TEHNIKA GENERALBASA

 • OK. 1620–1680 – VISOKI BAROK

 • OK. 1680–1740 – POZNI BAROK


Socialni vidik opere

SOCIALNI VIDIK OPERE

 • PONAZARJANJE SIJAJA IN MOČI VLADAJOČEGA RAZREDA

  • Odvračanje od vsakdanjosti

 • POVELIČEVANJE ZUNANJEGA BLIŠČA

  • IZUMETNIČENOST – kulise, scena…

  • MITOLOŠKE ZGODBE – poveličevanje vladarjev


Socialni vidik opere1

SOCIALNI VIDIK OPERE

 • IZRAŽANJE SOCIALNIH GIBANJ- NOSILEC BAROČNEGA SIJAJA

 • ORNAMENTIRANI VOKAL

  • PRIBLIŽEVANJE MEŠČANSTVU

  • LIBRETI O VSAKDANJEM ŽIVLJENJU


Druge glasbene oblike

DRUGE GLASBENE OBLIKE

 • ORATORIJ – veličastje baročne duhovne glasbe

 • KANTATA

 • SUITA

 • SONATA

 • KONCERT

  • Concerto grosso: pompoznost, koncertantni stil, potenciranje instrumentalne motorike


Monodija

MONODIJA

 • SVOBODNJEŠE GIBANJE MELODIJE

 • GIBKOST V IZRAZU

 • RABA DISONANC

 • AKORDIKA

 • SUBJEKTIVNOST


Nova raba disonance

NOVA RABA DISONANCE

 • NOVI MELODIČNI INTERVALI

 • MONODIJA –

  • NIZI AKORDOV – OPORA MELODIJI

  • AKORD SLONI NA BASOVSKEM TONU

  • GENERALBAS – GLASBENA STENOGRAFIJA

  • ORGLE,ČEMBALO, KLAVIKORD


Continuo basso continuo

CONTINUO (BASSO CONTINUO)

 • GENERALBAS IN BASSO CONTINUO

  • ENOSTAVNI CONTINUO

  • BOGATI CONTINUO

  • UKINITEV CONTINUA – KONEC BAROKA

 • KLASICIZEM

  • ZAHTEVE PO GIBKOSTI IN SAMOSTOJNOSTI BASOVSKIH IN INSTRUMENTALNIH PARTIH


Vloga basa

VLOGA BASA

 • MONODIJA

  • Poenotenje vtisa in oblike (renes. c. f.)

  • Ponavljanje basovske linije v vsaki kitici

  • Variirana melodija

 • OSTINATNI BAS

  • Iz renesanse – plesna glasba ali improvizacija na dani bas

  • Ponavljanje obrazca, ROMANESCA, FOLIA


Vloga basa1

VLOGA BASA

 • SKONSTRUIRANI BAS

 • Kromatični lestvični niz

 • Bas za Chaconno

 • Bas za Passacaglio

 • J. S. Bach

 • Operna glasba


Koncertantni stil

KONCERTANTNI STIL

 • NAČELO TEKMOVANJA

 • NASPROTJA: POLIFONA IN MONODIČNA GRADNJA

 • SKLADNOST CELOTE

 • VPLIV BENEŠKE ŠOLE

 • MONTEVERDIJEVI MADRIGALI

 • REZULTATI: specifična barva, vpliv na instrumentalni koncert


Ritmika

RITMIKA

 • ZGODNJI BAROK

  • Svobodna ritmika, improvizacija

  • Odvisnost od afektov

 • VISOKI BAROK

  • Raba izrazitih ritmičnih motivov

 • POZNI BAROK, motoričnost, 1650 taktnice

  • Ponavljanje začetnega motiva s kontrastnimi deli


Harmonija

HARMONIJA

 • Preplet MODALNIH LESTVIC Z DUROM IN MOLOM

 • POSTOPNA PREVLADA TONALNOSTI

  • Trizvok – izraz nove zavesti o naravi, temelj za generalbas

  • Zač. 18. stoletja

  • J. Ph. Rameau – teoretične razprave o harmoniji, pojem “funkcionalna harmonija”


Disonanca

DISONANCA

 • ZGODNJI BAROK

  • VPLIV KROMATIKE POZNE RENESANSE

 • SREDINA 17. ST.

  • Manj kromatike

  • Izjema Frescobaldijeve toccate – improv.

 • POZNI BAROK

  • Porast disonanc – (Bach…)


Dur mol sistem vplivi

DUR-MOL SISTEM, VPLIVI

 • RAZVOJ BASSA CONTINUA

  • NASPROTJE LINEARNEMU VODENJU GLASOV – VERTIKALNA – AKORDIČNA GRADNJA SKLADBE

  • CONTINUO – razvoj FUNKCIJ V HARMONIJI

  • PREVLADA MONODIJE

  • POLIFONIJA – iz modalne v tonalno


Tonska simbolika

TONSKA SIMBOLIKA

 • DEDIŠČINA RENESANSE

 • TONSKE ČRKE (b-a-c-h)

 • Kristusov križ #, križanje

 • INŠTRUMENTI: osebe in položaji

 • ŠTEVILČNA SIMBOLIKA

  • 3 SV. TROJICA, POPOLNOST

  • 4 – PRVINE SVETA

  • 12 - APOSTOLI


Tonska simbolika1

TONSKA SIMBOLIKA

 • OBLIKE:

 • KANON – zasledovanje –

  • CACCIA, lov

  • FUGA - poslušnost

  • FIGURE – simbolizirajo značaj


Musica poetica

MUSICA POETICA

 • ARISTOTELSKO POJMOVANJE

  • MISLITI – DELATI - USTVARJATI

 • MUSICA THEORETICA – MUSICA PRATICA – MUSICA POETICA

  • Teorija – izvajanje - kompozicija

 • MUSICA POETICA - kompozicija

  • Zagotavlja sloves


Musica poetica1

MUSICA POETICA

 • MOTIV – OKRASKI – FIGURE (besedne predstave) – IZVEDBA

 • VISOKI TON – gora, nebesa…

 • NIŽJI TON – dolina, pekel

 • KROMATIČNI POLTON – bolečina

 • PAVZE – tišina, smrt

 • NA PODLAGI FIGUR – BESEDILO IN GLASBA – INTERPRETACIJA NASPR.


Nauk o afektih

NAUK O AFEKTIH

 • OBČUTKI, DUŠEVNA STANJA V GLASBI

 • VPLIV ANTIKE – moralno vrednotenje gl.

 • RENESANSA – madrigal

 • DUR – konsonanca, visoka lega, hiter tempo – VESELJE

 • MOL – obratno

 • ŽALOST, LJUBEZEN, SOVRAŠTVO…


Nauk o afektih1

Nauk o afektih

 • TONSKI NAČINI

  • DORSKI – VERA;

  • FRIGIJSKI – UPANJE;

  • EOLSKI – LJUBEZEN;

  • LIDIJSKI – PRAVIČNOST;

  • MIKSOLIDIJSKI – MOČ;

  • JONSKI -. PREVIDNOST

 • INŠTRUMENTI – sestava pooseblja afekte