Download

BAROK


Advertisement
/ 28 []
Download Presentation
Comments
wiley
From:
|  
(1397) |   (0) |   (0)
Views: 176 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
BAROK. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI. BAROK. OD DUHOVNOSTI K POSVETNOSTI ZATON PREVLADE POLIFONIJE KONEC SREDNJEVEŠKIH POGLEDOV K ONOSTRANSTVU OD HUMANIZMA K ANTIKI SREDIŠČE - POSAMEZNIK SUBJEKTIVNOST V UMETNOSTI. NOVA SREDSTVA. MONODIJA S SPREMLJAVO
BAROK

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BarokSlide 1

BAROK

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barok1Slide 2

BAROK

 • OD DUHOVNOSTI K POSVETNOSTI

 • ZATON PREVLADE POLIFONIJE

 • KONEC SREDNJEVEŠKIH POGLEDOV K ONOSTRANSTVU

 • OD HUMANIZMA K ANTIKI

 • SREDIŠČE - POSAMEZNIK

 • SUBJEKTIVNOST V UMETNOSTI

Nova sredstvaSlide 3

NOVA SREDSTVA

 • MONODIJA S SPREMLJAVO

  • Melodija - izraz duševnega razpoloženja posameznika

 • GLEDALIŠKI ODER

 • OPERA – HUMANISTIČNO –RENESANČNI PRODUKT

  • NOSITELJICA BAROČNE DOBE

Zgodnji barok ok 1560 1620Slide 4

ZGODNJI BAROK OK. 1560–1620

 • MANIERIZEM

 • PREOBLOŽENOST

 • TEŽNJA PO SUBJEKTIVNOSTI

 • INDIVIDUALIZEM

 • KROMATIKA PRERASTE DIATONIKO

Zgodnji barok skladateljiSlide 5

ZGODNJI BAROK - skladatelji

 • A. Willaert

 • O. di Lasso

 • L. Marenzio

 • G. Gabrieli

 • C. Monteverdi

 • G. Pulitti

 • G. Caccini

Zgodnji barok prvi pojaviSlide 6

ZGODNJI BAROK – prvi pojavi

 • BENEŠKA ŠOLA

 • VEČGLASNI AKORDIČNI SLOG

 • INSTRUMENTACIJA VOKALNE GLASBE

 • IZRAŽANJE ČUSTEV

Zgodnji barok prvi pojavi1Slide 7

ZGODNJI BAROK – prvi pojavi

 • SAMOSTOJNOST INSTRUMENTALNE GLASBE

 • MONODIJA, INSTRUMENTI S TIPKAMI

 • FIRENCE – OPERA

 • MONODIČEN IN KONCERTANTNI SLOG

Glasbene oblike in zasedbeSlide 8

GLASBENE OBLIKE IN ZASEDBE

 • OPERA

 • ORATORIJ

 • ORKESTRALNA GLASBA

 • SOLISTIČNA INSTRUMENT. GLASBA

 • ORGELSKA GLASBA

 • INSTRUMENTI S TIPKAMI

Barok pojaviSlide 9

BAROK - POJAVI

 • SOLOPEVSKA LITERATURA

 • VIRTUOZNOST

 • AKORDIKA

 • AFEKTI

 • INDIVIDUALIZACIJA INSTRUM. ZVOKA

 • TEHNIKA GENERALBASA

 • OK. 1620–1680 – VISOKI BAROK

 • OK. 1680–1740 – POZNI BAROK

Socialni vidik opereSlide 10

SOCIALNI VIDIK OPERE

 • PONAZARJANJE SIJAJA IN MOČI VLADAJOČEGA RAZREDA

  • Odvračanje od vsakdanjosti

 • POVELIČEVANJE ZUNANJEGA BLIŠČA

  • IZUMETNIČENOST – kulise, scena…

  • MITOLOŠKE ZGODBE – poveličevanje vladarjev

Socialni vidik opere1Slide 11

SOCIALNI VIDIK OPERE

 • IZRAŽANJE SOCIALNIH GIBANJ- NOSILEC BAROČNEGA SIJAJA

 • ORNAMENTIRANI VOKAL

  • PRIBLIŽEVANJE MEŠČANSTVU

  • LIBRETI O VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Druge glasbene oblikeSlide 12

DRUGE GLASBENE OBLIKE

 • ORATORIJ – veličastje baročne duhovne glasbe

 • KANTATA

 • SUITA

 • SONATA

 • KONCERT

  • Concerto grosso: pompoznost, koncertantni stil, potenciranje instrumentalne motorike

MonodijaSlide 13

MONODIJA

 • SVOBODNJEŠE GIBANJE MELODIJE

 • GIBKOST V IZRAZU

 • RABA DISONANC

 • AKORDIKA

 • SUBJEKTIVNOST

Nova raba disonanceSlide 14

NOVA RABA DISONANCE

 • NOVI MELODIČNI INTERVALI

 • MONODIJA –

  • NIZI AKORDOV – OPORA MELODIJI

  • AKORD SLONI NA BASOVSKEM TONU

  • GENERALBAS – GLASBENA STENOGRAFIJA

  • ORGLE,ČEMBALO, KLAVIKORD

Continuo basso continuoSlide 15

CONTINUO (BASSO CONTINUO)

 • GENERALBAS IN BASSO CONTINUO

  • ENOSTAVNI CONTINUO

  • BOGATI CONTINUO

  • UKINITEV CONTINUA – KONEC BAROKA

 • KLASICIZEM

  • ZAHTEVE PO GIBKOSTI IN SAMOSTOJNOSTI BASOVSKIH IN INSTRUMENTALNIH PARTIH

Vloga basaSlide 16

VLOGA BASA

 • MONODIJA

  • Poenotenje vtisa in oblike (renes. c. f.)

  • Ponavljanje basovske linije v vsaki kitici

  • Variirana melodija

 • OSTINATNI BAS

  • Iz renesanse – plesna glasba ali improvizacija na dani bas

  • Ponavljanje obrazca, ROMANESCA, FOLIA

Vloga basa1Slide 17

VLOGA BASA

 • SKONSTRUIRANI BAS

 • Kromatični lestvični niz

 • Bas za Chaconno

 • Bas za Passacaglio

 • J. S. Bach

 • Operna glasba

Koncertantni stilSlide 18

KONCERTANTNI STIL

 • NAČELO TEKMOVANJA

 • NASPROTJA: POLIFONA IN MONODIČNA GRADNJA

 • SKLADNOST CELOTE

 • VPLIV BENEŠKE ŠOLE

 • MONTEVERDIJEVI MADRIGALI

 • REZULTATI: specifična barva, vpliv na instrumentalni koncert

RitmikaSlide 19

RITMIKA

 • ZGODNJI BAROK

  • Svobodna ritmika, improvizacija

  • Odvisnost od afektov

 • VISOKI BAROK

  • Raba izrazitih ritmičnih motivov

 • POZNI BAROK, motoričnost, 1650 taktnice

  • Ponavljanje začetnega motiva s kontrastnimi deli

HarmonijaSlide 20

HARMONIJA

 • Preplet MODALNIH LESTVIC Z DUROM IN MOLOM

 • POSTOPNA PREVLADA TONALNOSTI

  • Trizvok – izraz nove zavesti o naravi, temelj za generalbas

  • Zač. 18. stoletja

  • J. Ph. Rameau – teoretične razprave o harmoniji, pojem “funkcionalna harmonija”

DisonancaSlide 21

DISONANCA

 • ZGODNJI BAROK

  • VPLIV KROMATIKE POZNE RENESANSE

 • SREDINA 17. ST.

  • Manj kromatike

  • Izjema Frescobaldijeve toccate – improv.

 • POZNI BAROK

  • Porast disonanc – (Bach…)

Dur mol sistem vpliviSlide 22

DUR-MOL SISTEM, VPLIVI

 • RAZVOJ BASSA CONTINUA

  • NASPROTJE LINEARNEMU VODENJU GLASOV – VERTIKALNA – AKORDIČNA GRADNJA SKLADBE

  • CONTINUO – razvoj FUNKCIJ V HARMONIJI

  • PREVLADA MONODIJE

  • POLIFONIJA – iz modalne v tonalno

Tonska simbolikaSlide 23

TONSKA SIMBOLIKA

 • DEDIŠČINA RENESANSE

 • TONSKE ČRKE (b-a-c-h)

 • Kristusov križ #, križanje

 • INŠTRUMENTI: osebe in položaji

 • ŠTEVILČNA SIMBOLIKA

  • 3 SV. TROJICA, POPOLNOST

  • 4 – PRVINE SVETA

  • 12 - APOSTOLI

Tonska simbolika1Slide 24

TONSKA SIMBOLIKA

 • OBLIKE:

 • KANON – zasledovanje –

  • CACCIA, lov

  • FUGA - poslušnost

  • FIGURE – simbolizirajo značaj

Musica poeticaSlide 25

MUSICA POETICA

 • ARISTOTELSKO POJMOVANJE

  • MISLITI – DELATI - USTVARJATI

 • MUSICA THEORETICA – MUSICA PRATICA – MUSICA POETICA

  • Teorija – izvajanje - kompozicija

 • MUSICA POETICA - kompozicija

  • Zagotavlja sloves

Musica poetica1Slide 26

MUSICA POETICA

 • MOTIV – OKRASKI – FIGURE (besedne predstave) – IZVEDBA

 • VISOKI TON – gora, nebesa…

 • NIŽJI TON – dolina, pekel

 • KROMATIČNI POLTON – bolečina

 • PAVZE – tišina, smrt

 • NA PODLAGI FIGUR – BESEDILO IN GLASBA – INTERPRETACIJA NASPR.

Nauk o afektihSlide 27

NAUK O AFEKTIH

 • OBČUTKI, DUŠEVNA STANJA V GLASBI

 • VPLIV ANTIKE – moralno vrednotenje gl.

 • RENESANSA – madrigal

 • DUR – konsonanca, visoka lega, hiter tempo – VESELJE

 • MOL – obratno

 • ŽALOST, LJUBEZEN, SOVRAŠTVO…

Nauk o afektih1Slide 28

Nauk o afektih

 • TONSKI NAČINI

  • DORSKI – VERA;

  • FRIGIJSKI – UPANJE;

  • EOLSKI – LJUBEZEN;

  • LIDIJSKI – PRAVIČNOST;

  • MIKSOLIDIJSKI – MOČ;

  • JONSKI -. PREVIDNOST

 • INŠTRUMENTI – sestava pooseblja afekte


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro