slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. OPERATIVNI PLAN POTICAJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA za 2008. godinu. Svibanj 2008. Ciljevi razvoja MSP 2008.-2012. Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva' - delila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

OPERATIVNI PLAN POTICAJA

MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

za 2008. godinu

Svibanj 2008.

ciljevi razvoja msp 2008 2012
Ciljevi razvoja MSP 2008.-2012.

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

slide3

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Operativni plan poticaja MSP za 2008. godinu

slide4

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva,

rada i poduzetništva

PROJEKTI, AKTIVNOSTI I SREDSTVA POTICAJA

MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

U 2008. GODINI

slide5

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekti i poticaji 2008.

slide6

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Sredstva poticaja konkurentnosti i inovacija

slide7

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

Projektna aktivnost A – nove tehnologije

 • ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija - strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju, obradu i preradu; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti)
 • transfer znanja - nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog softwarea usmjerenog proizvodnji
 • razvoj novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti (savjetodavne i konzultantske usluge, testiranja, ispitivanja, izrada prototipa)
 • ulaganje u ekološki prihvatljivije i energetski učinkovitije proizvodnje
 • stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih tehnologija u tehnološkim procesima
 • implementaciju proizvoda akademske zajednice (visoko školstvo, instituti, laboratoriji) i drugih subjekata u poduzetništvo.

Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost A može iznositi do 75% visine ulaganja, odnosno do 400.000 kuna.

Planirana sredstva: 39.800.000,00 kuna

slide8

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

Projektna aktivnost B – marketinške aktivnosti

 • B1) Gospodarskim subjektima za:
 • nastupe na sajmovima/izložbama i stručnim skupovima u 2008. godini za zakup prostora,promidžbeni materijal,istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajn, učenje stranih jezika za gospodarske subjekte koji imaju više od 10% izvoza.

Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost B1 može iznositi do 75% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna (za nastupe na sajmovima do 60.000 kuna).

Planirana sredstva: 14.000.000,00 kuna

 • B2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i asocijacijegospodarskih subjekata za organiziranje i nastupanje na sajmovima/izložbama u 2008. godini, tj. za:
 • zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje izložbenog prostora.

Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost B2 može iznositi do 50% opravdanih troškova, odnosno do 50.000,00 kuna.

Planirana sredstva: 2.100.000,00 kuna

slide9

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

Projektna aktivnost C – tehničko usklađivanje

 • uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću hrane i drugo,
 • dokazivanje sukladnosti proizvoda,
 • akreditacija laboratorijskih metoda,
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i
 • Hrvatski otočni proizvod
 • nabavka normi.

Najviši iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost C može iznositi do 75% opravdanih troškova, odnosno do 80.000,00 kuna.

Planirana sredstva: 9.000.000,00 kuna

slide10

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva"

 • Korisnici sredstava:
  • proizvodni subjekti malog gospodarstva i uslužni subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji pozitivno posluju te imaju sjedište na području Republike Hrvatske
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i asocijacije gospodarskih subjekata
 • Javni poziv otvoren je 45 dana od objave u tisku (objavljeno 13. svibnja 2008.)
 • Priznavanje troškova je retrogradno, do 9 mjeseci od dana objave Javnog poziva
slide11

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Financijski instrumenti za jačanje konkurentnosti

Projekt subvencioniranja kamata u kreditnoj liniji za „Gazele“

 • Sredstva su namijenjena za financiranje provedbe kreditne linije Fonda za razvoj i zapošljavanje za inovativne i brzo rastuće gospodarske subjekte („Gazele“). Potpore u obliku subvencije kamata iznose 2% poena na kamate za odobrene kredite Gazelama pod uvjetima FRZ-a.

Planirana sredstva: 4.000.000 kuna

Projekt „Fond rizičnog kapitala“

 • Sredstva su namijenjena za uključivanje u investicijski fond rizičnog kapitala Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske (BICRO).

Planirana sredstava: 4.000.000,00 kuna.

slide12

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Inovacije i novi proizvod"

 • zaštita industrijskog vlasništva (patenti, industrijski dizajn, žig) - pretraga stanja tehnike, podnošenje i ispitivanje domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne EPO patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu
 • svi troškovi koji su prethodili ostvarivanju prava industrijskog vlasništva (troškovi pripreme, prijevoda, postupka i sl.
 • usluge korištenja dodatnih znanja u cilju dovršenja inovacije
 • izrada/nabava naprava i alata za razvoj novog proizvoda
 • izrada i ispitivanje prototipa ili postupka
 • troškovi za instrumente i opremu za istraživanje
 • troškovi dizajna
 • izlaganje na specijaliziranim sajmovima
 • komercijalizacija inovacije u vlastitoj proizvodnji
 • otkup inovacije

Najviši iznos potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna.

Planirana sredstva: 5.000.0000,00 kuna

vlada republike hrvatske ministarstvo gospodarstva rada i poduzetni tva
Vlada Republike HrvatskeMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Inovacije i novi proizvod"

 • Korisnici sredstava:
  • Asocijacije inovatora
  • Inovatori: fizičke osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske
  • Obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge
   • Koji se bave primjenjenim istraživanjem
   • Koji se bave razvojnim istraživanjem
 • Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objave u tisku (objavljeno 13. svibnja 2008.)
 • Priznavanje troškova je i retrogradno, do 9 mjeseci od dana objave Javnog poziva
slide14

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetništvo žena i ciljnih skupina"

Projektna aktivnost A- Poduzetništvo žena

 • nabava informatičke opreme i poslovnog softwera, ishođenje dokumentacije potrebne za podnošenje i odobravanje poticajnih kredita za poslovanje (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, poslovni plan, razne dozvole), pokriće dijela troškova registracije, dopunsku poduzetničku izobrazbu i informatičko obrazovanje (osim troškova studija), sufinanciranje projekata i programa svojstvenih ženskom poduzetništvu

Najveći iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost A može iznositi 70.000,00 kuna. Planirana sredstva: 4.500.000,00 kuna

Projektna aktivnost B- Poduzetništvo ciljnih skupina

 • nabava informatičke opreme i poslovnog softwera, ishođenje dokumentacije potrebne za podnošenje i odobravanje poticajnih kredita za poslovanje (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, poslovni plan, razne dozvole), pokriće dijela troškova registracije, dopunsku poduzetničku izobrazbu i informatičko obrazovanje (osim troškova studija)

Najveći iznos potpore po korisniku za projektnu aktivnost B može iznositi 70.000,00 kuna. Planirana sredstva: 3.000.000,00 kuna

slide15

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetništvo žena i ciljnih skupina"

 • Korisnici sredstava:
  • Obrti, trgovačka društva i zadruge
  • Organizacije žena koje provode projekte i programe poticanja ženskog poduzetništva, koji
  • Pozitivno posluju
   • Imaju sjedište na području Republike Hrvatske
   • Za ciljne skupine i žene: većinsko vlasništvo (51% i više) žena državljanki RH
   • Ostale ciljne skupine: početnici (do 3 godine poslovanja), mladi (do 30 godina starosti) i osobe s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)
   • Imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme
   • Imaju upis novog obrta s početkom rada.
 • Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objave (objavljeno 14. svibnja 2008.)
 • Priznavanje troškova je i retrogradno, do 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva
slide16

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Zadružno poduzetništvo"

Projektna aktivnost 1 – Početna ulaganja u zadruge

 • ulaganja u građevinska zemljišta, zgrade i opremu (osim prometnih sredstava i opreme) i nematerijalna ulaganja (nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja) - potpora iz ove točke može iznositi do 50% opravdanih troškova ulaganja.

Zadrugama koje, sukladno posebnim propisima, imaju sjedište i obavljaju djelatnost na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima potpora iz ove točke može iznositi do 100% opravdanih troškova ulaganja.

 • Pojedinačna potpora iz ove točke iznosi najviše 200.000 kn.

Projektna aktivnost 2 - Savjetodavne usluge

 • usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, koje nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovitim tekućim troškovima zadruge.

Potpora iz ove točke može iznositi do 100% opravdanih troškova ulaganja, a najviše do 50.000 kuna.

Planirana sredstva: 2.500.000 kuna

Projektna aktivnost 3 - Bespovratne potpore za razvoj zadruga s ciljem uključivanja u zadrugarstvo i poduzetništvo skupina u socijalnim teškoćama

Potpore za pokriće troškova osnivanja zadruga i sufinanciranje programa za poduzetničku djelatnost, uključivanje u rad i zapošljavanje

Planirana sredstva: 1.000.000 kuna

slide17

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Zadružno poduzetništvo"

 • Korisnici sredstava:
  • Zadruge koje ispunjavaju slijedeće uvijete:
   • Ostvaruju pozitivne poslovne rezultate
   • Imaju najmanje sedam zadrugara i dvoje zaposlenih (sekundarna zadruga ima najmanje tri člana i jednog zaposlenog)
   • Usklađene su sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama
   • Upisane su u evidenciju zadruga Hrvatskog saveza zadruga
   • Nemaju nepodmirenih obveza prema državi i Hrvatskom savezu zadruga
   • Uredno su dokazale namjensko korištenje potpora po projektima MINGORP-a iz prethodnih godina
   • Ciljevima, organizacijom, upravljanjem i poslovanjem poštuju zadružne vrijednosti i zadružna načela
slide18

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Zadružno poduzetništvo"

  • Zadruge koje višak prihoda nad rashodima koriste za razvoj djelatnosti, a čiji su članovi fizičke osobe korisnici usluga zadruge ili su zaposleni u zadruzi, a pružaju usluge drugim osobama
 • Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objave u tisku (objavljeno 14. svibnja 2008.),
 • Troškovi se priznaju i retrogradno, do 9 mjeseci od dana objave Javnog poziva
slide19

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekti i poticaji u 2008.

slide20

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Sredstva poticaja obrazovanja u poduzetništvu

slide21

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Obrazovanje u poduzetništvu"

Projektna aktivnost 1

 • Obrazovanje poduzetnika početnika, obrtnika početnika i poduzetnika u rastu i razvoju, obrtnika i poduzetnika u zadrugama.

Projektna aktivnost 2

 • Obrazovanje za poduzetništvo u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama

Projektna aktivnost 3 – Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo

 • Poticanje poduzetničkog obrazovanja na visokoškolskim institucijama sufinanciranjem seminara iz područja poduzetništva, specijalističkih studija poduzetništva, doktorskih disretacija od posebnog značaja za malo gospodarstvo, interdisciplimarnih projekata u funkciji poduzetništva, te studentskih poduzetničkih inkubatora

Projektna aktivnost 4

 • Provedba projekta „Učenička zadruga i učeničko poduzeće“

Projektna aktivnost 5

 • Promocija poduzetništva - Poticanje poduzetništva mladih, poduzetništvom protiv siromaštva – u stvaranju egzistencije u rijetko naseljenim područjima a temeljem ugovora MINGORP – HR CARITAS

Projektna aktivnost 6

 • Regionalni centar za poduzetničko učenje za zemlje jugoistočne Europe.
slide22

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Poticanje obrazovanja za elektroničko poslovanje

 • Pružanje podrške uvođenju elektroničkog poslovanje u malom i srednjem poduzetništvu kroz obrazovanje poduzetnika i certificiranje savjetnika za elektroničko poslovanje
  • sufinanciranje troškova izvođenja aktivnosti (iz „Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2010. godine“)
slide23

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekti i poticaji 2008.

slide24

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Sredstva poticaja regionalne konkurentnosti

slide25

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Izgradnja poduzetničkih zona"

 • izrada projektne dokumentacije izgradnju komunalne infrastrukture u zoni
 • izgradnja infrastrukture u zoni
 • promidžba u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (5% od ukupno odobrenih sredstava potpore)

Prioritet kod odobravanja sredstava potpore imaju poduzetničke zone koje imaju iskazan poduzetnički interes i osiguravaju veću zaposlenost u:

  • proizvodno-prerađivačkim gospodarskim aktivnostima, tehnološkim razvojno-inovacijskim centrima, strateškim aktivnostima poslovne podrške (logističko-distributivnim centrima)

Zona u kojoj će se odvijati gospodarska djelatnost u završnoj fazi treba biti opremljena:energetskom infrastrukturom (trafostanice, javna rasvjeta, električni priključci i plinski priključci)komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, instalacije oborinske odvodnje i kanalizacije u zoni i priključak na vanjske instalacije)prometnom infrastrukturom (pristupne ceste i ceste u zoni) telefonskim priključcima

slide26

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Izgradnja poduzetničkih zona"

 • Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne samouprave (županije, gradovi i općine)
 • Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. listopada 2008. godine
slide27

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetničke potporne institucije"

Regionalne razvojne agencije i poduzetnički centri

Sufinanciranje troškova:

 • projekata promocije poduzetništva i promocije projekata MINGORP-a,
 • izrada studija regionalnog i lokalnog razvoja namijenjenih poticanju razvoja poduzetništva temeljenih na regionalnim potencijalima i ljudskim resursima,
 • projekata jačanja izvoznih potencijala i podizanja konkurentne sposobnosti malih i srednjih poduzetnika, gospodarskih subjekata regije, primjenom novih tehnologija i tehnoloških transfera,
 • projekata plasiranja kreditnih linija za male i srednje poduzetnike,
 • projekata poticanja i privlačenja ulaganja, projekata financiranih iz EU fondova, te projekata međuregionalne i međunarodne suradnje.
slide28

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetničke potporne institucije"

slide29

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetničke potporne institucije"

 • Tehnološki parkovi
 • Sufinanciranje:
 • troškova uređenja i opremanje objekta,
 • troškova pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju tehnološko usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeća,
 • troškova pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju inovativno usmjerenih poduzeća
 • troškova izrade projekata povezivanja poduzetnika, koji u svom radu koriste visoke tehnologe, za uspostavljanje transfera tehnologija, suradnjom s znanstvenim i istraživačkim institucijama
 • troškova izrade projekata za visoko inovativna poduzeća, suradnjom s znanstvenim i istraživačkim institucijama.
slide30

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Poduzetničke potporne institucije"

 • Klasteri
 • a/ Za klastere u osnivanju:
 • stručno-konzultanske usluge;
 • usluge studije opravdanosti osnivanja klastera, izrade plana i programa rada, investicijskog projekta, tehničko-tehnološkog elaborata, stručnog usavršavanja i ostale intelektualne usluge ;
 • izradu dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije ;
 • promižbene aktivnosti (istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl.);
 • ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda ;
 • nabavke i prilagodbe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • operativni troškovi voditelja klastera do 50%;
 • Najviši iznos potpore po korisniku je 400.000,00 kuna
 • b/ Za operativne klastere
 • materijalna i nematerijalna ulaganja u iznosu od 2,5% ukupnog prihoda klastera, a najviše do 500.000,00 kuna po korisniku
slide31

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Financijski instrumenti regionalnog razvoja poduzetništva

Regionalni jamstveni instrumenti - RJI

Sredstva su namijenjena za provedbu projekta RJI-a na razini županije/Grada Zagreba. Za operativne poslove provedbe Projekta županija/Grad Zagreb ovlastit će potpornu instituciju poduzetništva.

Kriteriji u provedbi Projekta na razini županije/Grada Zagreba su:

 • prostorna cjelovitost (obuhvat svih općina i gradova),
 • županijska određenost jamstvenog potencijala (jamstveni potencijal utvrđuje se i jamstva dodjeljuju poduzetnicima u županiji) i
 • provedba mikrokreditnih programa povoljnih za poduzetnike.

Planirana sredstva: 6.500.000,00 kuna

slide32

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Financijski instrumenti regionalnog razvoja poduzetništva

Mikrokreditiranje

Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata u projektu mikrokreditiranja koji provode Županije/Grad Zagreb.

Kreditna sredstva gospodarski subjekti mogu koristiti za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • trajna obrtna sredstva,
 • obrtna sredstva do 100.000,00 kuna.

Visina kredita: najniži iznos je 35.000,00 kuna, najviši iznos 200.000,00 kuna, rok otplate: do 5 godina

Instrumenti osiguranja: jamstvo Regionalnih jamstvenih instrumenata, državno jamstvo HAMAG

Subvencija kamate provoditi će se: - MINGORP 1% poen, JLPS 1% poen

 • Planirana sredstva: 1.000.000 kuna
slide33

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Financijski instrumenti regionalnog razvoja poduzetništva

Poduzetnik u poduzetničkoj zoni

Sredstva su namijenjena subvencioniranju kamata za kredite uspješnih poduzetnika iz proizvodno – prerađivačke djelatnosti koji planiraju obavljanje djelatnosti u poduzetničkoj zoni i posluju dulje od 36 mjeseci. Potpora u obliku subvencije kamate iznosi 2% poena na kredite kojima se financira slijedeće:

 • ulaganja u osnovna sredstva:
 • nabava novih tehnologija s inovativnim proizvodnim rješenjima (materijalna i nematerijalna imovina koja omogućuje napredne tehnološke procese)
 • kupnja nekretnine
 • izgradnja / dogradnja i uređenje poslovnog objekta
 • opremanje poslovnog prostora
 • ulaganja u obrtna sredstva

Dozvoljeni udjel obrtnih sredstava u kreditu je najviše 30 posto od iznosa kredita.

Planirana sredstva: 1.000.000,00 kuna.

slide34

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekti i poticaji 2008.

slide35

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Sredstva poticaja razvoja obrtništva

slide36

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"

slide37

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"

slide38

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"

slide39

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"

slide40

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"

slide41

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtu

slide42

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Razvoj obrta

slide43

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Razvoj obrta

slide44

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Razvoj obrta

slide45

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Adresa:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Telefoni:

Centrala: 01/6106 111

Info-telefon: 0800 234 505

e-mail: [email protected]

Web stranica ministarstva: www.mingorp.hr

Poduzetničke i slobodne zone: www.zone.mingorp.hr

slide46

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

aktivnosti
Aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

slide48

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture

 • glavni cilj u razdoblju od 2008. do 2012. godine je poticajnim mjerama ostvariti kvalitativne promjene u poslovnoj infrastrukturi i stručnoj podršci poduzetništvu
 • potaknuti centre izvrsnosti i akademsko poduzetništvo u povezivanje s malim gospodarstvom
 • djelatnost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo proširiti kroz operativnu provedbu poticajnih mjera, te nizom mjera u cilju podizanja kvalitete savjetodavnih usluga. pri tome je nužno stvoriti pretpostavke za razvitak tržišta certificiranih konzultanata, specijalista za određena područja/industrije.
slide49

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Adresa:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Telefoni:

Centrala: 01/6106 111

Info-telefon: 0800 234 505

e-mail: [email protected]

Web stranica ministarstva: www.mingorp.hr

Poduzetničke i slobodne zone: www.zone.mingorp.hr

ad