Tr i te rada republike srbije
Download
1 / 47

TRŽIŠTE RADA REPUBLIKE SRBIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 399 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE. TRŽIŠTE RADA REPUBLIKE SRBIJE. Svetlana Aksentijević Odeljenje za analizu i statistiku. Ekonomski fakultet u Beogradu Beograd, 1 2 .03.20 10 . Sadržaj. Istorijat institucije, organizacija i nadležnost Evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

TRŽIŠTE RADA REPUBLIKE SRBIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr i te rada republike srbije l.jpg

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

TRŽIŠTE RADAREPUBLIKE SRBIJE

Svetlana Aksentijević

Odeljenje za analizu i statistiku

Ekonomski fakultet u Beogradu

Beograd, 12.03.2010.


Sadr aj l.jpg

Sadržaj

 • Istorijat institucije, organizacija i nadležnost

 • Evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje

 • Obeležja nezaposlenosti i zapošljavanja u Republici Srbiji

 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 • Mere aktivne politike zapošljavanja

 • Usluge NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Istorijat institucije organizacija i nadle nost l.jpg

Istorijat institucije, organizacija i nadležnost

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Slide4 l.jpg

Istorijat

 • 1921. (14. decembra) - Narodna Skupština Kraljevine SHS usvaja Zakon o zaštiti radenika

 • Berza rada, Biro rada, Uprava za zapošljavanje,Zavod za zapošljavanje, SIZ za zapošljavanje, Republički zavod za tržište rada

 • 1952. – počinje da se vodi zvanična evidencija nezaposlenih lica

 • Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti iz 2003. godine osnovana je NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Slide5 l.jpg

Teritorijalna organizacijaNSZ

Direkcija

2 pokrajinske službe(APV, AP KiM)

34 filijala

21 služba

120 ispostava

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Strate ka dokumenta l.jpg

Strateška dokumenta

 • Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2005-2010

 • Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2010

 • Akcioni plan za zapošljavanje Roma

 • Akcioni plan za zapošljavanje mladih

 • Nadležnost: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Zakonodavni okvir l.jpg

Zakonodavni okvir

 • Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

 • Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima

 • Zakon o radu

 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • Zakon o evidencijama u oblasti rada

 • Pravilnik o obrascima i načinu vodjenja evidencije u oblasti zapošljavanja

 • Odluka o jedinstvenim metodološkim principima za vodjenje evidencije u oblasti rada i obrascima prijava i izveštaja

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Status nsz l.jpg

Status NSZ

Organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 • Poslovi zapošljavanja

 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 • Ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i drugih prava u skladu sa zakonom

 • Vodjenje evidencija u oblasti zapošljavanja

 • Stručno-organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Poslovi zapo ljavanja l.jpg

Poslovi zapošljavanja

 • Obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje

 • Posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu

 • Profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere

 • Sprovodjenje mera aktivne politike zapošljavanja

 • Izdavanje dozvole za rad strancu i licu bez državljanstva

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Slide10 l.jpg

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Evidencije nacionalne slu be za zapo ljavanje l.jpg

Evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Definicije nezaposlenosti l.jpg

Definicije nezaposlenosti

 • Javne službe za zapošljavanje – administrativna statistika

  • Registrovani kao lice koje traži zaposlenje (zavisi od administrativnih propisa i beneficija koje se dobijaju na osnovu prijave)

  • Aktivno traženje posla – računaju se i oni koji su prijavljeni, a ne traže aktivnoposao

  • Dostupnost – zavisi od domaćih propisa (3 meseca)

  • Bez posla – zavisi od domaćih propisa

 • Anketa o radnoj snazi

  • Anketa (uzorak – mali deo populacije)

  • Aktivno traženje posla – aktivnosti u poslednje četri nedelje

  • Dostupnost – naredne dve nedelje

  • Bez posla – jedan sat rada nedeljno se već računa kao zaposlenost

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Koncept nezaposlenosti l.jpg

Koncept nezaposlenosti

Evidencija NSZ naspram Ankete o radnoj snazi

Nezaposleni koji se vode i na evidenciji NSZ i u Anketi o radnoj snazi

Nezaposleni samo u Anketi o radnoj snazi

Nezaposlena lica samo na evidenciji NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Vodjenje evidencija u oblasti zapo ljavanja o l.jpg

Vodjenje evidencija u oblasti zapošljavanja o…

 • Licu koje traži zaposlenje

 • Poslodavcu

 • Obvezniku doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 • Potrebi za zapošljavanjem

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Evidencija o licu koje tra i zaposlenje l.jpg

Evidencija o licu koje traži zaposlenje

 • Nezaposleni

 • Lice koje traži promenu zaposlenja

 • Drugo lice koje traži zaposlenje

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Uvodjenje u evidenciju l.jpg

Uvodjenje u evidenciju

 • Prema mestu prebivališta lica

 • Prema mestu prestanka rada, ukoliko lice tu ima boravak

  • Lična karta (na uvid)

  • Radna knjižica

  • Original diploma ili svedočanstvo (na uvid)

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Jo neke definicije l.jpg

Još neke definicije

 • Novoprijavljeni na evidenciju

 • Prvi put traži zaposlenje

 • Brisani izevidencije

 • Prestanak vodjenja evidencije

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Evidencija o obvezniku doprinosa za osiguranje za slu aj nezaposlenosti l.jpg

Evidencija o obvezniku doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 • Obveznik doprinosa za slučaj nezaposlenosti

 • Osiguranje zaposlenog

 • Prestanak osiguranja zaposlenog

 • U toku je proces izrade jedinstvene prijave na socijalno osiguranje

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Evidencija o p otrebi za zapo ljavanjem l.jpg

Evidencija o potrebizazapošljavanjem

 • Prijava potrebezazapošljavanjemnijeobavezna

 • Podnosi je poslodavac koji ima slobodan posao i želi posredovanje NSZ

 • Podaci o:

  • slobodnom poslu

  • potrebnim znanjima i sposobnostima za obavljanje posla

  • broju izvršilaca

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Posebne evidencije l.jpg

Posebne evidencije

... se vode o:

 • strancu i licu bez državljanstva

 • licu kome miruju prava po osnovu nezaposlenosti

 • licu privremeno sprečenom za rad, u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Obele ja nezaposlenosti i zapo ljavanja u republici srbiji l.jpg

Obeležja nezaposlenosti i zapošljavanja u Republici Srbiji

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Karakteristike nezaposlenosti i zapo ljavanja u republici srbiji l.jpg

Karakteristike nezaposlenosti i zapošljavanja u Republici Srbiji

 • Nepovoljna kvalifikaciona struktura nezaposlenih

 • Nepovoljna starosna struktura nezaposlenih

 • Veliko učešće dugoročno nezaposlenih

 • Visoka stopa nezaposlenosti mladih

 • Viša stopa nezaposlenostižena

 • Veliki priliv viška zaposlenih iz preduzeća koja se restrukturiraju i privatizuju

 • Neusaglašenost ponude i tražnje za radnom snagom

 • Velike razlike izmedju regionalnih tržišta rada

 • Veliki broj angažovanih u sivoj ekonomiji

 • Niska mobilnost radne snage

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Kretanje nezaposlenosti 2000 2009 l.jpg

Kretanje nezaposlenosti 2000-2009

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Stopa registrovane nezaposlenosti l.jpg

Stopa registrovane nezaposlenosti

 • Zaposleni u RS, Republički zavod za zapošljavanje

 • Osigurani poljoprivrednici u RS, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 • Nezaposleni u RS, Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Kretanje stope nezaposlenosti po okruzima l.jpg

Kretanje stope nezaposlenosti po okruzima

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Nezaposlena lica prema stepenu stru ne spreme februar 2010 l.jpg

Nezaposlena lica prema stepenu stručne spreme, februar 2010

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Nezaposlena lica po godinama starosti i polu februar 2010 l.jpg

Nezaposlena lica po godinama starosti i polu, februar 2010

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Nezaposlena lica prema trajanju nezaposlenosti februar 2010 l.jpg

Nezaposlena lica prema trajanju nezaposlenosti, februar 2010

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Osiguranje za slu aj nezaposlenosti l.jpg

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Osiguranje za slu aj nezaposlenosti30 l.jpg

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 • Deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja

 • Pravo na novčanu naknadu - lice koje je bilo osigurano za slučaj nezaposlenosti

 • Trajanje prava na novčanu naknadu – od 3 do 12 meseci

 • Pravo na zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Mere aktivne politike zapo ljavanja l.jpg

Mere aktivne politike zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Mere aktivne politike zapo ljavanja32 l.jpg

Mere aktivne politike zapošljavanja

 • Posredovanje u zapošljavanju lica koja traže zaposlenje

 • Profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere

 • Subvencije za zapošljavanje

 • Podrška samozapošljavanju

 • Dodatno obrazovanje i obuka

 • Podsticaji za korisnike novčane naknade

 • Javni radovi

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Planiranje karijere l.jpg

Planiranje karijere

 • Centar za informisanje i profesionalno savetovanje

 • Vodič kroz izbor zanimanja

 • Upitnik profesionalnih interesovanja

 • Sajmovi profesionalne orijentacije

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Aktivno tra enje posla l.jpg

Aktivno traženje posla

 • Sajmovi zapošljavanja

 • Klub za traženje posla

 • Obuka za aktivno traženje posla - ATP 1

 • Trening samoefikasnosti – ATP 2

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Dodatno obrazovanje i obuke l.jpg

Dodatno obrazovanje i obuke

 • Programzazapošljavanjemladih“PRVAŠANSA”

 • Obuke

  • Strani jezici

  • Informatička obuka (osnovna i specijalistička)

  • Prekvalifikacije i dokvalifikacije

  • Virtuelna preduzeća

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Razvoj preduzetni tva i programi zapo ljavanja l.jpg

Razvoj preduzetništvai programi zapošljavanja

 • Informativne usluge i edukacije u poslovnim centrima

 • Subvencije za samozapošljavanje

 • Jednokratna isplata novčane naknade za samozapošljavanje

 • Podsticaji za korisnike novčane naknade

 • Subvencije za otvaranje novih radnih mesta

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Javni radovi l.jpg

Javni radovi

 • Opšti društveni interes

 • Oblasti:socijalne, kulturneihumanitarnedelatnosti, zaštiteiočuvanjaživotne sredine, održavanja, izgradnjeiobnavljanjajavneinfrastrukture

 • Teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica

 • Rad na odredjeno vreme

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Finansiranje aktivne politike zapo ljavanja l.jpg

Finansiranje aktivne politike zapošljavanja

 • Budžet RS (0,1% BDP)

 • Sredstva teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

 • Poklona, donacija, legata, kredita, kamata i drugih sredstava

 • Doprinosa za slučaj nezaposlenosti (1,5%)

 • Drugih izvora

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Usluge nsz l.jpg

Usluge NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Slide40 l.jpg

 • Uveden SistemupravljanjakvalitetomuskladusazahtevimameđunarodnogstandardaSRPS ISO 9001:2008 – sertifikovani 14. decembra 2009. godine

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Slide41 l.jpg

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Usluge nsz42 l.jpg

Usluge NSZ

 • Pozivni centar

  • 0800/300-301 (za nezaposlena lica poziv je besplatan)

  • 0901/300-301 (za poslodavce)

 • Korisnički servissasamouslužnimsistemom

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Pozivni centar l.jpg

Pozivni centar

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Slide44 l.jpg

Prozivni sistem

Samouslužni sistem

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Publikacije nsz l.jpg

Publikacije NSZ

 • “POSLOVI” (utorkom, u dnevnom listu Danas)

 • Mesečni statistički bilten (www.nsz.gov.rs/onama/statistika/publikacije)

 • Statistički informator Centra javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope(www.cpessec.org)

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Slide46 l.jpg

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs


Hvala na pa nji l.jpg

Hvala na pažnji


ad
 • Login