Uczymy si w a ciwie korzysta z encyklopedii i s ownik w
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Uczymy się właściwie korzystać z encyklopedii i słowników. PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uczymy się właściwie korzystać z encyklopedii i słowników. Prezentacja multimedialna przeznaczona do wykorzystania na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej. Opracowała: Edyta Guznowska. z programów telewizyjnych; z audycji radiowych; z Internetu;

Download Presentation

Uczymy się właściwie korzystać z encyklopedii i słowników.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uczymy się właściwie korzystać z encyklopedii i słowników.

Prezentacja multimedialna przeznaczona do wykorzystania na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej.

Opracowała:Edyta Guznowska


z programów telewizyjnych;

z audycji radiowych;

z Internetu;

z programów multimedialnych;

z czasopism;

od nauczycieli;

z książek, takich jak:

encyklopedie,

słowniki,

podręczniki szkolne,

książki naukowe, popularnonaukowe,

Skąd czerpiemy informacje?


Czym jest encyklopedia?

Encyklopedia jest dziełem, które zawiera wyjaśnienia uporządkowanych haseł z jednej lub wielu dziedzin wiedzy.

Jeśli encyklopedia zawiera wyjaśnienia haseł ze wszystkich dziedzin wiedzy mówimy, że jest encyklopediąOGÓLNĄ.

Jeśli natomiast będzie zawierać wyjaśnienia haseł z jednej tylko dziedziny wiedzy (na przykład z geografii, z historii itd.) wówczas mówimy, że jest encyklopediąSPECJALISTYCZNĄ.


Czym jest słownik?

Słownik jest to książka zawierająca uporządkowany zbiór wyrazów z objaśnieniami ich:

 • poprawnej pisowni(np. SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY),

 • poprawnej wymowy(np. SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY),

 • brzmienia w innym języku(np. SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI, ANGIELSKO-POLSKI),


ilustracje

fotografie

portrety

mapy

tabele

schematy

Obok informacji przekazywanych nam za pomocą pisma, encyklopedia zawiera również następujące nośniki wiadomości:


Jak szybko odpowiedzieć sobie na pytanie?– czyli –Jak właściwie czytać encyklopedie i słowniki?


Przypomnienie budowy książki

 • Znajomość budowy książki oraz umiejętność posługiwania się wiadomościami zawartymi w poszczególnych elementach książki (jak np. strona tytułowa), ułatwią szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji.


Warto zapoznać się z przedmową.

W przedmowie można znaleźć ważniejsze informacje dotyczące m.in.:

 • przeznaczenia encyklopedii, słownika;

 • zastosowanego układu haseł;

 • sposobu posługiwania się wykazem skrótów;


Jak korzystać z wykazu skrótów?

W wydawnictwach encyklopedycznych często stosowane są skróty, które zmniejszają objętość książki.

Aby rozwinąć skrót zastosowany w opisie hasła, należy sprawdzić jego znaczenie w wykazie skrótów, znajdującym się na początku lub na końcu książki.

Skróty ułożone są w wykazie skrótów wg alfabetu, a obok każdego skrótu wypisana jest pełna wersja skróconego słowa.


bot. botaniczny

cyw. cywilny

egz. egzemplarz

fot. fotograficzny

fr. francuski

gat. gatunek

il. ilustracja

im. imienia

lir. liryczny

lit. literacki

m. miasto

med. medyczny

płk pułkownik

t. tom

wit. witamina

zob. zobacz

Przykłady skrótów:


Układ haseł zastosowany w encyklopediach i słownikach.

W większości encyklopedii i słowników zastosowanyjest UKŁAD ALFABETYCZNY.

Jest on najprostszym układem, gdyż wszyscy znamy alfabet.

a,ą,b,c,ć,d,e,ę,f,g,h,i,j,k,l,ł,m,n,ń,o,ó,p,q,r,s,ś,t,u,v,w,x,y,z,ź,ż


Jak dotrzeć do wybranego hasła?

 • Najprostszym sposobem szybkiego dotarcia do poszukiwanego hasła jest posługiwanie się żywąpaginacją. Jest to pierwszy i ostatni wyraz (lub jego część) zamieszczony w rogu lewej i prawej strony otwartej książki.

 • Żywa paginacja pozwala nam w szybki sposób zorientować się, jakie hasła znajdują się pomiędzy pierwszym i ostatnim hasłem znajdującym się na otwartych dwóch stronach encyklopedii, czy słownika.


Sporządzając notatkę z encyklopedii, a także z innych źródeł informacji, musimy pamiętać o dokonaniu selekcji wiadomości.

 • Oznacza to, że nie powinniśmy przepisywać wszystkich informacji, lecz wybierać tylko te wiadomości, które są dla nas istotne.


Krzyżówka pomoże nam utrwalić wiadomości.

 • Książka, która zawiera wyjaśnienia haseł z jednej lub wielu dziedzin wiedzy.

 • Podstawowy nośnik informacji w książkach.

 • Część książki, w której znaleźć można informację do kogo jest ona kierowana, wyjaśnienia zastosowanych skrótów itp.

 • Książka, która zawiera zbiór wyrazów z objaśnieniami ich poprawnej pisowni, poprawnej wymowy, brzmienia w innym języku.

 • Dokonujemy jej podczas korzystania z różnych źródeł informacyjnych, wypisując z nich jedynie to, co jest dla nas istotne.

 • Jest często stosowany w encyklopediach, gdyż pozwala zaoszczędzić miejsce w książce przy wyjaśnianiu poszczególnych haseł.


Sprawdź, czy dobrze rozwiązałeś krzyżówkę


Zapraszamy na stronę internetową naszej biblioteki

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach


 • Login