Zavod za zapošljavanje Crne Gore RADNE MIGRACIJE I ZAPOŠLJAVANJE U INOZEMSTVU Vesna Zlatković - PowerPoint PPT Presentation

Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Download
1 / 15

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zavod za zapošljavanje Crne Gore RADNE MIGRACIJE I ZAPOŠLJAVANJE U INOZEMSTVU Vesna Zlatković novembar, 2011.godine. SADRŽAJ. Karakteristike tržišta radne snage Radne migracije Zapošljavanje stranaca Zakonska regulativa o zapošljavanju stranaca Perspektiva.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zavod za zapošljavanje Crne Gore RADNE MIGRACIJE I ZAPOŠLJAVANJE U INOZEMSTVU Vesna Zlatković

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

RADNE MIGRACIJE I ZAPOŠLJAVANJE U INOZEMSTVU

Vesna Zlatković

novembar, 2011.godine


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

SADRŽAJ

 • Karakteristike tržišta radne snage

 • Radne migracije

 • Zapošljavanje stranaca

 • Zakonska regulativa o zapošljavanju stranaca

 • Perspektiva

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

KARAKTERISTIKE TRŽIŠTA RADA

 • Receptivnost tržišta radne snage

 • Povećana tražnja za radnom snagom u određenim periodima godine ( ljetnja tur.sezona, sezona građevinskih radova, poljoprivredna sezona....)

 • Zapošljavanje velikog broja stranaca

 • Nepovoljna starosna i strukovna struktura nezaposlenih

 • Nedovoljna ponuda sezonske radne snage, po kvantitetu i kvalitetu

 • Međuregionalna neusklađenost- Sjever – Jug, nedovoljna pokretljivost postojeće radne snage (naročito ženske)

 • Godišnje potrebe za sezonskom radnom snagom više od 18.000 – od toga 80% u primorskim opštinama

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

VIŠAK RADNE SNAGE

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

MANJAK RADNE SNAGE

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

RADNE MIGRACIJE

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Unutra nje migracije

Unutrašnje migracije

 • Sezonski poslovi

 • Turizam, građevinarstvo, poljoprivreda, trgovina, sobraćaj i sl.

 • Međuregionalne migracije- od sjevera ka jugu

 • 8268 zaposleno na sezonskim poslovima

 • 1750 mladih zaposleno na sezonskim poslovima posredstvom projekta “Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima”


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U

CRNOJ GORI

16,851 izdatih dozvola

 • Po vrsti

 • Po djelatnostima

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U

CRNOJ GORI

16,851 izdatih dozvola

 • Po zemlji porijekla

 • Po godinama starosti

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

MIGRACIONI SERVISNI CENTAR

 • MSC postoji samo u Podgorici

 • Zadaci i ciljevi isti kao i MSC-i u ostalim zemljama

 • Podaci:

  • veći priliv radnih migranata od odliva domaćih

  • veća zainteresovanost stranih državljana za zapošljavanje u Crnoj Gori, nego domaćih za rad i studiranje van Crne Gore

  • nedostatak podataka o odlascima u inozemstvo i povratku crnogorskih studenata

  • slaba povezanost sa dijasporom

  • domaći klijenti više zainteresovani za posredovanje pri zapošljavanje u inozemstvu, nego za samoinicijativni odlazak

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca

 • Zakon o strancima

 • Zakon o azilu

 • Uredba o kriterijumima i postupku za utvrđivanje broja radnih dozvola za strance

 • Pravilnik o načinu izdavanja radne dozvole za strance

 • Zakon o zaštiti građana Crne Gore u inostranstvu – usaglašavanje na osnovu preporuka Operativnog tima za regulatornu reformu

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Definisana kvota: 25,670

 • Uslovi za zapošljavanje i rad stranaca:

  • radna dozvola,

  • odobrenje za stalno nastanjenje ili odobrenje za privremeni boravak,

  • zaključen ugovor o radu ili ugovor o obavljanju poslova odnosno usluga

 • Vrste radnih dozvola:

  • Lična radna dozola

  • Dozvola za zapošljavanje

   • dozvola za sezonski rad

  • Dozvola za rad

   • prekogranične usluge stranaca i

   • kretanje lica unutar stranog privrednog društva)

 • Raseljena lica sa odobrenim privremenim boravkom mogu dobiti ličnu radnu dozvolu

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Postupak zapošljavanja stranca

  • Poslodavac podnosi zahtjev ZZZ CG

  • ZZZ CG izdaje dozvolu (administrativna taksa – 10 €)

  • U roku od 5 radnih dana od dana dobijanja dozvole stranac podnosi zahtjev MUP-u za odobrenje privremenog boravka

  • MUP odobrava privremeni boravak i obavještava ZZZ CG o početku i kraju boravka

  • Poslodavac zaključuje ugovor o radu sa strancem i prijavljuje ga na socijalno osiguranje

  • Poslodavac obavezan da obavijesti ZZZCG o početku i prestanku rada stranca

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

 • Formiranje jedinstvene baze podataka o zapošljavanju građana Crne Gore u inozemstvu

 • Strategijom razvoja ljudskih resursa do 2016. godine predviđeno otvaranje 10.000 novih radnih mjesta u turizmu i ugostiteljstvu

 • Osnivanje novih MSC u Crnoj Gori

 • Povezivanje sa Zavodima za zapošljavanje zemalja regiona radi razmjene informacija o radnim migrantima, kao i mogućnostima posredovanja pri zapošljavanju

 • Produbljivanje prekogranične saradnje

 • Nastavak programa aktivne politike zapošljavanja (prekvalifikacije, obuke za deficitarna zanimanja, stimulisanje zapošljavanja mladih)

PERSPEKTIVA

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE


Zavod za zapo ljavanje crne gore radne migracije i zapo ljavanje u inozemstvu vesna zlatkovi

vesna.zlatkovic@zzzcg.me

www.zzzcg.org

Hvala na pažnji!


 • Login