Medezeggenschap samenwerkingsverband passend onderwijs
Download
1 / 18

Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs. Wognum, 12 september 2013 Jan de Vos. Programma. Even voorstellen Passend onderwijs: de hoofdzaken MR, Schoolondersteuningsprofiel en OPR De Ondersteuningsplanraad (OPR) Het eerste ondersteuningsplan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs' - deanna-vega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Medezeggenschap samenwerkingsverband passend onderwijs

Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wognum, 12 september 2013

Jan de Vos


Programma
Programma

 • Even voorstellen

 • Passend onderwijs: de hoofdzaken

 • MR, Schoolondersteuningsprofiel en OPR

 • De Ondersteuningsplanraad (OPR)

 • Het eerste ondersteuningsplan

 • Overige medezeggenschap binnen het SWV

 • Vragen en opmerkingen

 • Afsluiting


Voorstellen
Voorstellen

 • Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

  Landelijk Vakbonden, leerling- en ouderorganisaties

  Advies en ondersteuning Kosteloos

 • Jan de Vos, projectleider steunpunt


Passend onderwijs op hoofdlijnen
Passend onderwijs op hoofdlijnen

 • Zorgplicht

 • Samenwerking in regio’s

 • Cluster 1 en 2

 • Ondersteuningsplan en Ondersteuningsplanraad (OPR)

 • Schoolondersteuningsprofiel

 • OntwikkelingsperspectiefOndersteuningsplan swv
Ondersteuningsplan SWV

Vier jaar

 • Visie en organisatie en verantwoordelijkheden

 • Indiceren en arrangeren

  • Basisondersteuning en

  • extra ondersteuning

 • Financieren en verdeling en besteding middelen (meerjarenbegroting)

 • Samenwerken (gemeenten, VO, cluster 2)

 • Informatie en (voorkomen) bezwaarprocedure ouders


Samenhang en arrangementen
Samenhang en arrangementen

 • EXPERTISE

 • /

 • ONDERSTEUNING

 • ---------------------

 • ONDERWIJS / ASSISTENTIE

 • (symbiose)

LANDELIJK

CLUSTER 1  

CLUSTER 2

Slechthorend

Spraak taal

------------------

EVT. AMBULANTE BEGELEIDING

RUGZAK CLUSTER 2 in regulier onderwijs (?)

JEUGDZORG OF REVALIDATIE (...)- ARRANGEMENT


Wms artikel 4a ondersteuningsplanraad
WMS Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad

 • Het samenwerkingsverband stelt (….) een ondersteuningsplanraad in.

 • De leden van de ondersteuningsplanraad worden

  • afgevaardigd (kiezen) door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden

 • de helft van het aantal leden personeel en andere helft ouders

 • Alleen instemming ondersteuningplan (+RvT)


De ondersteuningsplanraad opr
De ondersteuningsplanraad (OPR)

 • medezeggenschapsorgaan samenwerkingsverband

 • instemming ondersteuningsplan + wijziging

 • bindende voordracht lid RvT (profiel)

 • zelfde rechten MR

 • toezien afspraken ondersteuningsplan

 • leden afgevaardigd door leden MR-en


De ondersteuningsplanraad opr1
De ondersteuningsplanraad (OPR)

 • Omvang OPR: min. 4 leden en pariteit

 • Landelijke Commissie Geschillen

 • Achterbanraadpleging: betrekken doelgroepen

 • Keuze: Experts voordragen

 • Referentiekader: betrekken OPR planvorming SWV


Oprichten ondersteuningsplanraad
Oprichten ondersteuningsplanraad

 • Reglement en statuut Werkgroep en bestuur SWV: samen tot reglement OPR

 • Vorm werkgroepWerkgroep taken VOPRWerkgroep stelt reglement en statuut opWerkgroep stemt af met achterbanWerkgroep legt reglement en statuut voor aan bestuur SWVBestuur SWV stelt reglement en statuut vast

 • 1 jaar


Inrichten ondersteuningsplanraad opr
Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)

Reglement en statuut:

 • Omvang

 • Samenstelling

 • Zittingsduur

 • Wijze afvaardiging / verkiezing

 • Deskundigheid

 • Representativiteit


Inrichten ondersteuningsplanraad opr1
Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)

 • Overleg bestuur SWV en informatieverstrekking

 • Termijnen

 • Continuïteit

 • Procedures

 • Onafhankelijkheid

 • Terugkoppeling MR-en

 • Communicatie achterban

 • Faciliteiten


Instemming ondersteuningsplan
Instemmingondersteuningsplan

 • Nieuwe bevoegdheid WMS: Art. 14 lid a

 • 1-2-2014 instemming eerste plan

 • 1-3-2014 OPR instemming

 • 15-3-2014 geschil Landelijke Commissie Geschillen

 • 15-04-2014 Uitspraak LCG

 • 1-5-2014 ondersteuningsplan bij Inspectie

  Advies: ga eerder met elkaar om de tafel!


Overige medezeggenschap binnen het swv
Overige medezeggenschap binnen het SWV

 • Samenwerkingsverband vormen

  Statuten voor 01-11-2013 Geschillenprocedure

 • (G)MR advies duurzame samenwerking (art. 11 d Wms)?Niet over toetreden SWV Discussie: advies over wijze waarop


Overige medezeggenschap binnen het swv1
Overige medezeggenschap binnen het SWV

 • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

  OnderwijsvisieKengetallen leerlingenpopulatieBasisondersteuningOndersteuningsstructuurExtra ondersteuningMR adviesbevoegdheid (art. 11 r Wms)

 • Evt. MR-P voor het SWV


Afsluiting
Afsluiting

 • Vragen??

 • Belangrijke websites:

  www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

  www.infowms.nl

  www.passendonderwijs.nl


Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

HELPDESK: informatie ouders / personeel 0800 2700 400 (gratis)

STEUNPUNT: voorlichting / begeleiding 036 536 87 18

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

[email protected]

 • Voorlichting medezeggenschap en passend onderwijs

 • Model-reglementen/statuten voor OPR en MR-P

 • Handreikingen inrichten ondersteuningsplanraad en beoordelen schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan.

 • Instrument communicatie achterban ondersteuningsplanraad

 • Voorbeeld faciliteitenregeling

 • Maatwerk begeleiden oprichten ondersteuningsplanraad


ad