slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier. AFBAKENING VAN HET PROJECT. Erfgoedkeuze : monument Den Engel, Begijnhofstraat, Lier. DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier. AFBAKENING VAN HET PROJECT. Fiche Naam vervaardiger: Arthur Dupon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier' - dean-richard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

AFBAKENING VAN HET PROJECT

Erfgoedkeuze: monument Den Engel, Begijnhofstraat, Lier

slide2

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

AFBAKENING VAN HET PROJECT

Fiche

 • Naam vervaardiger: Arthur Dupon
 • Titel: Monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden in Lier tijdens WOI (en WOII), in de volksmond \'Den Engel\'
 • Beschrijving: Nikè (Victoria), symbool van de overwinning, voorwaartse beweging, met palmtak in de hand
 • Datum vervaardiging: 1928 in opdracht van Stad Lier
 • Plaats: tot 1967: Hoge Brug / sinds 1967: Begijnhofstraat Lier
 • Materiaal: brons

Verantwoording keuze

 • Monument bevindt zich centraal in de stad, laat scholen toe om erfgoed in omgeving te ontdekken en opnieuw betekenis geven
 • 2014 = herdenkingsjaar WOI
 • Monument wordt gebruikt in logo communicatielijn Lier1418 – hoofdrol in product heeft versterkend effect
slide3

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

AFBAKENING VAN HET PROJECT

Doelgroep

 • 1ste tot 6de lj, opgesplitst in 2 groepen: 123 – 456

In scope

 • Erfgoededucatief product: opbouw: herinneren + herdenken,
 • Suggestieperiode: start: eind oktober – einde: 11 november
 • Raakvlakken omwille van onderwerp en methode met herinneringseducatie, vredeseducatie, kunsteducatie
 • Primair doel = met het erfgoed uit de nabije omgeving aan de slag gaan / lokaal verhaal / eigen identiteit vormgeven / sterker
 • Vertrouwd geraken met het cultureel erfgoed en de ruimer

gerelateerde culturele context door letterlijk betrokken partij te zijn

Out scope

 • Geschiedenisles
slide4

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

ONTMOETING EXTERNE PARTNERS

 • Overlegmoment collega cultuurcentrum (kunsteducatie)
  • Gespreksmateriaal: ideeën, voorlopige structuur
  • Conclusie: enkel LO, geen kleuteronderwijs
 • Overlegmoment met directie Basisschool Het Spoor
  • Gespreksmateriaal: krijtlijnen
  • Conclusie: inhoud beperken tot Lier en het lokale verhaal; haalbaar houden in tijd en inspanning; enkel LO; bevestiging van opdrachten
 • Overleg met leerkracht muzische vorming Altena Kontich
  • Gespreksmateriaal: concrete uitgewerkt project
  • Conclusie: bijsturingen opdrachten volgens niveau ll.
 • Te plannen overleg met directie/lkrn Basisschool Het Spoor
  • Gespreksmateriaal: uitgewerkt product
  • Te doen: definitief aftoetsen inhoud / check haalbaarheid tijdsbesteding
slide5

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

DIDACTISCHE UITWERKING

Eindtermen

 • Algemeen Wero 1.1 / Wero Mens 3.4 / Wero Tijd 5.7 / Wero Ruimte 6.1
 • Leren Leren 2 / Leren Leren 3

Uitgangspunten

 • Aansluiting bij interessesferen en leefwereld lln.
 • Actieve, gevarieerde opdrachten die tegemoet komen aan verschillende leerstijlen lln.
 • Focus op proces, niet op eindresultaat
 • Aanbod biedt voldoende mogelijkheden voor interactie
 • Meest gebruikte methode: impressie – ordenen – expressie
slide6

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERINNERING

1. Iedereen heeft herinneringen

 • 123: herinneringskaart
 • 456: associatie-opdracht + herinneringskaart

2. Iedereen herinnert op een eigen manier

 • 123 + 456: muzische opdrachten (tekenen, schrijven)

3. Herinneringsspoor

 • 123: van jezelf: sporen verzamelen van 1 dag
 • 456: van de school: interview (wie bevragen? welke vragen?) – herinnering opnemen (audio) – herinnering verbinden met plaatsen op school – plaatsen markeren – evt. plannetje maken, wandeling aanbieden aan wie wil beleven
slide7

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERDENKING

1. Herinneringsdoos van Bernard

 • 123: materiaal: doos met foto\'s (verschenen tekst op achterkant) +

fragmenten geschreven bronnen

Opdracht: ll. zoekt tekstfragment bij foto, vult op basis hiervan de

verschenen informatie op achterkant verder aan

Opdracht: nabespreking en interpretatie: welk spoor ligt hier?

 • 456: materiaal: doos met foto\'s (verschenen tekst op achterkant)

Opdracht: muzische verkenning van de foto\'s

Opdracht: onderzoek op beeldbanklier.be, lier1418.be: informatie

verwerken op fiche – achterkant foto aanvullen

Opdracht: foto verbinden met plek in Lier – op kaart alle

plekken verbinden tot route (einde = monument Den Engel)

slide8

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERDENKING

2. Herdenkingsmonumenten > 123

 • Materiaal: afbeeldingen monumenten (vioe.be)
 • Opdracht: muzische opdrachten
 • Opdracht: placemat-methode: democratische beslissing welk monument best past bij doos van Bernard
 • Verbinding met monument Den Engel door lkr.

2. Herinneringsroute > 456

 • Materiaal: eigen uitgestippelde fietsroute + fiche
 • Opdracht: presentatie voor de klas door elk groepje
 • Muzische opdracht op elke locatie:

bv. Foto voor/tijdens/na (vernieling) op Grote Markt

bv. Levend stratego op Fort

bv. Drie overleden personen van zelfde leeftijd ... op militair kerkhof

slide9

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier

DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERDENKING

3. Den Engel 123 + 456

 • Muzische opdrachten aan het monument: kijken, tekenen, bewegen,

schrijven

 • Met klei de figuur hermaken; reflectie van lln. tijdens de opdracht over een conflict / een vredesboodschap
 • Engeltjes afgeven op stadhuis > worden gebakken > leidt op 11 november tot presentatie van engelen bij Den Engel
ad