Fokus på realkompetencer
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Fokus på realkompetencer PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fokus på realkompetencer. Realkompetencer er summen af alt det en person kan. Kompetencer udvikles/opstår, når du bruger dine kvalifikationer i praksis. Hvad er realkompetencer ?. Lov om udbygning af anerkendelse af realkompetence.

Download Presentation

Fokus på realkompetencer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fokus p realkompetencer

Fokus på realkompetencer


Hvad er realkompetencer

Realkompetencer er summen af alt det en person kan.

Kompetencer udvikles/opstår, når du bruger dine kvalifikationer i praksis.

Hvad er realkompetencer ?


En gang er nok

Lov om udbygning af anerkendelse af realkompetence.

optagelse på en uddannelse, som man formelt set ikke opfylder adgangskravene til,

forkortelse af uddannelse,

uddannelsesbevis.

En gang er nok ….


Fokus p realkompetencer

Hvorfor arbejde med realkompetencer i forsvaret ?

 • Militære uddannelser og træning giver realkompetencer, som kan bygges videre på i uddannelsessystemet,

 • Stort gennemløb af medarbejdere, som skal videre på arbejdsmarkedet,

 • Manglende synliggørelse af kompetencer erhvervet under internationale operationer,

 • Øget behov for intern rekruttering

 • Nye kompetencekrav i forsvaret.


Fokus p realkompetencer

Forløbet i IKV

 • Motivation – hvorfor afdækker vi realkompetencer

 • Afklaring og vejledning – indsamling af dokumentation,

 • Individuel Kompetencevurdering gennemføres af en uddannelsesinstitution baseret på den enkeltes dokumentation,

 • Anerkendelse af realkompetencer: adgang til uddannelse, afkortning af uddannelse, uddannelsesbevis.


Karrierespor

Individuelt sigte:

Forbedre den enkelte soldats karrieremulighed i og uden for forsvaret

Ledelsesmæssigt perspektiv:

Planlægge og strukturere kompetenceudviklingen i enheden

Karrierespor


Karrierespor som individuelt redskab

få hjælp til at sætte ord og begreber på militære betegnelser, som er uforståelige for omverdenen,

Få hjælp til at synliggøre skjulte kompetencer i arbejdsrutiner og erfaringer mv.

Synliggørelse af kompetencer erhvervet under internationale operationer,

Orientere sig i forhold til nye jobmuligheder og –funktioner både uden for forsvaret og internt – på et tidspunkt hvor den enkelte selv ønsker det

Få opdateret sit CV og indsamle dokumentation som grundlag for IKV m.h.p. uddannelse

Blive motiveret til at tage ansvar for egen udvikling og forberede sig på en tilværelse uden for forsvaret.

Karrierespor som individuelt redskab


Karrierespor som ledelsesredskab

kortlægge medarbejdernes kompetencer og danne sig et billede af behov for videre- og efteruddannelse i enheden

Opdatere enhedens registreringer af medarbejdernes kompetencer,

Grundlag for medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner,

Understøtte udarbejdelse af enhedens kompetencestrategi,

Spotte kandidater til intern videreuddannelse

Karrierespor som ledelsesredskab


Fokus p realkompetencer

Tilpasses de specifikke mål, som fastlægges i samarbejde med enhederne,

Tilpasses de særlige forhold som er i forsvaret,

Tilrettelægges fleksibelt tids- og indholdsmæssigt,

Kick Off – introduktionsmøde for alle medarbejdere (1 time)

Medarbejderne opdeles i grupper

Individuel og gruppevis afklaring (8 timer)

Om muligt workshops med relevante vejledningstilbud

Karrierespor


Kompetencevurdering

Vi må løbe den risiko, at soldaterne forlader forsvaret til fordel for erhvervslivet. For hvis forsvaret skal være et attraktivt valg for de unge, bliver vi nødt til at kunne tilbyde dem noget, som de også kan bruge ude i det civile erhvervsliv. Ingen gider i dag sige ja til noget, som låser dem fast til den samme arbejdsplads for tid og evighed”.

Forsvarsminister Søren Gade

Kompetencevurdering


 • Login