Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p  snus

Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus PowerPoint PPT Presentation


  • 280 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

| Helsefremmende skoler med fokus p

Download Presentation

Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus på snus

2. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009

3. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Hva er farligst, røyking eller snusing? Svar: All bruk av tobakk er en risiko for helsen, selv om snus er mindre skadelig enn røyk. Både snus og sigaretter inneholder store mengder nikotin og andre farlige, kjemiske stoffer.

4. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Bruk av snus og røyk 16-24 år

5. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Hvor mange snuser? Bruk av snus i Norge i 2008 fordelt på kjønn og alder

6. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Hva er tobakksrøyk? Tobakksrøyk er en kompleks blanding av kjemiske stoffer Omkring 4 000 ulike stoffer, mange kan gi helseskader Mer enn 50 av stoffene er kreftfremkallende

7. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Røyking og helse 6 700 dødsfall hvert år 40 % av dødsfall før 70 år hos menn 26 % av dødsfall før 70 år hos kvinner

8. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Røykedødsfall mellom 40 og 70 år Lungekreft er toppen av isfjellet

9. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Hva er snus? Snus består av: finmalte, mørke tobakksplanter tilsatt vann fuktighetsbevarende stoffer surhetsregulerende stoffer salter og smaksstoffer

10. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Hva er snus? Snus inneholder: Minst 2 500 stoffer 20-30 stoffer som er identifisert som kreftfremkallende nikotin tungmetaller som arsen, bly, krom, kadmium og kvikksølv polonium-210 (radioaktivt)

11. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009

12. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Blir du avhengig av snus? Ja, jevnlig bruk av snus vil følges av abstinensplager etter avbrudd Vanlige abstinenssymptomer: irritabilitet og aggressivitet trøtthet deprimert nedstemthet engstelse rastløshet og uro konsentrasjonsvansker

13. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Snus og helseskader Snus er kreftfremkallende Det er identifisert 20-30 kreftfremkallende stoffer i snus Både WHO og EU har nylig klassifisert snus som kreftfremkallende Bukspyttkjertelen og spiserøret er mest utsatt (Lancet Oncology, 2008)

14. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Snus og helseskader Snus belaster hjerte- og karsystemet Snusing gir økt blodtrykk og puls på grunn av nikotinet Belastningen på hjertet blir større Snusbruk gir økt dødsrisiko ved hjerteinfarkt.

15. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Diabetes og fedme Det er en mulig sammenheng mellom snusing og utvikling av type 2-diabetes Det er en mulig sammenheng mellom snusing og fedme Kunnskapsgrunnlaget er usikkert Snus og helseskader

16. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Snus og helseskader Snusing og graviditet En studie fra Sverige tyder på at bruk av snus under graviditet øker risikoen for: - svangerskapsforgiftning, - for tidlig fødsel, - lavere fødselsvekt

17. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Snus og helseskader Munnhule og tenner: Bruk av snus gir endringer i munnslimhinnen der snusen plasseres Noen endringer er reversible, andre ikke Det er ikke påvist at posesnus gir de samme virkningene som løssnus Snusing kan føre til misfarging av tennene (for eksempel gule tenner) og få tannkjøttet til å trekke seg tilbake

18. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Snus og helseskader Idrett og snus Snusing gir økt blodtrykk og puls Økt blodtrykk gjør at hjertet må arbeide hardere Snusing øker risikoen for skader på muskler og skjelett Skader i vev og muskler kan leges saktere

19. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Snus og subjektive helseplager Selvrapporterte helseplager: Gutter: signifikant økt risiko for hodepine, nakke/skuldersmerter og ledd/muskelsmerter Jenter: tendens til kvalme, bihulebetennelse og hjertebank

20. | Helsefremmende skoler med fokus på ungdom og tobakk – 3. november 2009 Kilder Virkninger av snusbruk, Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2005 Hälsorisker med svenskt snus, Statens folkhälsoinstitut, 2005 Health Effects of Smokeless Tobacco Products, Rapport fra SCENIHR 2008 Smokeless Tobacco and Some Tobacco-spesific N-Nitrosamines, IARC, Lyon 2007 Hergens Maria-Pia, Swedish moist snuff and the risk of cardiovascular diseases, Stockholm 2007 Boffetta m fl, Smokeless tobacco and cancer, Lancet Oncol 2008;9:667-75 Falch Guri Kåresdatter, Snusbruk hos ungdom, Hovedoppgave ved NTNU våren 2008

  • Login