Karaden z dek gel meler ve t rk ye
Download
1 / 27

KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE. Elnur İSMAYILOV BİLGESAM Kafkasya Uzmanı. Karadenİz’İn Jeopolİtİğİ. Montrö Boğazlar Sözleşmesİ. Karadeniz’in güvenliğine kıyıdaş devletler lehine katkı sağladı. Kıyısı bulunmayan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi sınırlandırıldı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE

Elnur İSMAYILOV

BİLGESAM Kafkasya Uzmanı


Karadenİz’İn Jeopolİtİğİ


Montrö Boğazlar Sözleşmesİ

 • Karadeniz’in güvenliğine kıyıdaş devletler lehine katkı sağladı.

 • Kıyısı bulunmayan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi sınırlandırıldı.

 • Savaş zamanında Türkiye’ye istediği şekilde Boğazları açıp kapatma hakkı tanındı.


Montrö Boğazlar Sözleşmesİ

 • ABD, Montrö’nün değiştirilmesinden yana bir tutum geliştirmiştir.

 • Rusya, sözleşme ile ilgili statükocu bir politika izlemektedir.


Soğuk Savaş sonrasI Karadenİz

 • Rusya, Sovyetler döneminde sahip olduğu stratejik bölgeleri kaybetti.

 • Rusya etkisinden çıkan bağımsız devletlerin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla işbirliği, bölgenin jeopolitiğini değiştirdi.

 • Karadeniz 6 devlet tarafından çevrili hale geldi.

 • «Geniş Karadeniz Bölgesi» kavramı ortaya çıktı.


Karadenİz’de Askerİ Denge

 • SSCB’nin dağılmasıyla Karadeniz’deki denge Türkiye lehine değişmiştir.

 • Romanya ve Bulgaristan 2004’te NATO’ya katılmıştır.

 • ABD, askeri üslerle bölgedeki varlığını artırmıştır.

 • Kırım’ın ilhakıyla birlikte ise askeri denge Rusya lehine değişmiştir.


Karadenİz'de Muhtemel ÇatIşma AlanlarI


KIrIm Sorunu

 • Karadeniz’in kuzeyden denetiminde Kırım’ın stratejik değeri

 • Mart 2014’de Rusya tarafından işgal edildi ve referandumla Rusya’ya katıldı.


Rusya’NIN Muhtemel MEB’İ


Transdİnyester Sorunu

 • 1991’de Moldova’dan bağımsızlığını ilan etti.

 • 1990-1992’de İç Savaş

 • 2006 referandumuyla bağımsızlık ve Rusya’ya birleşme talebi

 • Sorunun çözümü için 5+2 görüşmeleri

 • Mart 2014’de Rusya’ya birleşme talebinde bulundu.


ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA

 • Rusya, ayrılıkçı dinamiklere destek sağladı.

 • 2008’deki savaşın ardından Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlıklarını tanıdı.


Rusya’nIn Karadenİz Stratejİsİ

 • Batılı devletlerin bölgede artan nüfuzunu engellemek

 • Ayrılıkçı eğilimleri destekleyerek bölgedeki etkisini muhafaza etmek

 • Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO ve AB’ye üyeliğini engellemek


BÖLGEDEKİ RUS NÜFUSU


Rusya’nIN Karadenİz fİlosunu gelİŞTİRme hedefİ

 • Rusya Karadeniz donanmasını 2020’ye kadar modernize etmeyi, yeni savaş gemileri ve denizaltılar tedarik etmeyi planlamaktadır.

 • Mistral sınıfı havuzlu çıkarma gemilerini Fransa ile birlikte üretmektedir.

 • Sivastopol merkezli olarak geliştirilen donanma, Akdeniz filosuna destek sağlayacak şekilde genişletilmektedir.


Ukrayna Krİzİ


Avrupa-Atlantİk Güvenlİk Sİstemİ ve Karadenİz

 • NATO ve AB’nin bölgeye doğru genişlemesi Karadeniz’in önemini artırdı.

 • Karadeniz, Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi ile Rusya arasında rekabet alanına dönüştü.


ABD'nİn Karadenİz Stratejİsİ

 • 11 Eylül sonrası Karadeniz’de etkili olmaya çalıştı.

 • Rusya’nın etki alanlarını sınırlandırmak ve kontrol altında tutmak

 • Askeri üsler edinerek etkisini artırmak

 • Montrö sözleşmesini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek

 • 2010’da Karadeniz’de Rotasyonel Kuvveti oluşturdu.


NATO ve Karadenİz


AB’nİn Karadenİz Stratejİsİ

 • Enerji güvenliği

 • Ulaşım projeleri: TRACECA projesi, Viking projesi

 • Türkiye’nin müzakere süreci

 • 2004 genişlemesi ve 2007’de Romanya ve Bulgaristan’ın AB’ye katılımı

 • Avrupa Komşuluk Politikası ve Doğu Ortaklığı Projesi

 • 2007-Karadeniz Sinerjisi

 • 2011-AB’nin Karadeniz Stratejisi


Romanya, Bulgarİstan ve Gürcİstan

 • Çevresel Ortaklık Programı (Romanya)

 • Diyalog ve Ortaklık İçin Karadeniz Forumu ve Karadeniz Avro Bölgesi projeleri (Romanya)

 • Romanya ve Bulgaristan’ın AB ve NATO üyelikleri

 • ABD ile imzalanan askeri ve güvenlik anlaşmaları

 • Gürcistan’ın NATO ve AB üyeliği talebi

 • 2005, Demokratik Seçenekler Topluluğu (Gürcistan)


Bölgesel TeŞkİlatlar

 • GUAM

 • SECI (Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi) (1996, ABD) / 2011’den itibaren SELEC

 • SEDM (1996)

 • SEEBRIG (1999)

 • CMEPCSEE (2001)


Karadenİz’İn GüvenlİĞİ ve Türkİye

 • Karadeniz havzasında barış ve istikrarın sürdürülmesi

 • Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi

 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin korunması

 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (1992)


BÖLGEDEKİ TÜRK NÜFUSU


Bölgesel İşbİrlİğİ Projelerİ

 • BLACKSEAFOR (2001)- arama-kurtarma ve çevre koruma amaçlı

 • KUH (2004)- terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, uyuşturucu trafiği ve silah kaçakçılığıyla mücadele

 • NATO ile eşgüdüm


Sonuç ve önerİler

 • Türkiye, Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi içinde hareket etmelidir.

 • Ancak Rusya’yı doğrudan karşısına almamaya özen göstermelidir.

 • Montrö Sözleşmesi muhafaza edilmelidir.

 • Bölgedeki Türk nüfusun haklarının korunması sağlanmalıdır.

 • Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan’ın Rusya karşısında yalnızlaşmasına müsaade edilmemelidir.


ad
 • Login