KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE - PowerPoint PPT Presentation

Karaden z dek gel meler ve t rk ye
Download
1 / 27

 • 296 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE. Elnur İSMAYILOV BİLGESAM Kafkasya Uzmanı. Karadenİz’İn Jeopolİtİğİ. Montrö Boğazlar Sözleşmesİ. Karadeniz’in güvenliğine kıyıdaş devletler lehine katkı sağladı. Kıyısı bulunmayan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi sınırlandırıldı.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karaden z dek gel meler ve t rk ye

KARADENİZ’dekİ gelİşmeler VE TÜRKİYE

Elnur İSMAYILOV

BİLGESAM Kafkasya Uzmanı


Karaden z n jeopol t

Karadenİz’İn Jeopolİtİğİ


Montr bo azlar s zle mes

Montrö Boğazlar Sözleşmesİ

 • Karadeniz’in güvenliğine kıyıdaş devletler lehine katkı sağladı.

 • Kıyısı bulunmayan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi sınırlandırıldı.

 • Savaş zamanında Türkiye’ye istediği şekilde Boğazları açıp kapatma hakkı tanındı.


Montr bo azlar s zle mes1

Montrö Boğazlar Sözleşmesİ

 • ABD, Montrö’nün değiştirilmesinden yana bir tutum geliştirmiştir.

 • Rusya, sözleşme ile ilgili statükocu bir politika izlemektedir.


So uk sava sonrasi karaden z

Soğuk Savaş sonrasI Karadenİz

 • Rusya, Sovyetler döneminde sahip olduğu stratejik bölgeleri kaybetti.

 • Rusya etkisinden çıkan bağımsız devletlerin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla işbirliği, bölgenin jeopolitiğini değiştirdi.

 • Karadeniz 6 devlet tarafından çevrili hale geldi.

 • «Geniş Karadeniz Bölgesi» kavramı ortaya çıktı.


Karaden z de asker denge

Karadenİz’de Askerİ Denge

 • SSCB’nin dağılmasıyla Karadeniz’deki denge Türkiye lehine değişmiştir.

 • Romanya ve Bulgaristan 2004’te NATO’ya katılmıştır.

 • ABD, askeri üslerle bölgedeki varlığını artırmıştır.

 • Kırım’ın ilhakıyla birlikte ise askeri denge Rusya lehine değişmiştir.


Karaden z de muhtemel ati ma alanlari

Karadenİz'de Muhtemel ÇatIşma AlanlarI


Kir i m sorunu

KIrIm Sorunu

 • Karadeniz’in kuzeyden denetiminde Kırım’ın stratejik değeri

 • Mart 2014’de Rusya tarafından işgal edildi ve referandumla Rusya’ya katıldı.


Rusya nin muhtemel meb

Rusya’NIN Muhtemel MEB’İ


Transd nyester sorunu

Transdİnyester Sorunu

 • 1991’de Moldova’dan bağımsızlığını ilan etti.

 • 1990-1992’de İç Savaş

 • 2006 referandumuyla bağımsızlık ve Rusya’ya birleşme talebi

 • Sorunun çözümü için 5+2 görüşmeleri

 • Mart 2014’de Rusya’ya birleşme talebinde bulundu.


Abhazya ve g ney osetya

ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA

 • Rusya, ayrılıkçı dinamiklere destek sağladı.

 • 2008’deki savaşın ardından Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlıklarını tanıdı.


Rusya nin karaden z stratej s

Rusya’nIn Karadenİz Stratejİsİ

 • Batılı devletlerin bölgede artan nüfuzunu engellemek

 • Ayrılıkçı eğilimleri destekleyerek bölgedeki etkisini muhafaza etmek

 • Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO ve AB’ye üyeliğini engellemek


Karaden z dek gel meler ve t rk ye

BÖLGEDEKİ RUS NÜFUSU


Rusya nin karaden z f losunu gel t rme hedef

Rusya’nIN Karadenİz fİlosunu gelİŞTİRme hedefİ

 • Rusya Karadeniz donanmasını 2020’ye kadar modernize etmeyi, yeni savaş gemileri ve denizaltılar tedarik etmeyi planlamaktadır.

 • Mistral sınıfı havuzlu çıkarma gemilerini Fransa ile birlikte üretmektedir.

 • Sivastopol merkezli olarak geliştirilen donanma, Akdeniz filosuna destek sağlayacak şekilde genişletilmektedir.


Ukrayna kr z

Ukrayna Krİzİ


Avrupa atlant k g venl k s stem ve karaden z

Avrupa-Atlantİk Güvenlİk Sİstemİ ve Karadenİz

 • NATO ve AB’nin bölgeye doğru genişlemesi Karadeniz’in önemini artırdı.

 • Karadeniz, Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi ile Rusya arasında rekabet alanına dönüştü.


Abd n n karaden z stratej s

ABD'nİn Karadenİz Stratejİsİ

 • 11 Eylül sonrası Karadeniz’de etkili olmaya çalıştı.

 • Rusya’nın etki alanlarını sınırlandırmak ve kontrol altında tutmak

 • Askeri üsler edinerek etkisini artırmak

 • Montrö sözleşmesini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek

 • 2010’da Karadeniz’de Rotasyonel Kuvveti oluşturdu.


Nato ve karaden z

NATO ve Karadenİz


Ab n n karaden z stratej s

AB’nİn Karadenİz Stratejİsİ

 • Enerji güvenliği

 • Ulaşım projeleri: TRACECA projesi, Viking projesi

 • Türkiye’nin müzakere süreci

 • 2004 genişlemesi ve 2007’de Romanya ve Bulgaristan’ın AB’ye katılımı

 • Avrupa Komşuluk Politikası ve Doğu Ortaklığı Projesi

 • 2007-Karadeniz Sinerjisi

 • 2011-AB’nin Karadeniz Stratejisi


Romanya bulgar stan ve g rc stan

Romanya, Bulgarİstan ve Gürcİstan

 • Çevresel Ortaklık Programı (Romanya)

 • Diyalog ve Ortaklık İçin Karadeniz Forumu ve Karadeniz Avro Bölgesi projeleri (Romanya)

 • Romanya ve Bulgaristan’ın AB ve NATO üyelikleri

 • ABD ile imzalanan askeri ve güvenlik anlaşmaları

 • Gürcistan’ın NATO ve AB üyeliği talebi

 • 2005, Demokratik Seçenekler Topluluğu (Gürcistan)


B lgesel te k latlar

Bölgesel TeŞkİlatlar

 • GUAM

 • SECI (Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi) (1996, ABD) / 2011’den itibaren SELEC

 • SEDM (1996)

 • SEEBRIG (1999)

 • CMEPCSEE (2001)


Karaden z n g venl ve t rk ye

Karadenİz’İn GüvenlİĞİ ve Türkİye

 • Karadeniz havzasında barış ve istikrarın sürdürülmesi

 • Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi

 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin korunması

 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (1992)


Karaden z dek gel meler ve t rk ye

BÖLGEDEKİ TÜRK NÜFUSU


B lgesel b rl projeler

Bölgesel İşbİrlİğİ Projelerİ

 • BLACKSEAFOR (2001)- arama-kurtarma ve çevre koruma amaçlı

 • KUH (2004)- terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, uyuşturucu trafiği ve silah kaçakçılığıyla mücadele

 • NATO ile eşgüdüm


Sonu ve ner ler

Sonuç ve önerİler

 • Türkiye, Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi içinde hareket etmelidir.

 • Ancak Rusya’yı doğrudan karşısına almamaya özen göstermelidir.

 • Montrö Sözleşmesi muhafaza edilmelidir.

 • Bölgedeki Türk nüfusun haklarının korunması sağlanmalıdır.

 • Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan’ın Rusya karşısında yalnızlaşmasına müsaade edilmemelidir.


 • Login