HYV N TEORIAN TUNNUSMERKIT

HYV N TEORIAN TUNNUSMERKIT PowerPoint PPT Presentation


  • 698 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TAUSTA . Laadukas teoria auttaa sen tuoman tiedon soveltamista k

Download Presentation

HYV N TEORIAN TUNNUSMERKIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. HYVÄN TEORIAN TUNNUSMERKIT Turun Yliopisto Annastiina Ihalainen Nina Jokirinne Ritva Kosklin Mirka Piiroinen

2. TAUSTA Laadukas teoria auttaa sen tuoman tiedon soveltamista käytäntöön Kyky arvioida teorioita helpottaa sopivan teorian löytymistä

3. TARKOITUS Kuvata hyvän teorian tunnusmerkit Pohtia, miksi on tärkeä tietää hyvän teorian tunnusmerkit

4. HYVÄN TEORIAN TUNNUSMERKIT Sharon Dudley-Brown (1997) Yhdysvaltalainen hoitotieteilijä Lisäksi julkaisuja v. 1996 alkaen gastroenterologisen hoitotyön, sydän- ja verisuonitautien hoitotyön sekä hoitotyön oppimisen ja opetuksen aloilta

5. MENETELMÄT Kirjallisuushaut: Turun yliopiston Volter- tietokanta hoitotieteelliset tietokannat Cinahl, Cochrane Library Hakusanat: Dudley-Brown nursing theory criteria evaluation hoitotieteellinen teoria arviointi

6. HYVÄ TEORIA ON TARKKA JA PAIKKANSAPITÄVÄ JOHDONMUKAINEN

7. HYVÄ TEORIA ON HEDELMÄLLINEN YKSINKERTAINEN TAI MONIMUOTOINEN LAAJA- TAI KAPEA-ALAINEN

8. HYVÄ TEORIA ON HYVÄKSYTTÄVÄ SOSIOKULTTUURISESTI HYÖDYLLINEN

9. ONKO OLEMASSA KAIKKI HYVÄN TEORIAN TUNNUSMERKIT OMAAVAA TEORIAA?

10. HYVÄN TEORIAN TUNNUSMERKEISTÄ ON HYÖTYÄ Käytännön hoitotyötä tekeville Tutkijoille ja teoreetikoille Näyttöön perustuvalle hoitotyölle

11. Lähteet Dudley-Brown SL. 1997. The evaluation of nursing theory: a method for our madness. International Journal of Nursing Studies 34, 76-83 McKenna H.1997. Nursing Theories and Models. TJ Press International Ltd. Great Britain Lauri S. & Kyngäs H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. Wsoy.Vantaa http://nursing.cua.edu/faculty/dudleybrown.cfm

  • Login