Wst p do geografii fizycznej systemowy obraz przyrody modele
Download
1 / 17

WSTĘP DO GEOGRAFII FIZYCZNEJ SYSTEMOWY OBRAZ PRZYRODY - MODELE - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

WSTĘP DO GEOGRAFII FIZYCZNEJ SYSTEMOWY OBRAZ PRZYRODY - MODELE. Wykład dla I roku Zaocznego Studium Geografii w roku akademickim 2007/8. LUDZIE I TWORZONE PRZEZ NICH MODELE OTACZAJĄCEGO ŚWIATA CO TO JEST MODEL?. Pojęcie modelu jest niejednoznaczne! Zazwyczaj przez słowo model rozumie się:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WSTĘP DO GEOGRAFII FIZYCZNEJ SYSTEMOWY OBRAZ PRZYRODY - MODELE' - dalton-nielsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wst p do geografii fizycznej systemowy obraz przyrody modele

WSTĘP DO GEOGRAFII FIZYCZNEJSYSTEMOWY OBRAZ PRZYRODY - MODELE

Wykład dla I roku

Zaocznego Studium Geografii

w roku akademickim 2007/8


Ludzie i tworzone przez nich modele otaczaj cego wiata co to jest model
LUDZIEI TWORZONE PRZEZ NICH MODELEOTACZAJĄCEGO ŚWIATACO TO JEST MODEL?

 • Pojęcie modelu jest niejednoznaczne!

 • Zazwyczaj przez słowo model rozumie się:

  • pewne „odwzorowanie” czy też „obraz” – „kopię” czegoś występującego w realnym świecie,

  • lub pewien „wzorzec”,

  • a czasami model jest utożsamiany z pewnym szeroko rozumianym „sposobem” działania.

 • W naszych rozważaniach traktujemy model jako pewne „odwzorowanie”.

 • Przez model systemu rozumie się przedstawienie interesujących nas istotnych właściwości rzeczywistego (lub tworzonego systemu) w dogodnej dla nas postaci.


Ludzie i tworzone przez nich modele otaczaj cego wiata podstawowe cechy modeli
LUDZIEI TWORZONE PRZEZ NICH MODELEOTACZAJĄCEGO ŚWIATAPODSTAWOWECECHY MODELI

 • Model systemu jest z reguły uproszczeniem rzeczywistości.

 • Model systemu powinien zewnętrznie, w zakresie nas interesującym, zachowywać się podobnie jak system, aczkolwiek może mieć inną strukturę wewnętrzną.

 • Modele systemów mają z reguły znacznie mniejszą ilość wejść i wyjść niż systemy rzeczywiste.

 • Model systemu powinien cechować się łatwością wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.


Ludzie i tworzone przez nich modele otaczaj cego wiata przeznaczenie modeli cele ich tworzenia
LUDZIE I TWORZONE PRZEZ NICH MODELEOTACZAJĄCEGO ŚWIATAPRZEZNACZENIE MODELI(cele ich tworzenia)

 • BADANIE – czyli model służy do wyjaśnienia zachowania się sytemu w określonych warunkach.

 • PROGNOZOWANIE – czyli model służy do przewidywania zachowania się systemu w przyszłości.

 • PROJEKTOWANIE – czyli model służy do optymalizacji struktury i parametrów projektowanego systemu.

 • KIEROWANIE – czyli model służy do podejmowania decyzji w działającym systemie.


Ludzie i tworzone przez nich modele otaczaj cego wiata typy modeli ze wzgl du na ich konstrukcj
LUDZIE I TWORZONE PRZEZ NICH MODELE OTACZAJĄCEGO ŚWIATATYPY MODELI(ze względu na ich konstrukcję)

 • Koncepcyjne albo jakościowe – np. model Ptolemeusza systemu słonecznego lub model systemu motywacji pracownika do wydajnej pracy.

 • Fizyczne – np. model koryta rzeki w skali laboratoryjnej, lub model samolotu testowany w tunelu aerodynamicznym.

 • Analogowe – np. symulacja systemu sieci wodociągowej za pomocą złożonego układu elektrycznego, lub symulacja systemu sterowania za pomocą analizatora analogowego.

 • Matematyczne – w postaci układu zależności matematycznych.

 • Komputerowe – za pomocą odpowiedniego programu komputerowego. Modele takie budowane są z równań matematycznych, zależności statystycznych i reguł probabalistycznych. Ich specyfiką jest możliwość symulowania ewolucji systemu poprzez krokowe zmiany parametrów wyjściowych.


Model CZARNEJ SKRZYNKI

(Black box)

Model Białej SKRZYNKI

(White box)

Model SZAREJ SKRZYNKI

(Gray box)

LUDZIE I TWORZONE PRZEZ NICH MODELE OTACZAJĄCEGO ŚWIATATYPY MODELI(ze względu na ich relacje do modelowanego systemu)


System klima tyczny ziemi
SystemklimatycznyZiemi

Modele klimatyczneprzykłady równań matematycznych reprezentujących zjawiska atmosferyczne(cyrkulacja atmosferyczna, temperatura i wilgotność)


Z o ony model uvic

Półkula

północna

Półkula

południowa

Składowa zlodowaceń kontynentalnych

Złożony model UVic

Obraz symulowany

Obraz rzeczywisty

Porównanie obserwowanego i symulowanego zasięgu i miąższości zlodowaceń kontynentalnych na półkuli północnej i południowej


ad