Poakcesyjny program wsparcia obszar w wiejskich
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program Integracji Społecznej Podstawowe informacje. Program Integracji Społecznej - ogólne informacje. Termin realizacji: maj 2007 – grudzień 2009, z możliwością przedłużenia. Cele projektu:

Download Presentation

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poakcesyjny Program WsparciaObszarów Wiejskich

Program Integracji Społecznej

Podstawowe informacje


Program Integracji Społecznej- ogólne informacje

Termin realizacji:maj 2007 – grudzień 2009, z możliwością przedłużenia.

Cele projektu:

 • Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin w zakresie planowania strategicznego i realizowania polityki społecznej;

 • Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług oraz nowych form współpracy i aktywności:

  • Zwiększenie oferty i standardu usług,

  • Rozwój sieci usługodawców,

  • Wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną.

  • Zwiększenie udziału mieszkańców w zorganizowanej aktywności.


Program Integracji Społecznej- główne etapy

 • Plan działania oraz analiza strategii

  2. A) Rozpoczęcie realizacji usług (1/3 kwoty)B) Organizacja warsztatów

  3. Aktualizacja planu działania

  4. Realizacja usług (2/3 kwoty)


Możliwe scenariusze

 • II. Aktualizacja strategii:

 • rozpoczęcie warsztatów;

 • aktualizacja planu działania;

 • realizacja usług społecznych.

 • I. Brak strategii gminnej:

 • rozpoczęcie warsztatów;

 • aktualizacja planu działania;

 • realizacja usług społecznych.

 • III. Strategia przyjęta:

 • opracowanie planu działania;

 • realizacja usług społecznych.

Program Integracji Społecznejanaliza strategii


WARSZTAT A

Przedstawienie procesu tworzenia strategii;

Przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej w gminie;

Sformułowanie wizji rozwoju;

Zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców.

WARSZTAT B

Identyfikacja i kategoryzacja problemów społ.;

Ocena zasobów społecznych gminy i instytucji działających na jej terenie;

Ocena doświadczeń tych podmiotów w rozwiązywaniu problemów społecznych;

Sformułowanie potrzeb społecznych

WARSZTAT C

Sformułowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

WARSZTAT D

Opracowanie projektów realizacyjnych

Przygotowanie ramowego planu działania

Program Integracji Społecznejwarsztaty wypracowujące strategię


Program Integracji Społecznej- realizacja usług społecznych

Kontraktowanie usług społecznych:

 • w oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego, Ustawy o pomocy społecznej oraz zapisy procedury CPP;

  Rodzaje usług finansowanych z PIS:

 • dla osób starszych;

 • dla rodzin;

 • dla dzieci i młodzieży.

  Nie mogą być finansowane przedsięwzięcia tylko inwestycyjne (np.: zakup terenu, budowa obiektu, naprawa dachu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie świadczeń finansowych (zasiłków) itp.

  Uprawnieni usługodawcy:

 • organizacje pozarządowe, organizacje kościelne (w tym parafie), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, firmy prywatne, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne.


Program Integracji Społecznej- co chcemy osiągnąć?

 • Podniesienie umiejętności planowania i wypracowywania strategii:- udział mieszkańców i przedstawicieli instytucji lokalnych w warsztatach roboczych; wsparcie eksperckie przez trenerów – moderatorów.

 • Nabycie większego doświadczenia gmin w zakresie zlecania zadań własnych:- pomoc w stosowaniu ustaw i współpraca z organizacjami społecznymi.

 • Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie sieci usług:- wzrost liczby usług, organizowanie nowych usług lub poprawa ich jakości.


Program Integracji Społecznejco chcemy osiągnąć?

 • Podniesienie standardów usług społecznych;szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla gmin i ich partnerów społecznych; upowszechnianie dobrych praktyk.

 • Łatwo dostępna wiedza nt. wypracowywania strategii oraz najlepszych doświadczeń z obszaru polityki społecznej;podręczniki, baza dobrych praktyk.

 • Zwiększenie lokalnej aktywności w obszarze rozwiązywania problemów społecznych; nowi usługodawcy, udział mieszkańców w tworzeniu strategii.


Program Integracji Społecznejw województwie zachodniopomorskim


Program Integracji Społecznejw województwie zachodniopomorskim

Podstawowe zasady kontraktowania:

 • gminy ogłaszają konkursy na realizację usług społecznych, preferowane są lokalne inicjatywy, organizacje, wykonawcy

 • gminy zamawiają usługi szkoleniowe i doradcze do 10% wartości alokacji

  Podstawowe zasady rozliczania:

 • umowa o świadczenie usług

 • faktura raz w miesiącu

 • wysokość faktury uzależniona od liczby obsłużonych osób

  Terminy:

 • pierwsze konkursy – kwiecień/maj 2008


Kontakt:

Krzysztof Musiatowicz Konsultant Regionalny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tel. kom. +48 508 285 572 e-mail: krzysztof.musiatowicz@ppwow.gov.pl

Sylwia KaczmarekRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiegotel. +48 91 485 45 91e-mail: skaczmarek@wzp.pl


 • Login