Dementie diagnostische en therapeutische ontwikkelingen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

DEMENTIE: diagnostische en therapeutische ontwikkelingen PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEMENTIE: diagnostische en therapeutische ontwikkelingen. Ph. Scheltens, Neuroloog Alzheimercentrum VUMC. Na dit praatje weet U:. “Tsunami” dementie is reëel Dementie op jonge leeftijd is in opkomst Vroege detectie centraal voor behandeling Vroeg diagnostiek is mogelijk

Download Presentation

DEMENTIE: diagnostische en therapeutische ontwikkelingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DEMENTIE: diagnostische en therapeutische ontwikkelingen

Ph. Scheltens,

Neuroloog

Alzheimercentrum VUMC


Na dit praatje weet U:

 • “Tsunami” dementie is reëel

 • Dementie op jonge leeftijd is in opkomst

 • Vroege detectie centraal voor behandeling

 • Vroeg diagnostiek is mogelijk

 • Nieuwe vormen van therapie in aantocht


CBO Richtlijn: Diagnostiek en Medicamenteuze behandeling van dementie 2005

 • Dementie = syndroom (dementieel beeld)

 • Van syndroomdiagnose naar nosologische diagnose

 • Gebruik makend van klinisch-diagnostische criteria

 • Ziektediagnostiek en zorgdiagnostiek


Belangrijkste oorzaken van dementie

 • Ziekte van Alzheimer

  NINCDS-ADRDA criteria (1984)

 • Vasculaire dementie

  NINDS- AIREN criteria (1993)

 • Dementie met Lewy lichaampjes

  McKeith criteria (2005)

 • Frontotemporale dementie

  Neary & Snowden criteria (1998)


Dementie in getallen

Dementie > 65 jaar


Dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar)


Dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar)

 • Aantal jong dementerenden in Nederland naar schatting >12.000

 • Toekomstverwachting?

 • Diagnose-verdeling verschilt van die op oudere leeftijd

≥65 jaar

<65 jaar


Rol van biologische markers in (vroeg)diagnostiek

 • MRI

 • Liquor

 • PET


Hippocampusatrofie (MTA)

graad 0-4


Multidetector CT in dementia

 • 64 slices, 0.6 mm slice collimation, 5 sec acquisition time

 • Wattjes et al.Radiology 2009


Diagnostische waarde MTA

 • Onderscheid AD - gezonde leeftijdgenoten: sensitiviteit en specificiteit > 85%

 • Onderscheid AD - andere vormen van dementie, in combinatie met MMSE: sensitiviteit en specificiteit > 85%

 • prodromale ziekte van Alzheimer in MCI:

  sensitiviteit 51-70%, specificiteit 68-69%;

  wanneer leeftijd en geheugenfunctie in beschouwing worden genomen, sensitiviteit resp 74 en 81%, specificiteit resp 88 en 96%


Biologische markers in liquor

Blennow 2003


Assays of CSF AD Biomarkers Amyloid, Tau and pTau


Six Years Biochemical Diagnosis of AD: Overall Results Tau vs Ab42

C. Mulder et al; 2010


CSF Diagnosis of AD: Cut-off levels and Specificity at 85% sensitivity; Entire group; six year period

Combination of Aß42 and Tau:

sensitivity of 93.5%

specificity of 82.7%

C. Mulder et al; 2010


Diagnostische waarde liquor biomarkers

Ziekte van Alzheimer:

 • Amyloid beta(1-42) (Aβ42) ↓

 • Tau ↑

 • P-tau ↑

 • Aβ42 ↓ in combinatie met tau ↑: sensitiviteit en specificiteit voor (prodromale) ziekte van Alzheimer > 85%

 • Voor andere vormen van dementie geen specifiek biomarkerprofiel


Nieuwe PET liganden

Pittsburgh compound B (PIB):

Specifieke binding aan amyloid

Hoge sensitiviteit en specificiteit voor

(prodromale) ziekte van Alzheimer


 • Waarschijnlijke ziekte van Alzheimer:

  A plus één of meer ondersteunende criteria B,C,D of E

 • Avroege aanwezigheid van significante geheugenstoornis, zich uitend als

  • Geleidelijk progressieve geheugenstoornis > 6 mnd

  • Geobjectiveerde stoornis episodisch geheugen bij testen

  • Geheugenstoornis kan geïsoleerd voorkomen of in combinatie met andere cognitieve stoornissen


Research criteria (vervolg)

 • Ondersteunende kenmerken

 • Baanwezigheid MTA

 • Cafwijkend liquor biomarker profiel

  • Aβ42 ↓, tau ↑, P-tau ↑ of combinatie

  • andere toekomstige goed gevalideerde markers

 • Dspecifiek patroon PET

  • bilateraal pariëtotemporaal hypometabolisme

  • andere toekomstige goed gevalideerde markers, zoals PIB-PET

 • Ebewezen verantwoordelijke mutatie


Therapeutische perspectieven


Immunotherapie

1. Remming vorming van Aβ

2. Remmen/Blokkeren Aβ aggregatie.

3. Aβ wegvangen met antilichamen.


Actieve immunisatie

Janus et al., Morgan et al.,Schenk et al.


Passieve immunisatie

Dodart et. al.


uitloper

cellichaam

Verbinding: synaps

Alternatieve mogelijkheden voor therapie?


Conclusies

 • Medicamenteuze therapie alleen zinnig in vroeg stadium

 • Causale therapie alleen mogelijk wanneer onderligend proces aangetoond kan worden

 • Vroegdiagnostiek anno 2009 heel goed mogelijk

 • Opent mogelijkheden voor nieuwe therapeutische wegen, waarbij vele wegen wellicht naar Rome leiden


www.alzheimercentrum.nl


 • Login