Reflektioner Framtidsdagen 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Reflektioner framtidsdagen 2013
Download
1 / 13

  • 95 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Reflektioner Framtidsdagen 2013. Insamlade reflektioner från seminarierna: Storstad, småstad, framtidsstad? Utbilda väl för framtidens näring. Fråga 1: I de flesta kommuner finns minst en ort som har positiv befolkningstillväxt. Hur främjar vi befolkningstillväxt där det växer ?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Reflektioner Framtidsdagen 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reflektioner framtidsdagen 2013

Reflektioner Framtidsdagen 2013

Insamlade reflektioner från seminarierna:

Storstad, småstad, framtidsstad?

Utbilda väl för framtidens näring


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 1: I de flesta kommuner finns minst en ort som har positiv befolkningstillväxt. Hur främjar vi befolkningstillväxt där det växer?


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 2: Andra orter har en minskande och åldrande befolkning. Hur främjar vi utveckling där befolkningen inte växer?

Forts nästa sida…


Forts fr n f reg ende sida

…forts från föregående sida


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 3: Ett framtidsscenario är att om 25 år finns inte ålderspuckeln, det är en jämn fördelning mellan åldrar. I vissa kommuner är befolkningen hälften så stor som idag. Hur möter vi det?


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 4:I Västerbotten finns det 60 skolor med färre än 60 elever. När ska skolan läggas ner? Finns det några alternativ?


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 1: Välutbildad betyder många års studier. Utbildad väl handlar istället om matchning mellan den kompetens som behövs och den kompetens som finns. Vad behöver vi för att utbilda väl?

Forts nästa sida…


Forts fr n f reg ende sida1

…forts från föregående sida


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 2: En målsättning i Europa 2020 är högre andel högutbildade. Hur attraherar vi högutbildade till mindre respektive större arbetsmarknader?


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 3: Framtidens näring kan utvecklas ur innovation och nytänkande. Vilka strukturer behöver förändras för att främja innovation och nytänkande?

Forts nästa sida…


Forts fr n f reg ende sida2

…forts från föregående sida


Reflektioner framtidsdagen 2013

Fråga 4: Urbanisering, demografiska förändringar och förändring mot ett tjänste- och kunskapssamhälle är tydliga omvärldstrender. Vilka fördelar har vi relativt omvärlden?

Forts nästa sida…


Forts fr n f reg ende sida3

…forts från föregående sida


  • Login