Reflektioner framtidsdagen 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Reflektioner Framtidsdagen 2013 PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Reflektioner Framtidsdagen 2013. Insamlade reflektioner från seminarierna: Storstad, småstad, framtidsstad? Utbilda väl för framtidens näring. Fråga 1: I de flesta kommuner finns minst en ort som har positiv befolkningstillväxt. Hur främjar vi befolkningstillväxt där det växer ?.

Download Presentation

Reflektioner Framtidsdagen 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reflektioner Framtidsdagen 2013

Insamlade reflektioner från seminarierna:

Storstad, småstad, framtidsstad?

Utbilda väl för framtidens näring


Fråga 1: I de flesta kommuner finns minst en ort som har positiv befolkningstillväxt. Hur främjar vi befolkningstillväxt där det växer?


Fråga 2: Andra orter har en minskande och åldrande befolkning. Hur främjar vi utveckling där befolkningen inte växer?

Forts nästa sida…


…forts från föregående sida


Fråga 3: Ett framtidsscenario är att om 25 år finns inte ålderspuckeln, det är en jämn fördelning mellan åldrar. I vissa kommuner är befolkningen hälften så stor som idag. Hur möter vi det?


Fråga 4:I Västerbotten finns det 60 skolor med färre än 60 elever. När ska skolan läggas ner? Finns det några alternativ?


Fråga 1: Välutbildad betyder många års studier. Utbildad väl handlar istället om matchning mellan den kompetens som behövs och den kompetens som finns. Vad behöver vi för att utbilda väl?

Forts nästa sida…


…forts från föregående sida


Fråga 2: En målsättning i Europa 2020 är högre andel högutbildade. Hur attraherar vi högutbildade till mindre respektive större arbetsmarknader?


Fråga 3: Framtidens näring kan utvecklas ur innovation och nytänkande. Vilka strukturer behöver förändras för att främja innovation och nytänkande?

Forts nästa sida…


…forts från föregående sida


Fråga 4: Urbanisering, demografiska förändringar och förändring mot ett tjänste- och kunskapssamhälle är tydliga omvärldstrender. Vilka fördelar har vi relativt omvärlden?

Forts nästa sida…


…forts från föregående sida


  • Login