slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Peter Fröst , arkitekt, PhD Chalmers Tekniska Högskola Reflektioner från det första året som adjungerad professor i vårdbyggnad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Peter Fr st, arkitekt, PhD Chalmers Tekniska H gskola Reflektioner fr n det f rsta ret som adjungerad professo - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Peter Fröst , arkitekt, PhD Chalmers Tekniska Högskola Reflektioner från det första året som adjungerad professor i vårdbyggnad. Ibland har det känts såhär…. Rundresa till landstingen bland Forums medlemmar….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peter Fr st, arkitekt, PhD Chalmers Tekniska H gskola Reflektioner fr n det f rsta ret som adjungerad professo' - rudolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Peter Fröst, arkitekt, PhD

Chalmers Tekniska Högskola

Reflektioner från det första året som adjungerad professor i vårdbyggnad

slide4

Mötena syfte är att etablera kontakt samt gett överblick över kunskapsbehov, förväntningar och möjliga samarbetsområden framöver

 • Ger också en god överblick över hur de olika landstingen jobbar, vad som är på gång och vad man funderar på.
 • Positiv nyfikenhet på vad professuren, forskning och studenter kan tillföra den praktiska verksamheten.
 • Forums verksamhet är välkänd och uppskattad!
 • .
slide5

Många beskriver idag hur man står inför ökade investeringar i vårdbyggnader.

 • De äldre sjukhusbyggnaderna går inte att bara lappa och laga längre.
 • De är i många fall uttjänta och svåra att anpassa till dagens krav.
 • Vårdens nya och snabbt föränderliga behov kräver omfattande ombyggnader eller nybyggnader.
slide6

Man behöver ställa om från en förvaltande roll till att skapa en organisation för utveckling av nya projekt.

 • Här finns därför ett stort kunskapsbehov.
 • Organisationerna föryngras. personalrekryteringen och kompetensuppbyggnad nyckelfrågor.
 • Koppling till forskning och undervisning kan bidra till att man är en attraktivare arbetsplats.
 • Lokalplaneringsrollen behöver förändras och utvecklas – stort intresse för vidareutbildning.
slide7

Det finns många uppgifter som är gemensamma och kan sägas ”ligga i tiden”

 • T ex nya lokaler för operation, vårdavdelningar med enkelrum, akutmottagningar, forsknings/labbyggnader, psykiatri mm
 • Vården organiserar sig idag alltmer i processer (lean mm). Hur kan lokalplaneringsprocessen stödja arbetet. Hur kommer detta att påverka lokaler och byggnader?
slide8

Under 90-talet demonterades mycket av de standarder och processer som utgjorde kunskapsbasen för 60- och 70-talens utbyggnader

 • Planeringsarbetet (idéplaner, fastighetsplaner, lokalförsörjningsplaner etc) hur det genomförs – hur samordnar man fastighetsplanering och vårdens snabba förändringstakt.
 • Intresse för standarder (PTS)
 • Tidiga skeden mycket viktiga. Fokusförskjutning från bygg till lokalplanering.
slide9

Att bygga för den forskningsintensiva och snabbt föränderliga vården fordrar forskningsbaserad kunskap.

 • Vårdens företrädare efterfrågar forsknings- och evidensbaserad kunskap i utformningen av deras lokaler och byggnader.
 • Hur tillgodogör man sig forskningsresultat i sina projekt? Hur gör man forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig?
slide10

”Centrum/akademin för vårdbyggnadsforskning”…

 • Det behövs forskningsbaserad kunskap för att bygga långsiktigt och hållbart till en forskningsbaserad verksamhet som vården.
 • Behov av oberoende nationellt kunskapscentrum.
 • Samverkan Chalmers, svenska vårdbyggnadsforskare och Forum för vårdbyggnad.
slide11

Chalmers avser att inrätta ett antal doktorandtjänster vid Arkitekturinstitutionen.

 • Två av dessa kan med delad finansiering ses som ”vårdbyggnadsdoktorander”.
 • En ny industridoktorand från Medic Hus kommer att börja på Chalmers
 • För den andra har vi annonserat på Forums hemsida med förhoppningen att någon av Forums medlemmar känner sig manad.
slide12

Under vårterminen 2008 arbetade en grupp på 20 studenter i årskurs två på arkitektutbildningen i projektet med att utforma en ny neonatalavdelning på SU/Östra sjukhuset i Göteborg.

slide13

Under hösten 2008 arbetar ett mastersprojekt med en nybyggnad i anslutning till Karolinska Huddinge.

ad