,,Poznaję swój zawód…” Technik ekonomista - PowerPoint PPT Presentation

,,Poznaję swój zawód…”
Download
1 / 11

  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

,,Poznaję swój zawód…” Technik ekonomista. Środowisko pracy. Praca ekonomisty to typowa praca biurowa, wymagająca spędzenia dużej ilości czasu za biurkiem i przed komputerem. Warunki organizacji pracy zależą od instytucji.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

,,Poznaję swój zawód…” Technik ekonomista

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poznaj sw j zaw d technik ekonomista

,,Poznaję swój zawód…”

Technik ekonomista


Rodowisko pracy

Środowisko pracy

Praca ekonomisty to typowa praca biurowa, wymagająca spędzenia dużej ilości czasu za biurkiem i przed komputerem. Warunki organizacji pracy zależą od instytucji.

Nienormowany czas pracy obowiązuje naukowców i wykładowców, 8-godzinny dzień pracy jest dla ekonomistów pracujących w bankach i urzędach. W firmach i przedsiębiorstwach prywatnych czas pracy ekonomistów jest różny. Jeszcze inaczej mogą pracować ekonomiści zatrudnieni w grupach kilkuosobowych.

Praca jest samodzielna i wymaga odpowiedzialności finansowej.


Predyspozycje psychiczne i fizyczne

Predyspozycje psychiczne i fizyczne

Konieczne:

spostrzegawczość

zdolność koncentracji uwagi

dobra pamięć - szczególnie do cyfr

uzdolnienia rachunkowe

rozumowanie logiczne

wyobraźnia i myślenie twórcze

niezależność

samodzielność w realizacji zadań

inicjatywność

dokładność

ciekawość

gotowość ciągłego specjalistycznego dokształcania się


Wymagania zawodu

Wymagania zawodu

Wiedza:

• z zakresu ekonomiki i gospodarki przedsiębiorstw

• nauka o finansach

• obsługi komputera

• dostateczna znajomość języków obcych np. angielskiego

Zainteresowania:

• zamiłowanie do pracy naukowej

• zainteresowania gospodarką i polityką, związkami

ogólnogospodarczymi i zagadnieniami gospodarki i

ekonomiki przedsiębiorstw

• naukami społecznymi i prawem

• zamiłowanie do obcowania z danymi i z liczbami

• zamiłowanie do planowania, kalkulowania i organizowania


Poznaj sw j zaw d technik ekonomista

Zdolności i umiejętności:

zdolność przekonywania

zdolność do systematycznej i planowanej pracy

umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi

umiejętności kierownicze

umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji

umiejętność w dziedzinie przetwarzania danych

umiejętność myślenia w kategoriach handlowych

(nastawienie na koszty, na klienta i na sprzedaż)

umiejętność prowadzenia negocjacji, dar przekonywania,

siła przebicia


Wykszta cenie

Wykształcenie

Wykonywanie zawodu ekonomisty wiąże się z posiadaniem wysokich kwalifikacji.

Ekonomista to zawód, który wymaga ciągłego doskonalenia. Część osób pracujących w zawodzie zdobywa doświadczenie tylko w praktyce. Możliwość dokształcania lub przekwalifikowania się w tym kierunku dają studia podyplomowe, które większy nacisk kładą na praktyczne wykorzystanie wiedzy, czyli bezpośrednie odniesienie do aktualnych problemów gospodarczych.


Poznaj sw j zaw d technik ekonomista

Rozpoczynając pracę najpierw pracuje się pod okiem starszego pracownika szlifując swe umiejętności, potem dopiero przechodzi się na indywidualne stanowisko.

Atrakcyjność studiów ekonomicznych wciąż wzrasta. Oprócz zwykłych studiów ekonomicznych można studiować na wydziale zarządzania i marketingu na Akademiach Ekonomicznych, Politechnikach, Wyższych Szkołach Rolniczych.


Z rynku pracy

Z rynku pracy…

Pomimo dużej liczby osób kończących studia ekonomiczne jest to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Pojawiają się one przede wszystkim w polityce gospodarczej, w planowaniu gospodarki, ale również w dziedzinie planowania edukacji zawodowej, w planowaniu regionalnym i strukturalnym, w rachunkowości, bilansach jak iw oddziałach statystycznych.

Ekonomiści mogą pracować na uniwersytetach prowadząc kierunki ekonomiczne oraz instytuty badań. Część ekonomistów znajdzie zatrudnienie w administracji państwowej.


Poznaj sw j zaw d technik ekonomista

Wciąż poszukiwani są ekonomiści o coraz lepszych kwalifikacjach do pracy w nowo powstałych bankach i działających przy ich udziale funduszach. Każda większa firma potrzebuje ekonomisty, więc zapotrzebowanie na pracowników tego typu jest coraz większe, gdyż wciąż rozwija się rynek i handel zarówno krajowy jak i zagraniczny.

Pewna ilość ekonomistów może znaleźć pracę w nowo powstających firmach konsultingowych. Obok wielkich zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw handlowych ekonomistów zatrudniają zwłaszcza władze lokalne, krajowe, międzynarodowe oraz zrzeszenia.


Charakterystyka zawodu

Charakterystyka zawodu

Absolwent technikum ekonomicznego może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. Dział marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz sekretariatach.


Poznaj sw j zaw d technik ekonomista

Dziękuję

za uwagę!


  • Login