Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ. TOPRAK Düşündüm avuçlayıp toprağı Belki de bu Eflatun'un beynidir Belki hatmi çiçeği Belki çınar yaprağı Belki Ömer Hayyam'ın Göz bebekleridir . Toprak hep Ne varsa aşka ve fikre dair Toprak felsefe Toprak şiir.

Download Presentation

Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE

BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ


TOPRAK

Düşündüm avuçlayıp toprağı

Belki de bu

Eflatun'un beynidir

Belki hatmi çiçeği

Belki çınar yaprağı

Belki Ömer Hayyam'ın

Göz bebekleridir .

Toprak hep

Ne varsa aşka ve fikre dair

Toprak felsefe

Toprak şiir ...

SITKI TUNCER (1920-1978)


‘ Şu gerçeği iyi biliyorum. Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin bireylerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket, insanoğlunun da başına gelmiş demektir ’

Kızılderili reisi Seattle, 1854.


İNSAN

HAYVAN

BİTKİ

TOPRAK


DÜNYA’DA

NE KADAR

TOPRAK

VAR ?

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/app_soil/app5.htm


BU ELMA

YER KÜRE

OLSUN

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/app_soil/app5.htm


DENİZLER YER YÜZÜNÜN

%75’İNİ

OLUŞTURDUĞU İÇİN

ELMANIN %25’İNİ

KARALAR OLARAK

ALALIM.

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/app_soil/app5.htm


BU % 25’İN DE

% 50’SİNİ

ÇÖLLER,

BUZULLAR

VE

DAĞLAR

KAPLIYOR:

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/app_soil/app5.htm


BU % 25’İ

ÇIKARDIĞIMIZ

ZAMAN

ELDE % 12.5

KALIYOR


BU % 12.5’un da

% 40’ı

TARIM İÇİN

ENGEBELİ, SIĞ,

ÇOK YAĞIŞLI,

ÇOK VERİMSİZ.

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/app_soil/app5.htm


BUNLARI DA

ÇIKARINCA

ELİMİZDE ELMANIN

SADECE

% 10’u

KALIYOR


ŞİMDİ ELMANIN ELİMİZDE

KALAN % 10’luk BÖLÜMÜNÜ

SOYALIM !

ELDE ETTİĞİMİZ

KABUK ELİMİZDEKİ

TOPRAK MİKTARINI

SİMGELİYOR.

BU KADAR TOPRAK

TÜM DÜNYA NÜFUSUNU

BESLEMEK ZORUNDA.

BİR TARAFTAN DA

KENTLER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ,

SANAYİ, YOLLAR, vb FAALİYETLER

BU MİKTARDAN PAY ALMAYA

ÇALIŞIYORLAR

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/app_soil/app5.htm


1 cm toprak 200-1000 yılda oluşur...


Toprak içerdiği su, hava, organizma, organik madde nedeniyle canlı olarak kabul edilmekte ve canlıların yaşam ortamı olarak da hizmet görmektedir. Toprak bir çok çevresel etkilere karşı tampon görevi görerek zararlı ve zehirli maddeleri tutup filtre ederek taban sularının temiz kalmasını sağlamaktadır. Artan oranda kirletici maddelerin yağmur ve sulama suları ile gelmesi sonucu zamanla topraklar da kirlenmektedir.

Bu yönüyle canlılığın devamı için vazgeçilmez işlevleri ile toprak, insan için korunması gereken değerli bir varlık olup kirletilmemesi için her türlü önlemin alınması zorunludur.


Toprak Bilimi ve

Bitki Besleme Bölümü Birimleri

Ortak Kullanım

Saf Su Sistemi

Toprak Hazırlama

Cihazlar

Seralar

Toprak Anabilim Dalı

Toprak Fiziği

Toprak Kimyası

Toprak Biyolojisi

Toprak Mineralojisi

Toprak Morfolojisi

Toprak Verimliliği

Uzaktan Algılama

Toprak Etüt ve Haritalama

Bitki Besleme


Saf Su Sistemi

500 lt / gün

kapasite

Ters ozmos + anyon ve katyon değiştirici filtreler


Toprak örneklerinin kurutulması


Kurutulduktan sonra öğütülerek

analize hazırlanan topraklar


Toprak Fiziği

Toprakların fiziksel özelliklerini incelemek,

Toprak-bitki-su ilişkilerini araştırmak,

Erozyonla savaşmada gerekli olan toprak özelliklerini belirlemek.


Toprak Fiziği Laboratuvarı

Türkiye Erozyon Haritası


Toprak su tutma kapasitesi


Toprak fiziği Laboratuarı


Toprak Kimyası

 • Toprakların kimyasal özelliklerini incelemek, yoğun tarım altında

 • toprakların davranışlarını izlemek ve toprakların kimyasal

 • özellikleri bakımından verimliliklerini korumak, kimyasal sorunları

 • (tuzluluk, kimyasal kirlenme vb) olan toprakları iyileştirmek

 • ve toprakları gelecek nesillere sorunsuz olarak devretmek.

 • Bu bağlamda Toprak Kimyası laboratuarlarında:

 • Topraklarda kimyasal analizler yaparak

  • Verimliliklerini belirlemek

  • Olası sorunları ortaya çıkarmak

  • Aşırı gübreleme sonucu ortaya çıkan sorunları belirlemek

  • Topraktaki bitki besin elementlerinin toprağın

 • kimyasal bileşenleri ile olan tepkimelerini incelemek

  • Gübre ve benzeri uygulamaların toprak üzerindeki

 • etkilerini deneylerle belirlemek

 • AMAÇLANMAKTADIR


Toprak Kimyası Laboratuarı


ATOMİK ABSORPSİYON

SPEKTROMETRSİ

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ

(K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn)

ile

Na ve bazı toksik metallerin

analizinde kullanılan bir aygıt


UV-VIS SPEKROFOTOMETRE

ÖZELLİKLE FOSFOR

ANALİZLERİNDE KULLANILAN,

ÇOK AMAÇLI BİR AYGIT


Toprak Biyolojisi

Toprakların mikroorganizma faaliyetlerini belirlemek,

Toprak-çevre-canlı arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemek,

Çevre kirlenmesinde etkili tarım kökenli gazları ölçmek,

Bozunuma uğramış toprakları eski durumlarına döndürmek.


Steril ortam mikroorganizmalarla yapılan çalışmalarda kullanılır


Ozon Bozunumu:

Atmosferimizde canlıları mor ötesi ışınlardan koruyan

OZON TABAKASI

kloro-floro-karbon gazları (freon)

ve bir takım azot oksitleri tarafından

inceltilmekte ve delinmektedir

http://www.epa.gov/ozone/science/hole/index.html


Ozon Bozunumuna neden olan bazı azot oksitleri

topraktan ve azotlu gübrelerden kaynaklanabilmektedir.

Dolayısıyla bu gazların topraklardan çıkan miktarlarının

ölçülmesi önemlidir

http://www.epa.gov/ozone/science/hole/index.html


Gaz Kromatografisiçeşitli gazları ölçmekte kullanılır


 • Toprak canlıları tüm yaşamsal işlevlerini yaşadıkları

 • ortamı koruyarak sürdürürler. İnsan etkisi olmayan doğal

 • ortamlarda - örneğin balta girmemiş ormanlarda veya

 • kırlarda - binlerce yıldır süregelen bir denge oluşmuştur.

 • Çoğunlukla karışık bitki topluluklarından oluşan bu doğal

 • ortamlarda bitkiler (Flora) ve hayvanlar (Fauna) ve de

 • bunların mikroskobik akrabaları olan mikroorganizmalar

 • arasında kusursuz bir komşuluk-yardımlaşma ilişkisi vardır.

 • Birim alandan yüksek verim almayı amaçlayan yoğun tarım,

 • tek bir tip bitkiyi yetiştirirken türler arası yardımlaşmadan

 • yoksun kalır.

 • Bu noktada toprak biyolojisi

  • Toprak mikrobiyolojisi

  • Kök bölgesi biyolojisi

 • Alanlarındaki çalışmaları ile

 • DEVREYE GİREREK, DOĞADA VAR OLAN SİSTEMİ

 • YOĞUN TARIMDA KULLANMANIN YOLLARINI ARAR


Bu yardımlaşmalara en güzel örneklerden biri atmosferde bol miktarda bulunan

azot gazını, bitkilerin kullanabileceği bir biçimde, toprağa bağlayan Rizobiyum

bakterileridir. Bu yaratıklar baklagillerin ( bakla, fasulye, soya fasulyesi, nohut,

mercimek, yer fıstığı, vb) köklerine yerleşerek onlarla ortak bir yaşam sürdürürler (sembiyoz). Bu ortaklık sürecinde baklagil bitkisi bakteriye karbonhidrat (özümlenmiş enerji kaynağı) sağlarken, bakteri de bitkiye havadan bağladığı azotu sunar. Her ikisi de mutlu!..

TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİNİN TEMEL UĞRAŞ ALANLARINDA BİRİ

BU TÜR ORTAKLIKLARI TARIMSAL ÜRETİMDE YAYGIN VE ETKİN

KULLANMANIN YOLLARINI ARAŞTIRMAKTIR....

Bradyrhizobium japonicum 110


Kök Bölgesi (Rhizosfer) Biyolojisi

Laboratuvarı

 • Bitkilerin hemen kökleri çevresindeki olayları inceleyerek

  • Bu bölgedeki minik ekosistemi,

  • Kök yapılarını ve salgılarını,

  • Köklerle bu bölgede ortak yaşayan canlıları,

  • Bitki hastalıkları ile kök bölgesi arasındaki ilişkileri

 • araştırır.

 • Bu bağlamda özellikle bitki kökleri ile ortak yaşayan bir takım

 • mantarlardan (mikoriza) tarım ve ormancılıkta

 • yararlanma olanaklarını üzerinde çalışmalar yapar.

,


Bitki Kök Sistemi


Kök Bölgesi (Rhizosfer) Biyolojisi

Laboratuvarı


Uzaktan Algılama Laboratuvarı

 • Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri kullanarak

 • doğal kaynakları araştırmak ve:

  • Toprakları haritalamak,

  • Doğal bitki örtüsünü haritalamak,

  • Ekili alanlardaki kültür bitkilerini belirlemek,

  • Bu bitkilerin ekildiği alanlarının miktarını bulunmak

  • Ve bu alanlardanelde edilecek ürünü

  • önceden tahmin etmek


Uzaktan Algılama Sistemi


Uzaktan Algılama


K

Çukurova

Üniversitesi

Adana


Toprak Etüt-Haritalama

 • Yoğun arazi ve laboratuar çalışmaları ile

 • Detaylı etütler yardımıyla toprak haritalarını oluşturur

 • Tarım Toprakları tarıma uygunluk bakımından sınıflandırır

 • Arazi kullanım haritalarını yapar

 • Sulu tarıma elverişliliklerini belirler

 • Doğal kaynaklara ait veri tabanlarını oluşturur

 • Ve toprakların tarım dışı amaçlarla kullanımını önlemeye çalışır

.


 • TOPRAĞI SADECE YÜZEYDE

 • DEĞİL DERİNLEMESİNE DE

 • İNCELER:

 • KATMANLARINI

 • OLUŞUMUNU

 • YAŞINI

 • ÇEŞİDİNİ

 • BELİRLER.

 • ÖRNEKLER ALARAK TOPRAK

 • BİLİMİNİN ÇEŞİTLİ

 • DİSİPLİNLERİNE YÖNELTİR.

 • TOPRAKLARI ULUSLAR ARASI

 • STANDARTLARA GÖRE

 • SINIFLANDIRIR

 • TOPRAK HARİTALARI HAZIRLAR


ÇOK ZEVKLİ BİR EKİP ÇALIŞMASIDIR TOPRAK ETÜDÜ


UYDU GÖRÜNTÜSÜ

İŞLENEREK TOPRAK

HARİTASI ORTAYA

ÇIKARILIYOR


Bitki Besleme Laboratuvarı

 • Bitki ve toprak örneklerinde analizler yaparak, serada ve tarlada denemeler yürüterek:

  • Eksikliği görülen elementleri belirlemek

  • Verim ve kalite artışı sağlamak,

  • Hastalık, zararlı ve çevresel olumsuzluklara karşı bitki direncini artırmak


Dünyanın genel Beslenme Sorunları

5 yaşın altındaki çocukların % 30’unun ağırlığı normalin altındadır.

250 milyon insan A vitamini eksikliği çekmektedir.

3 milyara yakın insan çinko noksanlığı çekmektedir.

3.7 milyara yakın insan demir noksanlığı çekmektedir

800 milyon kişi açlık sınırında, yetersiz gıda almaktadır

1.2 milyar insan sağlıklısız su tüketmektedir.

1 milyar insan iyot yetersizliği çekmektedir.


BÖLÜM SERALARINDAN BİR GRUP

(NATO PROJESİ DESTEĞİ İLE KURULMUŞ MODERN BİR SERA)

 • SERALARDA SICAKLIK, NEM VE TOPRAK SU İÇERİĞİ GİBİ ETMENLER

 • KONTROL ALTINDA TUTULARAK

  • TOPRAK VERİMLİLİĞİ

  • GÜBRELEME,

  • BİTKİ BESLEME

  • BESLENME FİZYOLOJİSİ

 • VE BENZERİ ALANLARDA SAKSI DENEMELERİ YAPILMAKTADIR


İklim Odası: Bitkilere kontrollü yetişme ortamı sağlar


Modern plazma spektrometresi

çok duyarlı analizler yapılabilir


Laboratuardan bir köşe


Toprak Mineralojisi ve

Mikromorfolojisi

Topraklar üzerinde oluştukları malzeme (ana kaya) ile

bu malzemeden kimyasal değişime uğrayarak yeniden sentezlenmiş bir takım anorganik maddeler (mineral)

ile organik maddelerin karışımıdır. Topraklar büyük

oranda mineral maddelerden oluştukları için, bu minerallerin toprakların fiziksel ve kimyasal verimlilikleri üzerindeki etkileri büyüktür. Toprak mineralojisibu etkinin niteliğini

ve niceliğini araştırır.


X-ışını kırınımı spektrometresi

minerallerin kristal yapısını inceler


DTA,

Quantimetre


 • Login