V.
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 51

V. Dijagrami objekata PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

V. Dijagrami objekata. Pokazuju vezu medu objektima radi opisa statickih karakteristika modela. Dijagrami objekata. uprava : Organizacija. racunovodstvo : Organizacija. nastavici : Organizacija. Pero : Osoba. Marko : Osoba. KONKRETAN PRIMER DIJAGRAMA OBJEKATA. VI. Dijagrami komponenti.

Download Presentation

V. Dijagrami objekata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V dijagrami objekata

V.Dijagrami objekata

Pokazuju vezu medu objektima radi opisa statickih karakteristika modela


Dijagrami objekata

Dijagrami objekata

uprava : Organizacija

racunovodstvo : Organizacija

nastavici : Organizacija

Pero : Osoba

Marko : Osoba


Konkretan primer dijagrama objekata

KONKRETAN PRIMER DIJAGRAMA OBJEKATA


V dijagrami objekata

VI.Dijagrami komponenti

Skup komponenti i njihovih relacija (biblioteke fajlova, funkcije izvrsnih fajlova ili koncepti u softverskim paketima


V dijagrami objekata

Dijagrami komponenti

Upotreba:Modeliranje koda programa,Modeliranje izvrsnih verzija softvera,Modeliranje baza podatakaModeliranje prilagodljivih (adaptivnih) sistema


V dijagrami objekata

VII.Dijagrami razmestaja komponenti

Prikazuje topologiju sistema, raspored komponenti po cvorovima mreze


V dijagrami objekata

KLIJENT

SERVER

MREŽA

KLIJENT

KLIJENT

primer


V dijagrami objekata

DIJAGRAM RAZMESTAJA KOMPONENTI


Zadatak 1

Zadatak 1.

 • Dijagramom razmeštaja predstaviti konfiguraciju mreze, pod pretpostavkom da se studenti mogu prijavljivati za neke kurseve iz biblioteke, studentskog doma ili sa bilo kog racunara iz glavne zgrade. Sve to treba da se odrazi na stanje u bazi podataka koja se nalazi na serveru.


Zadatak 1 re enje

Zadatak 1. (rešenje)


V dijagrami objekata

II.Dijagrami interakcija (dijagram sekvenci (redosleda)+dijagram kolaboracije(saradnje))

Pokazuju saradnju, vezu i komunikaciju grupe objekata u sistemu cije se ponasanje opisuje


Opsti elementi kod dijagrama sekvenci redosleda

Opsti elementi kod dijagrama sekvenci (redosleda)

Zivotna crta objekta

Aktivacija

Poruka


Uopsteni primer dijagrama sekvenci redosleda

UOPSTENI PRIMER DIJAGRAMA SEKVENCI (redosleda)

Tekstualni opis “koreografije” komunikacije aktera sa sistemom


Zadatak 2

Zadatak 2.

 • Dijagramom sekvenci opisati scenario za štampanje zapisnika za ispit.


Uopsteni primer dijagrama saradnje kolaboracije

UOPSTENI PRIMER DIJAGRAMA SARADNJE (KOLABORACIJE)


Zadatak 3

Zadatak 3.

 • Dijagramom saradnje (kolaboracije) opisati scenario za formiranje zapisnika za polaganje ispita.


Zadatak 4 re enje

Zadatak 4. (rešenje)


Dijagrami interakcije

Dijagramiinterakcije

SekvencijalniKomunikacioni

Instance

(objekti)

Kada se salju poruke ?

Ko kome salje poruke ?


V dijagrami objekata

UML Modeli i dijagrami

State

Diagrams

State

Diagrams

Dijagrami

klasa

Use Case

Diagrams

Use Case

Diagrams

State

Diagrams

Dijagrami

slučajeva

korišćenja

State

Diagrams

Use Case

Diagrams

Dijagrami

objekata

Use Case

Diagrams

Dijagrami

sekvenci

Scenario

Diagrams

State

Diagrams

Scenario

Diagrams

State

Diagrams

Dijagrami

komponenti

Dijagrami

kolaboracije

Modeli

Component

Diagrams

Scenario

Diagrams

Component

Diagrams

Scenario

Diagrams

Dijagrami

rasporeda

(razmestaja)

Dijagrami

stanja

Dijagrami

aktivnosti


Model i pogledi i dijagrami

Statički pogledi

Dijagrami interakcija

Dinamički pogledi

Modeli, pogledi i dijagrami

State

Diagrams

State

Diagrams

Class

Diagrams

Use Case

Diagrams

Use Case

Diagrams

State

Diagrams

Use Case

Diagrams

State

Diagrams

Use Case

Diagrams

Object

Diagrams

Use Case

Diagrams

Sequence

Diagrams

Scenario

Diagrams

State

Diagrams

Scenario

Diagrams

State

Diagrams

Component

Diagrams

Collaboration

Diagrams

Models

Component

Diagrams

Scenario

Diagrams

Component

Diagrams

Scenario

Diagrams

Deployment

Diagrams

Statechart

Diagrams

Activity

Diagrams


Sta se uml u zamera

Sta se UMl-u zamera?

 • Cestoimakomplikovanunotaciju

 • Pojedini dijagrami, sam za sebe, nekadasadrzineprecizneelemente

 • Statickidijagrami

 • Notacija je cestoproblematicnada bi bilaintuitivnai user-frendly


Uloga sistem analiticara

Uloga sistem analiticara


V dijagrami objekata

Izveštaj o izvodljivosti projekta sačinjavaju sledeće analize:

• organizaciono – operativna-kadrovska izvodljivost,

• tehničko - tehnološka izvodljivost,

• vremenska izvodljivost,

• ekonomska izvodljivost.

Vlastiti razvoj IS ili kupovina IS


Od cega zavisi uspeh is

Od cega zavisi uspeh IS

 • Planiranja i pripreme aktivnosti u vezi sa uvodjenjem IS (aktivnosti sistem analiticara)

 • Rad ostalih clanova tima koji dalje razvijaju IS

 • Korisnici-Otpor prema promenama –efekat “kuvane zabe”

 • Podrske nadredjenih


V dijagrami objekata

Nije se dobilo ono sto se ocekivalo

􀂄 Uspeh projekta može izostati zbog različitihrazloga i u različitim stepenima - nekada jeneuspeh vidljivo katastrofalan, a nekada samodelimičan.􀂄 U jednom izveštaju navedeno je da u SADvrednost neuspelih projekata iznosi 81 mlrddolara godišnje.􀂄 U Velikoj Britaniji je na samo jednom neuspelomprojektu (London Stok Market Taurus system)izgubljeno 480 miliona funti.


V dijagrami objekata

Zašto informatički projekti ne uspevaju?

• Pomanjkanjeresursa 24,7%

• U projekt nisu bili uključeni odgovarajući korisnici 18%

• Pomanjkanje potpore menedžmenta 12,4%

• Otpori od strane korisnika 10,1%

• Loša analiza organizacije 7,9%

• Neusklađenost s promenama u okolini 6,7%

• Neusklađenost projekta s poslovnim planovima 6,7%

• Nejasna odgovornost za sprovodjenje projekta 6,7%

• Lošodabir IT alata 3,3%


V dijagrami objekata

Prosečno koštanje projekta prema The CHAOS Report [Standish Group, iznosi: velike kompanije 2,32 miliona $, srednje kompanije 1,33 miliona $ i male kompanije 434 hiljade $.

Prosečno prekoračenje troškova je 189%, a prosečno prekoračenje rokova 222%.

Prekinutih projekata je 31,1%.


V dijagrami objekata

Zašto Informacioni sistemi propadaju 1?

London Ambulance Service’s Computer Aided Dispatch (1991)

Zadatak: Sistem koji je nakon poziva na broj telefona hitne pomoći (999)

trebao da locira mesto s koga je poziv upućen, pronadje i obavestiti najbliža 3

vozila Hitne pomoći u Londonu, proceni vreme dolaska na cilj i formira

nalog za odlazak sa svim potrebnim podacima (konačnu odluku donosi

dispečer)

Cijena: 1,1 milion funti

Sistem aktiviran u septembru 1992.

26-27.10. 1992 – 2900 poziva za jedan sat, zagušenje, netačne lokacije vozila, ponavljanje

poziva, pad sistema = 20-30 nespasenih

Problemi: 1h nakon početka rada novog sistema, sistem je ‘pao’ i nastao

je informacioni haos. Hitna pomoć se vratila na stari, ‘ručni’ način rada s

karticama…

Sistem je pao zbog preopterećenosti, jer se testirao na 50-ak poziva, a samo

u prvom satu ‘žive’ upotrabe pristiglo je blizu 3000 poziva na 999


V dijagrami objekata

Zašto Informacioni sistemi propadaju 2?

Avio kompanija – ComAir

Otkazao transakcioni IS Avio kompanije za vremebožićnih praznika

Inf. sistem se sastojao od prastarih IBM-ovih AIX servera.

Sistem nije otkazao zbog starosti servera nego zbog SBSovasoftvera koji nije bio predviđen za od 32.000 odlaganjaletova, koliko ih je bilo tog meseca zbog brojnih oluja.

Problemi: Hiljade Amerikanaca je božićne praznike proveločekajući u holovimma, štete, tužbe, narušen ugled….


V dijagrami objekata

Zašto Informacioni sistemi propadaju 3?

Adidas – novi sistem distribucije i logistike, 1999

Bar-kodiranje svakog proizvoda, upotraba bežičnih uređaja ukamionima, viljuškarima, itd.. trebala je da omogući brži protokinformacija i veliku uštedu u procesu logistike

Softver koji je upravljao sistemom nije radio kako treba (softver jeisporucivala outsourcing kompanija – partner u projektu)

Neprimerena dokumentacija sprečavala je Adidasove ITstručnjake da poprave programe. Adidas je krenuo u primenu novog sistema pre nego što jeprojekt bio gotov

Problemi: prekid distribucije proizvoda na par mjeseci nasvetskom nivou, velika kašnjenja u isporukama, veliki pad prodaje(kod nekih distributera i za 90%), …


V dijagrami objekata

''Šta može da krene loše?''

 • Od tri grupe ljudi puno zavisi krajnji ishod:

 • 􀂄 krajnji korisnici,

 • 􀂄 grupa menadžera

 • 􀂄 projektanti

’Razumni ljudi se prilagodjavaju svetu oko sebe. Nerazumni ljudi pokušavaju da svet prilagode sebi. Dakle, sav progres zavisi od nerazumnih ljudi’’

Bernard Shaw


Nezadovoljstvo sa aspekta krajnjeg korisnika

Nezadovoljstvo - sa aspekta krajnjeg korisnika:

 • 􀂄 ''Koji sistem? Ja ne vidim novi sistem?'‘

 • 􀂄 ''Možda radi, ali je užasan za upotrebu!'‘

 • (radi sporo, nepuzdano, oskudne poruke o greškama, ...)

 • 􀂄 ''Sve je lepo, ali da li radi nešto korisno?'‘


Nezadovoljstvo sa aspekta menadzera

Nezadovoljstvo - sa aspektamenadzera:

 • '􀂄 ''Da sam znao konačnu cenu, nikad se ne bih složio!'‘

 • (Kašnjenjem se, npr, cena drastično povećava)

 • 􀂄 ''Nema koristi ako nam ga sad isporučite – bio nam je

 • potreban prošlog aprila!'‘

 • (Kašnjenjem projekta, sistem se može učiniti beskorisnim.)

 • 􀂄 ''U redu, to radi –ali instalacija je bila tako loša da joj moje

 • osoblje više nikad neće verovati!'‘

 • (Jedna teška havarija sistema može da uništi poverenje.)

 • 􀂄 ''Kao prvo, ja ga nisam želeo!'‘

 • (Apatija i opstrukcija mogu da budu rezutat upotrebe neželjenog

 • sistema.)

 • 􀂄 ''Sad se sve promenilo – potreban nam je potpuno novi

 • sistem!'‘

 • (Kašnjenjem projekta može se doći do promenjenih zahteva.)


V dijagrami objekata

“Ja sam oduvek bio za progres! Samo sam protiv promena.”

Mark Twain


Nezadovoljstvo sa aspekta projektanta

Nezadovoljstvo - sa aspekta projektanta:

 • 􀂄 ''Napravilismoonoštosuonireklidažele!'‘

 • (Korisnik ne smedamenjazahteve u tokuizradeprojekta.)

 • 􀂄 ''Nijebilodovoljnovremenada se uradineštobolje!'‘

 • (Vremeibudžetmogudaograničekvalitetproizvodaprojekta.)

 • 􀂄 ''Ne krivite me -nikadaranijenisam radio funkcionalnu ni objektno

 • orijentisanuanalizu!'‘

 • (Svakiposaounutarprojektamoradaradiekspert.)

 • 􀂄 ''Reklismoda je to nemoguće, alinikonijeslušao!'‘

 • (Nezadovoljstvoprojektanatausvojenimrešenjemprojektamožeda

 • rezultuje u lošemproizvodu.)

 • 􀂄 ''Sistem je dobar - korisnicisu problem!'‘

 • (Projektantimogubitipristrasniprivrednovanjusistema.)


Trendovi razvoja is

Trendovi razvoja IS:

 • stalno povećanje odnosa performanse/cena, a posebno u odnosu na trend cene rada,

 • razvoj informacione infrastrukture primenom bežične i tehnologije optičkih vlakana,

 • mrežni računarski koncept sa dominantnom klijent/server arhitekturom,

 • grafički i korisniku prilagodjen pristup računaru i njegovim resursima,

 • značajno povećanje kapaciteta memorije,

 • porast značaja multimedija i korišćenja INTERNETA,

 • porast značaja novih sistema baziranih na neuronskim mrežama i ekspertnim sistemima,

 • porast značaja objektno orijentisanog pristupa,

 • dalje povećanje kompaktnosti računara,

 • distribuirane baze podataka će postati integralni deo korporacijske klijent/server baze podataka.


Dss is za podrsku odlucivanju

DSS-IS zapodrskuodlucivanju

 • DSS sukompleksnikompjuterskiprogramikojinaosnovuulaznihpodatakaizbazepodataka, primenomrazličitihmatematičkihmodela, mogudapredvideponašanjerealnogsistema u nekimbudućimokolnostima.

  Osnovniciljevi DSS-a su:

  • Pomažeizvršiocima u procesuodlučivanja,• Podržavaali ne zamenjujeodlučivanjemenadžmenta, i• Poboljšavaefikasnostlogističkihodluka.


V dijagrami objekata

DSS

ne razumeju

Ne razumeju


Dss vrste

DSS-vrste


Struktura dss a

STRUKTURA DSS-A

 • Komponente današnjih DSS-a su:

 • Podsistem za podatke i za upravljanje podacima

 • Podsistem za modele I za upravljanje modelima

 • Podsistem dijaloga– korisnički interface


Arhitektura dss a

Podaci: unutrašnji i spoljašnji

Drugi računarski zasnovani sistemi

Upravljanje podacima

Upravljanje modelima

Upravljanje znanjem

Korisnički interface

Korisnik

Arhitektura DSS-a


Podsistem podataka i upravljanja podacima

Podsistem podataka i upravljanja podacima

 • Podsistem za upravljanje podacima se sastoji iz:

 • Baze podataka

 • Sistema za upravljanje podacima

 • Recnika podataka

 • Upita


Podsistem modela i upravljanja modelima

Podsistem modela i upravljanja modelima

 • Podsistem za upravljanje modelima se sastoji iz:

 • Baze modela

 • Sistema za upravljanje bazom modela

 • Recnika modela

 • Komandnog procesora za izvrsenje modela.


Podsistem dijaloga i upravljanja dijalozima

Podsistem dijaloga i upravljanja dijalozima

 • Podsistem-korisnicki interfejs pokriva sve aspekte komunikacije izmedju korisnika i sitema za podrsku odlucivanju. Dakle ne odnosi se samo na hardver i softver vec na faktore koji se ticu lakoce koriscenja sistema , pristupacnost sistema i faktore vezane za covek-masina interakciju.


V dijagrami objekata

DSS

 • Primeri različitih DSS-a

 • − DSS za upravljanje saobraćajem u gradovima− DSS za projektovanje ruta vozila− DSS za projektovanje reda vožnje− DSS za poremećaje reda letenja− DSS za rasporedjivanje pretovarnih operacija− DSS za planiranje i upravljanje proizvodnjom− DSS u računovodstvu− DSS za procenu troškova− i drugi.


Prednosti dss

Prednosti DSS

 • Povecan broj mogucih alternativa

 • Bolje razumevanje problema

 • Brz odgovor na nepredvidljive situacije

 • Sposobnost sprovodjenja Ad hoc analiza

 • Bolja komunikacija

 • Efikasan timski rad

 • Usteda u vremenu

 • Efikasnija upotreba informacija

 • Bolja kontrola…


V dijagrami objekata

DSS

Ograničenja sistema za podrsku odlučivanju su: neke urođene ljudske veštine i talenti se ne mogu ugraditi u današnje DSS (misli se na fazu projektovanja DSS), DSS je ograničen na znanje koje poseduje (ograničene su sposobnosti DSS da stekne nova znanja), DSS je ograničen vrstama obrade znanja koju njegov softver može da izvrši, mogucnosti DSS su ograničene mogucnostima kompjutera (hardvera i operativnog sistema) koji se koriste, jezik kojim korisnici treba da saopste svoje zahteva ograničava broj korisnika na one koji prihvataju ovakav nacin izražavanja (način prezentacije takođe ograničava broj korisnika), DSS mogu biti napravljani za prilično usku i specifičnu oblast primene.


 • Login