Mechanick kmit n 02 kmitav pohyb
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

MECHANICKÉ KMITÁNÍ 02. Kmitavý pohyb PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 02. Kmitavý pohyb. Mgr. Marie Šiková. www.zlinskedumy.cz. 02. Kmitavý pohyb (mech. kmitání).

Download Presentation

MECHANICKÉ KMITÁNÍ 02. Kmitavý pohyb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY

MECHANICKÉ KMITÁNÍ02. Kmitavý pohyb

Mgr. Marie Šiková

www.zlinskedumy.cz


02. Kmitavý pohyb (mech. kmitání)

Na první pohled vidíme, že rychlost tělesa,které koná kmitavý pohyb, není konstantní – mění se jednak její velikost (nejrychleji se těleso pohybuje při průchodu rovnovážnou polohou a naopak v obou krajních polohách klesá velikost rychlosti tělesa na nulu) a také se mění i její směr (a to v obou krajních polohách).

Z toho jasně vyplývá, že kmitavý pohyb tělesa je pohyb nerovnoměrný.

 • Je samozřejmé, že těleso konající periodický kmitavý pohyb, se po uplynutí určité doby vrátí do stejné polohy. Tuto neustále periodicky se opakující část kmitavého pohybu nazýváme jeden kmit. Obvykle bereme jako počátek kmitu tělesa právě průchod tělesa touto rovnovážnou polohou.


 • Doba, kterou těleso potřebuje k vykonání jednoho kmitu, se nazývá perioda (T) nebo rovněž doba kmitu(T). Měříme ji v sekundách nebo také v jejich dílech a násobcích: (mezerník):

Jednotka frekvence 1 hertz byla pojmenována podle německého fyzika Heindricha Hertze (1857 – 1894). V praxi se obvykle používá především násobků této jednotky(mezerník):


 • Další důležitou veličinou charakterizující periodický

  kmitavý pohyb je frekvence (f) nebo-li také kmitočet(f)

  tohoto pohybu. Tato veličina udává, kolik periodických

  kmitů proběhne za jednu sekundu (tj. kolik periodických

  kmitů vykoná periodicky kmitající těleso za 1 sekundu).

  (mezerník):


 • Souvislost mezi periodou T (dobou kmitu T) a frekvencí f (kmitočtem f) udává následující fyzikální vztah (včetně odvození jednotky): 2 x(mezerník):


Úloha 1 (KVJ-02.1) Jaká je perioda a frekvence kmitavého

pohybu tělesa zavěšeného na pružině, které koná periodické

kmity, jestliže vykonalo za 12 sekund celkem 15 kmitů? (mezerník):


Úloha 2 (KVJ-02.2) Lidské srdce vykoná v klidu v průměru 60

tepů za minutu u trénovaného sportovce, u běžného smrtelníka

až 80 tepů za minutu. Vypočítejte odpovídající periodu srdeční

činnosti. 2 x(mezerník):


Úloha 3 (KVJ-02.3) Vypočítejte odpovídající frekvence srdeční činnosti podle zadání v předcházející úloze. 2 x(mezerník):


Literatura

MECHLOVÁ, Erika a Karel KOŠŤÁL. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001. ISBN 80-7196-151-5.

SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 4. uprav. vyd. Praha: Prometheus, 2006, 531 s. ISBN 80-719-6307-0.

LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy II. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1993. ISBN 978-80-7196-185-7.

LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2001. ISBN 978-80-7196-216-8.

LEPIL, Oldřich. Malý lexikon fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995. ISBN 80-85849-77-1.


 • Login