Juridische kaders personeelsbeleid

Juridische kaders personeelsbeleid PowerPoint PPT Presentation


  • 200 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Docent. Mr. Eppo van KoldamP.T. docent Hanzehogeschool sinds augustus 1983Docent in vakken:Inleiding recht (mer), inleiding privaatrecht (ce/be), staatsrecht (mer), europees recht (mer), bestuursrecht (mer)Alleen tijdens lesavond op school bereikbaarHoofdfunctie: gemeentesecretaris van Haren (

Related searches for Juridische kaders personeelsbeleid

Download Presentation

Juridische kaders personeelsbeleid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Juridische kaders personeelsbeleid Thema 10.4

2. Docent Mr. Eppo van Koldam P.T. docent Hanzehogeschool sinds augustus 1983 Docent in vakken: Inleiding recht (mer), inleiding privaatrecht (ce/be), staatsrecht (mer), europees recht (mer), bestuursrecht (mer) Alleen tijdens lesavond op school bereikbaar Hoofdfunctie: gemeentesecretaris van Haren (via gemeente niet bereikbaar voor Hanzehogeschool) Thuis bereikbaar via tel. 050-5346596 E-mail: e.m.van.koldam@pl.hanze.nl en eppo@vankoldam.com

3. Course information Studiebelasting Leerdoelen Leerstofinhoud Kernaandachtspunten Werkvormen

4. Lesprogramma blok 1 Les 1, Week 36, 6/9: Introductie Les 2, Week 37, 13/9: Instroomfase Les 3, Week 38, 20/9: Doorstroomfase Les 4, Week 39, 27/9: Doorstroomfase Les 5, Week 40, 4/10: Les 6, Week 41, 11/10: Uitstroomfase Herfstvakantie Les 7, Week 43, 25/10: Uitstroomfase Les 8, Week 44, 1/11: Uitstroomfase

5. Tentamen? Geen tentamen! Werken met deelopdrachten Staan op blackboard Inleverdata deelopdrachten Tijdens de lesweken of na afloop Te behandelen stof in deelopdrachten Welke delen van het boek slaan we over? Inhoud deelopdrachten Zijn de opdrachten duidelijk of kan tijdens het maken om nadere instructies worden gevraagd (student in de rol van personeelsadviseur, docent in de rol van werkgever of werknemer).

6. Literatuur Praktijkgids Arbeidsrecht Studenteneditie 2006 Erg detaillistisch, geen leerboek, maar een naslagboek (vandaar ook geen tentamen, maar drie opdrachten) Geen Pinkeltje-gedoe in de les, maar wat dan wel?

7. Soorten relaties met bijpassend recht

8. Betrokkenen bij arbeids-overeenkomst en hun belangen

9. Onderscheid privaatrecht versus publiekrecht Handhaving Bevoegdheid rechter Onderwijskundig Organisatorisch

10. Objectief privaatrecht Dwingend Afwijken niet toegestaan Semi-dwingend Afwijken toegestaan onder voorwaarden Aanvullend of regelend Afwijken toegestaan Arbeidsrecht als onderdeel van het privaatrecht Doorwerking algemene normen privaatrecht in het arbeidsrecht

11. Eerste oriŽntatie op de stof Instroom Hoe gaan we vacatures vervullen? Doorstroom Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer tegenover elkaar? Uitstroom Hoe kan de arbeids-overeenkomst worden beŽindigd?

12. Essentialia arbeidsovereenkomst Gezagsverhouding werkgever/werknemer Werknemer verplicht arbeid persoonlijk te verrichten Gedurende zekere tijd Werkgever verplicht tot betaling van loon Fooi is geen tegenprestatie, dus geen loon Fiscaal en Civiel loon is niet identiek Niet van belang hoe partijen zelf hun overeenkomst benoemen Gevolgen Flexwet

13. Gevolgen arbeidsovereenkomst Bij eenzijdige beŽindiging door werkgever of werknemer is vergunning CWI vereist Werkgever is verplicht loonbelasting en sociale premies af te dragen Kan proeftijd maximaal 2 maanden overeengekomen worden Werkgever moet tenminste minimumloon betalen

14. Inhoud van de arbeidsovereenkomst In elk geval Loon Vakantiedagen Vakantiegeld Arbeidsduur Plaats tewerkstelling Uren dagelijkse arbeidstijd Duur overeenkomst Datum ingang Wijze beŽindiging Facultatief Concurrentiebeding Proeftijd Verbod nevenwerkzaamheden Vergoedingen Geheimhoudingsbeding

15. CAO

  • Login