Grażyna Szydłowska - PowerPoint PPT Presentation

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH           ...
Download
1 / 15

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH - wymagania normy ISO 17025:2005. Grażyna Szydłowska.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Grażyna Szydłowska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gra yna szyd owska

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH - wymagania normy ISO 17025:2005

Grażyna Szydłowska


Gra yna szyd owska

Zgodność systemu zarządzania jakością, w ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danych

PN- EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wytyczne dotyczące kompetencji

laboratoriów badawczych i wzorcujących


Budowa normy iso iec 17025

BUDOWA NORMY ISO IEC 17025

Wprowadzenie

 • Zakres normy

 • Powołania

 • Terminy i definicje / podstawowe definicje podaje ISO IEC 17000/

 • Wymagania dotyczące zarządzania

 • Wymagania techniczne

  Załącznik A /informacyjny/ Powiązania z ISO 9001:2000

  Załącznik B /informacyjny/ Wytyczne do określania zastosowań dotyczących specyficznych obszarów

System zarządzania laboratorium SZL


Gra yna szyd owska

NORMA ISO IEC 27001:2005

Wymagania

Klienta

Satysfakcja

Klienta


4 wymagania dotycz ce systemu

4. Wymagania dotyczące systemu


Gra yna szyd owska

P 4.1Organizacja

4.1.1 Odpowiedzialność

prawna

4.1.6 Komunikacja

wewnętrzna

4.1.2

Obowiązek laboratorium

4.1.3 Zakres systemu

zarządzania

4.1.5 Laboratorium

powinno …

4.1.4

Zakresy odpowiedzialności

kluczowego personelu


P 4 1 organizacja c d

P 4.1Organizacja c.d.

4.1.5 Laboratorium powinno:

 • mieć personel kierowniczy i techniczny ……..;

 • mieć ustalenia zapewniające niezależność kierownictwa i personelu…;

 • mieć politykę i procedury…;– klient

 • mieć politykę i procedury……;– poufność

 • określić strukturę organizacyjną i zarządzania laboratorium……..;

 • określić odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne powiązania całego personelu…….;

 • zapewnić właściwy nadzór nad personelem……..;

 • mieć kierownictwo techniczne……;

 • wyznaczyć spośród personelu kierownika jakości ….;

 • wyznaczyć zastępców kluczowego personelu kierowniczego ..;

 • zapewnić, aby jego personel był świadomy istoty i ważności swoich działań ….;


Gra yna szyd owska

P 4.2System zarządzania

4.2.4 Zakomunikowanie

znaczenia spełnienia

wymagań Klienta

4.2.1 Wdrożenie

i utrzymanie systemu

4.2.3 Dowód zaangażowania

najwyższego kierownictwa

4.2.2 Polityka systemu

zarządzania laboratorium


Gra yna szyd owska

P 4.2System zarządzania

4.2.5 Księga jakości

4.2.6 Udokumentowanie

w Księdze odpowiedzialności

4.2.7 Integralność systemu


Gra yna szyd owska

P 4.3Nadzór nad dokumentami

4.3.1 Postanowienia

ogólne

4.3.2 Zatwierdzacie

i wydawanie dokumentów

4.3.3 Zmiany dokumentów

P 5.4.7 Nadzór nad danymi zw. z badaniem i wzorcowaniem

P 4.13 Nadzór nad zapisami


Gra yna szyd owska

P 4.4Przegląd zapytań, ofert i umów

P 4.5Podwykonawstwo badan i wzorcowań

P 4.6 Zakupy usług i dostaw

P 4.7 Obsługa klienta

P 4.8Skargi


Gra yna szyd owska

P 4.9Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań i wzorcowań

4.9.1 Procedury „awaryjne”

4.9.2 Niezwłoczne przystąpienie

do działań korygujących (4.11)


Gra yna szyd owska

P 4.10Doskonalenie

P 4.11 Działania korygujące

4.10.1 Postanowienia

ogólne

4.10.5 Audity dodatkowe

4.10.2 Analizy

przyczyn

4.10.4 Monitorowanie

działań korygujących

4.10.3 Wybór i wdrożenie

działań korygujących


Gra yna szyd owska

P 4.12 Działania zapobiegawcze

P 4.13 Nadzór nad zapisami

P 4.14 Audity wewnętrzne

P 4.15 Przegląd zarządzania


5 wymagania techniczne

5. Wymagania techniczne

5.1 Postanowienia techniczne

5.2 Personel

5.3 Warunki lokalowe i środowiskowe

5.4 Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja

5.5 Wyposażenie

5.6 Spójność pomiarowa

5.7 Pobieranie próbek

5.8 Postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań

5.9 Zapewnienie jakości wyników badania i wzorcowania

5.10 Przedstawianie wyników


 • Login